W zgodzie z sobą i Ewangelią. Czy możliwy jest dzisiaj udany performans religijny?
PDF

Słowa kluczowe

Catholic Church
crisis
modernity
identity
performance studies

Jak cytować

Rotengruber, P. (2022). W zgodzie z sobą i Ewangelią. Czy możliwy jest dzisiaj udany performans religijny?. Człowiek I Społeczeństwo, 54, 117–131. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.8

Abstrakt

There is no doubt that the Catholic Church is in a deep crisis. On the one hand, it is internally divided between supporters of the changes initiated during the Second Vatican Council (1962–1965) and conservatives opposing these changes in the name of the (Counter-Reformation) decisions made during the Council of Trent (1545–1563). On the other hand, the Church is involved in a number of political, financial, paedophile, etc. scandals. They prove the progressive loss of contact of this institution with the world as a place to preach the Gospel. For both of these reasons, the number of believers in countries considered Catholic is steadily decreasing. The purpose of this article is to correct or supplement this diagnosis. Historically, the Catholic Church – like many other religious organizations – has never been „spotless”. However, this did not prevent Catholics from identifying themselves with this institution as the depository of the Revealed Truth. Today is different. Many of them are experiencing an identity crisis. They cannot reconcile the Gospel (which takes the form of religious dogma) with the existential and moral challenges they face every day. The subject of the research undertaken in this article is to find answers to the questions (1) about the skills that allow them to reconcile one with the other and (2) about the role of the Church in the education of the community of the faithful.

https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.8
PDF

Bibliografia

Bacon, F. (1955). Novum Organum, tłum. J. Wikarjak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bacon, F. (1995). Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, tłum. W. Kornatowski, J. Wikarjak. Warszawa: Wydawnictwo ALFA.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność, tłum. T. Kuntz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bendix, R. (1975). Max Weber. Portret uczonego, tłum. K. Jakubowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Certeau, M., de (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Habermas, J. (2002). Wierzyć i wiedzieć, tłum. M. Łukasiewicz. Znak, 9, 8–21.

Habermas, J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hertz, A. (1994). Szkice o totalitaryzmie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Jan św. (1991). Objawienie. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum.

Konersmann, R. (2009). Filozofia kultury. Wprowadzenie, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krasnodębski, Z. (1999). M. Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Leder, A. (2013). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Mannheim, K. (1992). Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński. Lublin: Wydawnictwo Test.

McKenzie, J. (2011). Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski. Kraków: Universitas.

Ossowska, M. (1973). Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pałubicka, A. (1985). O trzech historycznych odmianach waloryzacji światopoglądowej. Studia Metodologiczne, 24, 51–76.

Schechner, R. (2006). Performatyka: wstęp, tłum. T. Kubikowski. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

Taylor, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Turner, V. (1967). The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca–London: Cornell University Press.

Turner, V. (1969). The Ritual Process. Ithaca–London: Cornell University Press.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weber, M. (2008). „Religia jako odczarowanie świata”. W: V. Drehsen, W. Gräb, B. Weyel (red.), Filozofia religii. Od Schleiermachera do Eco, tłum. L. Łysień. Kraków: WAM.

Wels, H., Waal, K., van der, Spiegel, A.D., Kamsteeg, F. (2011). Victor Turner and Liminality: An introduction. Anthropology Southern Africa, 34(1–2), 1–4. https://doi.org/10.1080/23323256.2011.11500002 DOI: https://doi.org/10.1080/23323256.2011.11500002

Ziółkowski, M. (1989). Wiedza, jednostka, społeczeństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, F. (1987a). Pisma filozoficzne, t. 1, przygotowanie J. Wocial. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, F. (1987b). Rzeczywistość kulturowa. W: idem, Pisma filozoficzne, t. 2, przygotowanie J. Wocial. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, F. (1988). Wstęp do socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, F. (1992). Nauki o kulturze, tłum. J. Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.