Screenshot jako narzędzie praktyki poetyckiej – na przykładzie graficznych postów Tomasza Pułki na art blogu Cichy Nabiau

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę graficznych postów Tomasza Pułki (zamieszczanych przez autora na art blogu „Cichy Nabiauł”), w których tekstowej warstwie pojawiają się wiersze Pułki, publikowane także w drukowanych książkach poetyckich. Autorka zestawia dwa porządki medialne funkcjonowania poezji Pułki. Główną osią analizy jest screenshot – cyfrowa praktyka artystyczna, służąca Pułce do wprowadzania własnej poezji (a więc wypowiedzi metaforycznej) w przestrzenie interfejsów (które również w swej konstrukcji mają charakter metaforyczny).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chorzewska, P. (2019). Screenshot jako narzędzie praktyki poetyckiej – na przykładzie graficznych postów Tomasza Pułki na art blogu Cichy Nabiau. Forum Poetyki, (18), 50-63. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21438
Dział
Praktyki
Biogram autora

Paulina Chorzewska

Paulina Chorzewska – ur. 1996, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorka czasopisma krytycznoliterackiego „Mały Format”. Zajmuje się związkami literatury i nowych mediów.

Referencje

 1. Austin, Matthew. “We can be heroes”: On the nature of glitch art.” In Glitch art is dead, edited by Aleksandra Pieńkosz and Piotr Płucienniczak, 78-89. Web/Cracow: Rozdzielczość Chleba, 2016.
 2. Bolter, Jay David. Writing space. New York: Routledge, 1991.
 3. Celiński, Piotr. Postmedia: Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.
 4. Chorzewska, Paulina. O trzech plikach.jpg Tomasza Pułki, www.malyformat.com/2017/08/o-trzech-plikach-jpg-tomaszapulki[date of access 20 May 2018].
 5. Glitch art is dead. Edited by Aleksandra Pieńkosz and Piotr Płucienniczak. Online / Cracow: Rozdzielczość Chleba, 2016.
 6. Jasionowicz Marcin. ”Interfejs”. In Słownik terminologii medialnej, edited by Walery Pisarek, 84. Warsaw: Universitas, 2006.
 7. Kaczmarski Paweł. ”Sinusoida: O metodzie poetyckiej Tomasza Pułki”, in Pułka, Wybieganie z raju. 2006-2012, 397-408. Stronie Śląskie: Biuro Literackie, 2017.
 8. Kaczmarski, Paweł. ”Wzdłuż linii załamań”. Dodatek LITERAcki no. 8(9) (2011): 16-17.
 9. Kącka, Eliza. Ja, którego nie ma, www.malyformat.com/2017/08/ja-ktorego-nie-ma/[date of access 30 Oct. 2019].
 10. Kil, Aleksandra. ”Teoria cyberśmieci: O napięciach między materialnością i niematerialnością w refleksji nad nowymi mediami”. Teksty Drugie no. 3 (2014): 162.
 11. Koronkiewicz, Marta. ”Posłowie” in Tomasz Pułka, Podczas siebie. Wybór Wierszy, 117-127. Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK, 2018.
 12. Kubiński, Piotr. ”Graficzny interfejs użytkownika jako zjawisko semiotyczne”. In Przekaz digitalny: Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, edited by Ewa Szczęsna, 67-74. Warsaw: Universitas, 2015.
 13. Manovich, Lev. The language of new media. Cambridge: The MIT Press, 2001.
 14. Mihilewicz, Jakub. ”Glitch is dead”. In Glitch art is dead, edited by Aleksander Pieńkosz and Piotr Płucienniczak, 71-76. Internet / Cracow:Rozdzielczość Chleba, 2016.
 15. Misiak, Tomasz. ”Pięć pojęć szumu. Audiowizualne gry w Compression Sound Art Johannesa Kreidlera”. Ha!art, no. 37 (2012): 76-82.
 16. Musiał, Janusz. Fotografia jako przestrzeń kulturowa: Obraz – media – autor. Ph.D. thesis written under the supervision of Andrzej Gwóźdź. Katowice: Wydział Filologiczny UŚ, 2008.
 17. Płucienniczak, Piotr. “Control Cannot Hold. Polityka hałasu, ekonomia usterek”. Ha!art, no. 37 (2012): 66-76.
 18. Stokfiszewski, Igor. ”Tezy o postpoezji”. In Zwrot polityczny, 113-132. Warsaw: Krytyka Polityczna, 2009.
 19. Zając, Antoni, Światło rozgaszone do białości. Poet(e)ologia Tomasza Pułki – uwagi wstępne, www.malyformat.com/2017/08/swiatlorozgaszone-do-bialosci-poeteologia-tomaszapulki-uwagi-wstepne/#_ftnref1 [date of access14 May 2018].