Materialność intertekstualności. Figura cienia w komiksie Fun Home Alison Bechdel

Main Article Content

Abstrakt

Studium przypadku okrzykniętego „wydarzeniem roku” autobiograficznego komiksu Alison Bechdel Fun home bada, w jaki sposób ikoniczno-werbalna płaszczyzna nawiązuje intertekstualną relację z dziełem W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, które staje się głównym pośrednikiem w podwójnym (graficzno-tekstowym) kodowaniu tożsamości płciowej, seksualnej, artystycznej bohaterów: ojca i córki. Najważniejszą figurą przedstawienia oraz językiem opisu jest cień, który odzyskany z Jungowskiej psychoanalizy nabiera w komiksie bardziej materialnego, mniej abstrakcyjnego charakteru.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, I. (2019). Materialność intertekstualności. Figura cienia w komiksie Fun Home Alison Bechdel. Forum Poetyki, (17), 29-39. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20653
Dział
Teorie
Biogram autora

Izabela Sobczak

Izabela Sobczak – tegoroczna absolwentka kierunku filologia polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Naukowo zainteresowana związkami literatury modernizmu ze współczesnością, autobiografizmem, feminizmem oraz zagadnieniem płciowości, do czego nawiązywała m.in. w pracy Męski głos niewieści. „Z dzienniczka kobiety” Wincentego Kosiakiewi-cza („Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6). Współautorka wywiadu Czego nie widać, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” (2018, nr 4)

Referencje

 1. Barthes, Roland. Światło obrazu: uwagi o fotografii. Przetłumaczone przez Jacek Trznadel. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 2. Bechdel, Alison. Alison Bechdel: Conversations. Zredagowane przez Rachel R Martin. Jackson: University Press of Mississippi, 2018.
 3. Fun home: tragikomiks rodzinny. Przetłumaczone przez Wojciech Szot i Sebastian Buła. Warszawa: Timof i Cisi Wspólnicy, 2014.
 4. Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przetłumaczone przez Mariusz Bryl. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.
 5. Blanchot, Maurice. „Doświadczenie Prousta”. W Proust w oczach krytyki światowej, zredagowane i przetłumaczone przez Jan Błoński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1970.
 6. Deleuze, Gilles. Proust i znaki. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
 7. Jarmuszkiewicz, Anna. „Widma i emanacje. O związkach fotografii ze śmiercią. Przypadek Prousta”. W Pomiędzy tożsamością a obrazem, zredagowane przez Miłosz Markiewicz, Agata Stronciwilk, Paweł Ziegler, i Jakub Dziewit. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 8. Jung, Carl G. Archetypy i symbole pisma wybrane. Przetłumaczone przez Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Czytelnik, 1993.
 9. Karczewski, Leszek. „Komiksiara z suchymi oczami. Fun Home Alison Bechdel jako krypto-bio-grafia”. W Literatura prze-pisana 2. Od zapomnianych teorii do kryminału, zredagowane przez Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, i Danuta Szajnert. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 10. Markowski, Michał Paweł. „Prolog. Ikony i idole”. W Pragnienie obecności: Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1999.
 11. McCloud, Scott. Zrozumieć komiks. Przetłumaczone przez Michał Błażejczyk. Warszawa: Kultura Gniewu, 2015.
 12. Nöë, Alva. Varieties of Presence. Cambridge [Estados Unidos]; London: Harvard University Press, 2012.
 13. Nycz, Ryszard. „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy”. W Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1995.
 14. Proust, Marcel. A la Recherche du Temps perdu. Tome 2, A l’ombre des jeunes filles en fleurs. 1-2-3. Paris: Gallimard, 1919.
 15. Nie ma Albertyny. Przetłumaczone przez Maciej Żurowski. Warszawa: Wydawnictwo MG Ewa Malinowska-Grupińska, 2016.
 16. Uwięziona. Przetłumaczone przez Tadeusz Żeleński. Warszawa: Wydawnictwo MG Ewa Malinowska-Grupińska, 2015.
 17. W cieniu zakwitających dziewcząt. Przetłumaczone przez Tadeusz Żeleński. Warszawa: Wydawnictwo MG Ewa Malinowska-Grupińska, 2014.
 18. Ryszard Nycz. „«Tropy „«ja»”: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia»”. Teksty Drugie 26, nr 2 (1994): 7–27.
 19. Stoichita, Victor Ieronim. Krótka historia cienia. Przetłumaczone przez Piotr Nowakowski. Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2001.
 20. Tomczok, Paweł. „Realność pośrednika”. Forum Poetyki, nr 15–16 (zima/wiosna 2019): 6–23. http://fp.amu.edu.pl/realnosc-posrednika/.
 21. Whitlock, Gillian. „Autographics: The seeing «I» of the comics”. MFS - Modern Fiction Studies 52, nr 4 (2006): 965–79.