Tom 54 (2022): Wyzwania cywilizacyjne chrześcijaństwa
Wyzwania cywilizacyjne chrześcijaństwa

WSTĘP

Agnieszka Doda-Wyszyńska, Sławomir Leciejewski
7-11
Współczesne wyzwania chrześcijaństwa
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.1
PDF

ARTYKUŁY

Agnieszka Doda-Wyszyńska
15-32
Zanik debaty? Odmienność systemów: media – Kościół – nauka
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.2
PDF
Sławomir Leciejewski
33-48
Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.3
PDF
Kamil Trombik, Paweł Polak
49-64
Teologia nauki – propozycja nowego otwarcia teologii na nauki
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.4%20
PDF
Jacek Maria Norkowski
65-81
Czy to naprawdę nieważne, jak definiujemy śmierć?
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.5
PDF
Wiesław Banach
83-98
Schelerowska kategoria resentymentu w świetle sporów o sekularyzację Zachodu
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.6
PDF
Andrzej Kobyliński
99-115
Problem psychomanipulacji religijnej w kontekście globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.7
PDF
Przemysław Rotengruber
117-131
W zgodzie z sobą i Ewangelią. Czy możliwy jest dzisiaj udany performans religijny?
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.8
PDF
Dawid Pietras
133-149
„Tradycja liturgiczna” w dokumentach i wypowiedziach papieskich dotyczących dyscypliny sprawowania liturgii z 1962 r. po Soborze Watykańskim II
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.9
PDF
Małgorzata Okupnik
151-167
„Cień Kaina”. Temat wojny w wypowiedziach papieża Franciszka
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.10
PDF
Cezary Kościelniak
169-188
Czy Łódź Piotrowa wpłynęła do stoczni remontowej? Kościół u schyłku pontyfikatu papieża Franciszka – w stronę podsumowania
https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.11
PDF