Relacje między opisowością a ilustrowaniem edycji jako problem redakcyjny

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy istnieje ściślejszy związek między opisowością tekstu literackiego a jego ilustrowaniem, przy czym zostaje ono zadane z perspektywy redaktora, któremu w udziale przypadło wydanie utworu literackiego i w związku z tym musi podjąć decyzję o wyposażeniu go w warstwę plastyczną lub o zaniechaniu takiego działania. Przywołując przykłady ilustrowanych wydań utworów między innymi Stanisława Lema, Elizy Orzeszkowej czy Adama Mickiewicza, autorzy pokazują, że za decyzją o ilustrowaniu (lub nie) stało wiele różnych czynników od estetycznych, przez wręcz patriotyczne, dydaktyczne, aż po technologiczne i ekonomiczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hojdis, B., & Krzak-Weiss, K. (2020). Relacje między opisowością a ilustrowaniem edycji jako problem redakcyjny. Forum Poetyki, (20), 18-33. https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24901
Dział
Teorie

Referencje

 1. Bajdor, Alicja. Natuniewicz, Halina. „Pan Tadeusz” w ilustracjach. Gdańsk: KAW, 1984.
 2. Balcerzan, Edward. „Poezja jako semiotyka sztuki”. W Pogranicza i korespondencje sztuk. Zredagowane przez Tadeusz Cieślikowski i Janusz Sławiński, 21-39. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1980.
 3. Baranowa, Anna. „Śmieszne i straszne. Rysunki Stanisława Lema. Na marginesie wystawy w Galerii dylag.pl Kraków 13 marca – 26 kwietnia 2008”. Quart nr 2 (2008): 112.
 4. Bestiariusz Lema według Mroza. Zredagowane przez Janusz Górski i Piotr Sitkiewicz. Gdańsk: wydawnictwo Czysty Warsztat, 2012.
 5. Białostocki, Jan. „Obraz i znak”. W Wybór pism estetycznych, s. 98–125. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2008.
 6. Eco, Umberto. W poszukiwaniu języka uniwersalnego. Przetłumaczone przez Wojciech Soliński. Warszawa: wydawnictwo Volumen, 2002.
 7. Gawiński, Antoni. „Dziady, cykl ilustracyj Czesława B. Jankowskiego”. Prawda nr 8 (1900): 92–93.
 8. Gryglewicz, Tomasz. „Ilustracje Daniela Mroza do Cyberiady Stanisława Lema w kontekście krakowskiego surrealizmu po II wojnie światowej”. Quart nr 3–4 (2015): 187–199.
 9. Harvey, John Robert. Victorian Novelist and their Illustrators. London: Sidgwick & Jackson, 1970.
 10. Ingarden, Roman. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przetłumaczone przez Maria Turowicz. Warszawa: PWN, 1960.
 11. Januszkiewicz, Michał. W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 12. Kobyliński, Szymon. Śmiechu warci. Zbiór karykatur. Wstęp napisał Stanisław Lem. Warszawa: wydawnictwo Horyzonty, 1974.
 13. Komza, Małgorzata. Mickiewicz ilustrowany. Wrocław: Ossolineum, 1987.
 14. Labuda, Adam. Malarstwo tablicowe w Gdańsku w 2 poł. XV w. Warszawa: PWN, 1979.
 15. Lem, Stanisław. Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. T. 1. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975.
 16. Lem, Stanisław. Listy albo opór materii. Wybrane i opracowane przez Jerzy Jarzębski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
 17. Markiewicz, Henryk. „Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim”. W Nowe przekroje i zbliżenia, s. 239-258. Warszawa: PIW, 1974.
 18. Michałowska, Teresa. „Opis – pojęcie”. W Słownik literatury staropolskiej. Zredagowane przez Teresa Michałowska i in., 522. Wrocław: Ossolineum, 1990.
 19. Michałowska, Teresa. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
 20. Orzeszkowa, Eliza. Listy zebrane. T. 1. Opracowane przez Edmund Jankowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954.
 21. Orzeszkowa, Eliza. Meir Ezofowicz. Powieść z życia Żydów. Warszawa: S. Lewental, 1879.
 22. Porębski, Mieczysław. „Obrazy i znaki”. W Sztuka a informacja, 81-104. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.
 23. Saganiak, Magdalena. „Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze”. Tematy i Konteksty nr 3 (2013): 78–96.
 24. Szymona Kobylińskiego gawędy o broni i mundurze. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1984.
 25. Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.
 26. Świderkówna, Anna. Nowicka, Maria. Książka się rozwija.Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970.
 27. Trzynadlowski, Jan. Autor, dzieło, wydawca. Wrocław: Ossolineum, 1979.
 28. Trzynadlowski, Jan. Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1976.
 29. Trzynadlowski, Jan. „W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu”. Pamiętnik Literacki 71, z. 4 (1980): 443.
 30. Wiercińska, Janina. „Książka obrazkowa dziecka – tradycje i współczesność”. W Sztuka i książka, 76-98. Warszawa: PWN, 1986.
 31. Włodarski, Maciej. „Ars bene moriendi” w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków: Znak, 1987.
 32. Włodarski, Maciej. Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV–XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1991.
 33. Wolański, Adam. Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 34. Wydra, Wiesław. Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa: Pax, 1973.
 35. Wysłouch, Seweryna. Literatura a sztuki wizualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 36. Ziomek, Jerzy. „Komizm – spójność teorii i teoria spójności”. W Powinowactwa literatury, 319–354. Warszawa: PWN, 1980.