„Tradycja liturgiczna” w dokumentach i wypowiedziach papieskich dotyczących dyscypliny sprawowania liturgii z 1962 r. po Soborze Watykańskim II
PDF

Słowa kluczowe

liturgical tradition
preconciliar liturgy
the liturgy of 1962
the Second Vatican Council

Jak cytować

Pietras, D. (2022). „Tradycja liturgiczna” w dokumentach i wypowiedziach papieskich dotyczących dyscypliny sprawowania liturgii z 1962 r. po Soborze Watykańskim II . Człowiek I Społeczeństwo, 54, 133–149. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.9

Abstrakt

„Liturgical tradition” is a living form that expresses the Apostolic Tradition, which is the unchanging deposit of the Revealed Divine Truths. After the Second Vatican Council, the liturgical tradition that was included in the books of 1962 has been maintained on certain rules. The discipline of celebrating this liturgy changed depending on the attitude of the pope. The possibility of celebrating it has been gradually restored. Eventually, Pope Benedict XVI sanctioned the liturgy as the extraordinary form of the Roman Rite and ensured the general right to celebrate it. Currently – as a result of Pope Francis’s decision – it is emphasized that the liturgy reformed after Vaticanum II is the unique expression legis orandi of the Roman Rite.

https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.9
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI. (2007a). List apostolski Summorum Pontificum. Acta Apostolicae Sedis, 99, 777–781.

Benedykt XVI. (2007b). List Con grande fiducia. Acta Apostolicae Sedis, 99, 795–799. Benedykt XVI. (2008). Audiencja w drodze z Rzymu do Paryża. Acta Apostolicae Sedis, 100, 718–721.

Benedykt XVI. (2009). List apostolski Ecclesiae unitatem. Acta Apostolicae Sedis, 101, 710–711.

Benedykt XVI. (2011). Przemówienie do uczestników IX Międzynarodowego Kongresu Liturgicznego. Acta Apostolicae Sedis, 103, 340–343.

Benedykt XVI. (2016). Ostatnie rozmowy, rozmowa przeprowadzona przez P. Seewalda, tłum. J. Jurczyński. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael.

Franciszek. (2015). List dotyczący odpustu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Acta Apostolicae Sedis, 107, 974–976.

Franciszek. (2016). List Apostolski Misericordia et misera. Acta Apostolicae Sedis, 108, 1311–1327.

Franciszek. (2017). Przemówienie do uczestników włoskiego 68. Krajowego Tygodnia Liturgicznego. L’Osservatore Romano (wyd. włoskie), 193, 8.

Franciszek. (2019). List apostolski dotyczący zniesienia Papieskiej Komisji ‘Ecclesia Dei’. Communicationes, 51, 12–14.

Franciszek. (2021a). List apostolski Traditionis custodes. Ephemerides Liturgicae, 135, 486–491.

Franciszek. (2021b). List do biskupów ws. motu proprio ‘Traditionis custodes’. Ephemerides Liturgicae, 135, 492–498.

Franciszek. (2022a). Dekret dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. https://www.fssp.org/en/decretum-2/ (dostęp: 13.07.2022).

Franciszek. (2022b). List apostolski Desiderio desideravi. https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html (dostęp: 30.06.2022).

Jan Paweł II. (1988). List apostolski Ecclesia Dei adflicta. Acta Apostolicae Sedis, 80, 1495–1498.

Jan Paweł II. (1989a). List apostolski Vicesimus quintus annus. Acta Apostolicae Sedis, 81, 897–918.

Jan Paweł II. (1989b). Przemówienie do Kolegium Kardynałów i Kurii Rzymskiej Si rinnova. Acta Apostolicae Sedis, 81, 830–839.

Jan Paweł II. (1989c). Przemówienie do konsultorów Kongregacji Kultu Bożego Sono lieto. Notitiae, 25, 21–23.

Jan Paweł II. (1998). Przemówienie do członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra i innych wiernych z okazji 10-lecia motu proprio ‘Ecclesia Dei adflicta’. L’Osservatore Romano (wyd. włoskie), 248, 8.

Jan Paweł II. (2001). Orędzie do zgromadzenia plenarnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, tłum. P. Milcarek. Christianitas, 10, 145–147.

Jan Paweł II. (2002). List Ecclesiae unitas. Acta Apostolicae Sedis, 94, 267–268.

Jan Paweł II. (2004). List apostolski Spiritus et Sponsa. Acta Apostolicae Sedis, 96, 419–427. Kodeks Prawa Kanonicznego. (1983). Acta Apostolicae Sedis, 75, 1–317.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2021). Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie listu apostolskiego ‘Traditionis custodes’. Communicationes, 53, 515–526.

Kongregacja Nauki Wiary. Papieska Komisja Ecclesia Dei. (2011). Instrukcja Universae Ecclesiae. Acta Apostolicae Sedis, 103, 413–420.

Kongregacja Nauki Wiary. Papieska Komisja Ecclesia Dei. (2017). List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Acta Apostolicae Sedis, 109, 426–427.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. (2000). Ephemerides Liturgicae, 114, 401–480.

Paweł VI. (1969a). Audiencja generalna Ancora noi vogliamo. Notitiae, 5, 412–416.

Paweł VI. (1969b). Audiencja generalna Vogliamo richiamare. Notitiae, 5, 409–412.

Paweł VI. (1976a). Konsystorz tajny. Alokucja Ex quo die. Acta Apostolicae Sedis, 68, 369–379.

Paweł VI. (1976b). List do abp. Marcela Lefebvre’a Cum te. Notitiae, 12, 417–427.

Paweł VI. (1977). Konsystorz tajny. Alokucja Gratias ex animo. Acta Apostolicae Sedis, 69, 369–377.

Sobór Watykański II. (1964). Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium. Acta Apostolicae Sedis, 56, 97–138.

Sobór Watykański II. (1966). Konstytucja dogmatyczna Dei verbum. Acta Apostolicae Sedis, 58, 817–835.

Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1969). Instrukcja Constitutione Apostolica. Acta Apostolicae Sedis, 61, 749–753.

Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1971). Reskrypt dla Anglii i Walii His Holiness. https://lms.org.uk/heenan-indult (dostęp: 10.10.2021).

Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1984). List Quattuor abhinc annos. Acta Apostolicae Sedis, 76, 1088–1089.