Od spojrzenia w lustro do zdjęć na Instagramie (Anna Świrszczyńska – Grzegorz Uzdański – Insta Lie)
PDF
PDF (EN) (English)

Słowa kluczowe

tożsamość
Anna Świrszczyńska
media
Grzegorz Uzdański
pastisz
Instagram
wizualność

Jak cytować

Telicki, M. . (2019). Od spojrzenia w lustro do zdjęć na Instagramie (Anna Świrszczyńska – Grzegorz Uzdański – Insta Lie). Forum Poetyki, (17), 73–83. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20693

Abstrakt

W artykule autor przedstawia możliwości interpretacji intermedialnej. Punktem wyjścia jest zestawienie kampanii społecznościowej poświęconej zachowaniom młodych ludzi na portalu Instagram, pastiszu wiersza Anny Świrszczyńskiej autorstwa Grzegorza Uzdańskiego oraz utworu poetyckiego samej Świrszczyńskiej. Krzyżują się tu pytania o różne rodzaje refleksyjności wyzwalane przez odmienne typy twórczości (gatunkowo, historycznie, społecznie) i inne media. Jednym z centralnych zagadnień pozostaje także zmieniająca się rola wizualności oraz związane z nią granice przystawalności doświadczeń. Ahistoryczny porządek lektury, według którego autor prowadzi swoją interpretację, ma związek z określonym założeniem dydaktycznym: obrazy medialne często wyprzedzają lektury „tekstowe”, dlatego mogą warunkować ich rozumienie. Warto zatem badać mechanizmy recepcji obrazów wizualnych i ich zależności ze strukturami literackimi.

https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20693
PDF
PDF (EN) (English)

Bibliografia

Ditch the Label. „Are You Living an Insta Lie?” Udostępniono 21 październik 2019. https://www.ditchthelabel.org/living-insta-lie/.

Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality. Udostępniono 20 październik 2019. https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw.

Celiński, Piotr. „Interfejsy mediów cyfrowych: dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie?” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. 13 (2006): 123–31.

Czyżak, Agnieszka. „Poetki wobec przemijania”. W Formy (nie)obecności: szkice o współczesnej poezji kobiet, zredagowane przez Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, i Edyta Sołtys-Lewandowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018.

We Are Social. „Digital 2019: Global Internet Use Accelerates”. Udostępniono 21 październik 2019.

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates.

Grudzińska-Gross, Irena. „Książka jak uderzenie”. Dwutygodnik.com. Udostępniono 21 październik 2019. https://www.dwutygodnik.com/artykul/4641-ksiazka-jak-uderzenie.html.

Ingbrant, Renata. „Kobiecy antyświat w poezji Anny Świrszczyńskiej”. W Formy (nie)obecności: szkice o współczesnej poezji kobiet, zredagowane przez Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, i Edyta Sołtys-Lewandowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018.

Kim, Jennifer. „Are You Living An Insta Lie?” The Odyssey Online. Udostępniono 21 październik 2019. https://www.theodysseyonline.com/living-lie-on-instagram.

Linell, Per. Approaching Dialogue: Talk, Interaction and Contexts in Dialogical Perspectives. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2001.

Messaris, Paul. „Visual Literacy and Visual Culture”. W Imagery and Visual Literacy: Selected Readings, zredagowane przez Darrell G Beauchamp, Roberts A Braden, i Robert E Griffin. Blacksburg: International Visual Literacy Association, 1995.

Mizerkiewicz, Tomasz. „Nowe sytuacje poetyki”. Forum Poetyki, nr 1 (lato 2015): 18–25. http://fp.amu.edu.pl/tomasz-mizerkiewicz-nowe-sytuacje-poetyki/.

Nicholls, Will. „Instagram vs. Reality: How People Lie About Their Lives with Photos”. Udostępniono 21 październik 2019. https://petapixel.com/2017/07/28/instagram-vs-reality-video-shows-people-lie-life-photos/.

Rudaś-Grodzka, Monika. „Parthenogeneza w okresie menopauzy”. Teksty Drugie 2002, nr 6 (2002): 69–79.

Sendyka, Roma. „Poetyki wizualności”. W Kulturowa teoria literatury. 2, Poetyki, problematyki, interpretacje, zredagowane przez Ryszard Nycz i Teresa Walas. Kraków: Universitas, 2012.

„#StatusofMind”. Udostępniono 21 październik 2019. https://www.rsph.org.uk/our-work/campaigns/status-of-mind.html.

Sturken, Marita, i Lisa Cartwright. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York: Oxford University Press, 2005.

Świrszczyńska, Anna. „Grube jelito”. W Jestem baba. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.

Uzdański, Grzegorz. „Anna Świrszczyńska «Instagram»”. Kwartalnik Przekrój. Udostępniono 20 październik 2019. https://przekroj.pl/kultura/anna-swirszczynska-instagram-grzegorz-uzdanski.