Tyldy Tildena

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na koncepcji interpretacji dziedzictwa narodowego autorstwa Freemana Tildena z jego klasycznej pracy Interpreting Our Heritage (1957) (pol. przekład: Interpretacja dziedzictwa, 2019, przeł. Agnieszka Wilga), zaprezentowanej w świetle literaturoznawczych ujęć interpretacji pióra Richarda Rorty’ego (esej Ścieżka P/pragmatysty: Umberto Eco o interpretacji) oraz Rity Felski (Literatura w użyciu).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rajewska, E. (2019). Tyldy Tildena. Forum Poetyki, (18), 102-109. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21449
Dział
Praktyki
Biogram autora

Ewa Rajewska

Ewa Rajewska – dr hab., prof. UAM, literaturoznawczyni, translatolożka, redaktorka przekładu i tłumaczka literacka. Kierowniczka specjalizacji przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: <www.przekladowa.amu.edu.pl>. Autorka książek Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007) oraz Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); przełożyła m.in. Filozofię formy literackiej Kennetha Burke’a (2014); rajewska@amu.edu.pl.

Referencje

  1. Eco, Umberto. „Nadinterpretowanie tekstów”. W Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooks-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Zredagowane przez Stefan
  2. Collini. Przetłumaczone przez Tomasz Bieroń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.
  3. Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska. Przetłumaczone przez zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016.
  4. Kowalski, Krzysztof. O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania. Seria Heritologia, t. 3. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013.
  5. Rorty, Richard. „Kariera pragmatysty”. W Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooks-Rose. Interpretacja i nadinterpretacja. Zredagowane przez Stefan Collini. Przetłumaczone przez Tomasz Bieroń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.
  6. Rorty, Richard. Ścieżka pragmatysty: Umberto Eco o interpretacji. Przetłumaczone przez Janusz Grygieńć i Sergiusz Tokariew. W Richard Rorty. Filozofia a nadzieja na lepsze
  7. społeczeństwo. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
  8. Tilden, Freeman. Interpretacja dziedzictwa. Przetłumaczone przez Agnieszka Wilga. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2019.
  9. Umerle, Tomasz. Trocki – storczyki – literatura. Miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty’ego. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.