Interpoetyka autobiograficzna. Wojenna twórczość Franciszki i Stefana Themersonów

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł dotyczy wojennych praktyk autobiograficznych Franciszki i Stefana Themersonów charakteryzujących się interpoetycznością, czyli jednoczesnym uprzywilejowaniem wielu porządków formalnych i dyskursywnych w obrębie całości tekstualno-wizualnej. Autorka analizuje zarówno dokumenty osobiste, jak i działalność artystyczną twórców awangardowych. Sroka proponuje odczytywać piśmienną i wizualną autobiografistykę trzech form reprezentacji: dokumentu, wtórnej estetyzacji, stylizacji. W oparciu o ten paradygmat autorka zwraca uwagę na specyfikę aktywności Themersonów w latach 1940–1942, podkreślając odrębność tego momentu od wcześniejszej i późniejszej twórczości małżeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sroka, H. (2019). Interpoetyka autobiograficzna. Wojenna twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. Forum Poetyki, (18), 64-75. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21440
Dział
Praktyki
Biogram autora

Honorata Sroka

Honorata Sroka – ur. 1993, doktorantka literaturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu „Archiwum Kobiet” Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się piśmiennymi i wizualnymi praktykami autobiograficznymi Franciszki i Stefana Themersonów; e-mail: hksroka@gmail.com.

Referencje

 1. Archiwum Themersonów. Polona.pl: https://polona.pl/search/?query=themerson&filters=public:1
 2. Dziadek, Adam. „Themerson i Schwitters”, Teksty Drugie, nr 4 (2006).
 3. Foster, Hal. „An Archival Impulse”, October, nr 110 (2004).
 4. Franciszka Themerson (1907–1988): paintings. Przedmowa Nick Wadley. London: Themerson Estate, 2013.
 5. Gromadzka, Beata. Themersonowie dzieciom. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 6. Jaworska, Justyna. „Co niesie czarny pudel?”. Literatura na Świecie, nr 9–10 (2013).
 7. Karpowicz, Agnieszka. Kolaż. Awangardowy gest kreacji: Themerson, Buczkowski, Białoszewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007).
 8. Kraskowska, Ewa. „Tyłem, ale naprzód”. Studia i szkice o Themersonach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
 9. Pruszyński, Artur. Dobre maniery Stefana Themersona. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004.
 10. Reichardt, Jasia. Piętnaście podróży z Warszawy do Londynu. Warszawa–Łódź: Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2018.
 11. Śniecikowska, Beata. „Interaktywne jaskółki intermediów? O Franciszki i Stefana Themersonów książkach dla dzieci”. PL.IT/rassegna italiana di argomenti polacchi, nr 9 (2018).
 12. Śniecikowska, Beata. „Obraz – dźwięk – słowo – ruch. Intermedialność sztuki Franciszki i Stefana Themersonów”. W Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939. Kraków: TaiWPN Universitas, 2005.
 13. Themerson, Franciszka i Stefan Themerson. Niewysłane listy. Dzienniki, rysunki, dokumenty 1940–1942. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2019.
 14. Themerson, Stefan. Wiersze wybrane 1939–1945. Przedmowa, wybór i oprac. Jasia Reichardt. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003).
 15. Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.