Case study (studium przypadku)

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł stanowi opracowanie hasła case study (studium przypadku) ze zwróceniem uwagi na historię terminu i jego transdyscyplinarne zastosowanie: wychodząc od medycyny i socjologii, przez prawo, psychiatrię, psychologię i seksuologię, kończąc na literaturoznawstwie. Autorka stara się zarysować rozróżnienie między studium przypadku jako formą gatunkową (Brigit Lang, Joy Damousi, Alison Lewis, Yiannis Gabriel) a studium przypadku jako strategią badawczą (Bent Flyvbjerg, Gerring John, Ryszard Nycz) – stosowaną od niedawna także w literaturoznawstwie. Wyznaczaniu zakresu oraz cech case study towarzyszy analiza opisu jako kluczowego narzędzia wspierającego przebieg „opowieści o przypadku”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, I. (2020). Case study (studium przypadku). Forum Poetyki, (20), 86-95. https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24906
Dział
Słownik poetologiczny

Referencje

 1. Case Studies and the Dissemination of Knowledge. Zredagowane przez Joy Damousi, Birgit Lang, Katie Sutton. Nowy York: Routledge, 2015.
 2. Encyclopedia of Case Study Research. Zredagowane przez Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, Elden Wiebe. T. 1–2. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2010.
 3. Flyvbjerg, Bent. Case Study. W The Sage Handbook of Qualitative Research. Zredagowane przez Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Wyd. 4, 301–316. Thousand Oaks: CA Sage, 2011.
 4. Forrester, John. „If p, Then What? Thinking in Cases”. History of the Human Sciences 9, nr 3 (1996): 1–25.
 5. Foucault, Michael. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przetłumaczone przez Tadeusz Komendant. Warszawa: Biblioteka Aletheia, 1993.
 6. Gabriel, Yiannis. „Case Studies as Narratives: Reflections Prompted by the Case of Victor, the Wild Child of Aveyron”. Journal of Management Inquiry 28, nr 4 (2017): 403–408.
 7. Gerd-Ridder, Hans. „The theory contribution of case study research designs”. Business Research nr 10 (2017): 281–305.
 8. Gerring, John. „What Is a Case Study and What Is It Good for?”. The American Political Science Review 98, nr 2 (2004): 341–354.
 9. Lang, Brigit. Damousi, Joy. Lewis, Alison. A history of the case study. Sexology, psychoanalysis, literature. Manchester: Manchester University Press, 2017.
 10. Nycz, Ryszard. „Antropologia literatury, kulturowa teoria literatury, poetyka doświadczenia”. Teksty Drugie nr 6 (2007): 34–48.
 11. Oxford English Dictionary. The definitive record of the English language. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, https://www-1oed-1com-1018678nj32b5.han.amu.edu.pl (dostęp: 6.05.2020).
 12. Sheppard, Richard. „Problematyka modernizmu europejskiego”. Przetłumaczone przez Paweł Wawrzyszko. W Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Zredagowane przez Ryszard Nycz, 71–140. Kraków: Universitas, 2004.
 13. Showalter, Elaine. „The Woman’s Case”, W Sexual Anarchy. Gender and Culture in the Fin de Siècle, 127–143. Nowy York: Penguin Books, 1990.
 14. Simons, Helen. Case Study Research in Practice. Thousand Oaks: Sage Publications, 2009.
 15. Umerle, Tomasz. Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
 16. Wells, Susan. „Freud’s Rat Man and the Case Study: Genre in Three Keys”. New Literary History 34, nr 2 (2003): 353–356.
 17. Więckiewicz, Agnieszka. „(Auto)analityczny opis przypadku. Wspomnienia Izydora Sadgera o Zygmuncie Freudzie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka nr 35 (55) (2019): 253–276.
 18. Yin Robert K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Przetłumaczone przez Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 19. Zola Emil, „Powieść eksperymentalna”. Przetłumaczone przez Danuta Knysz-Rudzka. W Janina Kulczycka-Saloni. Pozytywizm, 178–185. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.