Tekst i przed-tekst. Bruliony wiersza Oskara Miłosza (fragmenty)

Main Article Content

Jean Bellemin-Noël

Abstrakt

W niniejszej publikacji prezentujemy fragmenty książki Jeana Bellemin-Noëla zatytułowanej Tekst i przed-tekst, bruliony wiersza Oskara Miłosza z roku 1971, jednej z pozycji założycielskich zrodzonej we Francji praktyki badawczej znanej jako krytyka genetyczna tekstu. Praca Bellemin-Noëla stanowi prekursorską próbę metodycznego ujęcia literackiego procesu twórczego na podstawie analizy zachowanych rękopisów, notatek i szkiców poety. Zgromadzony korpus tekstów, nazywany „brulionami”, poddany został klasyfikacji i opisowi, następnie zaś sekwencji odczytań służących rekonstrukcji kolejnych etapów powstawania utworu. Badacz zwraca uwagę na czysto „techniczne” aspekty korpusu będące świadectwem zmian zachodzących w kolejnych redakcjach wiersza. Zmiany i korekty kompozycyjne, składniowe, leksykalne, a także skreślenia czy dopiski – świadczyć mają o procesie myślowym kryjącym się za aktem twórczym, będącym – jak podaje Zofia Mitosek – procesem nie tyle przekazywania, ile tworzenia znaczeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bellemin-Noël, J. (2020). Tekst i przed-tekst. Bruliony wiersza Oskara Miłosza (fragmenty). Forum Poetyki, (21), 54-73. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26053
Dział
Przekłady
Biogram autora

Jean Bellemin-Noël, Uniwersytet Paryski

Jean Bellemin-Noël (ur. 1931) – wykładowca (1969–1975), następnie profesor (1976–1992) literatury nowożytnej i współczesnej na Uniwersytecie Paris VIII Vincennes (obecnie Paris 8 Saint-Denis), doktor filozofii (1955); założyciel i dyrektor kolekcji „Le texte rêve” w PUF (1990–1996).