Wariant

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł dotyczy głęboko zakorzenionego w pracach edytorskich i literaturoznawczych terminu „wariant”. Głównym celem jest przedstawienie pojęcia w rozumieniu klasycznej tekstologii oraz francuskiej krytyki genetycznej i skonfrontowanie ze sobą tych różnych sposobów jego wykorzystania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wołczuk, N. (2019). Wariant. Forum Poetyki, (18), 110-115. https://doi.org/10.14746/fp.2019.18.21450
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Nikodem Wołczuk

Nikodem Wołczuk – student filologii polskiej drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja – edytorstwo naukowe. Aktualny temat jego zainteresowań badawczych to francuska krytyka genetyczna i jej zastosowanie w pracach nad spuścizną Włodzimierza Odojewskiego. Zatrudniony jako dokumentalista w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Referencje

  1. Bellemin-Noël, Jean. Le texte et l’avant-texte. Paris: Librairie Larousse, 1972.
  2. Biasi, Pierre-Marc de., La Génétique des textes. Paris: CNRS Editions, 2000. Polish translation: Genetyka tekstów. tr. Filip Kwiatek, Maria Prussak. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.
  3. Budrowska, Kamila. „«Tekst kanoniczny», «intencja twórcza» i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego”. Pamiętnik Literacki 97, no 3 (2006): p. 109–121.
  4. Loth, Roman. Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warsaw: Wydawnictwo IBL, 2006.
  5. Mitosek, Zofia. „Od dzieła do rękopisu. O francuskiej krytyce genetycznej”. Pamiętnik Literacki 81, no 4 (1990): p. 393–403.
  6. Słownik Języka Polskiego PWN. „Wariant”. Accessed: 30.10.2019. https://sjp.pwn.pl/sjp/wariant;2579566.html.
  7. Stussi, Alfredo. Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii. Tr. Mateusz Salwa, Piotr Salwa. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011.