Engramy ciała: poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata

Main Article Content

Michalina Kmiecik

Abstrakt

Artykuł skupia się na mikroanalizie jednej z rękopiśmiennych „notek bólowych” Aleksandra Wata (datowanej na 8 grudnia, zachowanej w archiwum pisarza w Beinecke Library). Rozważam zarówno kwestię jej genologicznego przyporządkowania, które – ze względu na fragmentaryczność, wyrywkowość, dziennikowość zapisu (a jednocześnie umieszczenie jej poza ustabilizowaną formą dziennika) – nie zmierza do włączenia jej w żadną większą całość. „Nieprzynależność” notki i innych analogicznych zapisów zdaje się kształtować ich swoistą poetykę. Posiłkując się rozpoznaniami poststrukturalnej genologii i teorią zbiorów rozmytych, proponuję uznać notkę za swoisty gatunek dryfujący, który istnieje w wielu kontekstach genologicznych jednocześnie, tworząc także własną, „pojedynczą” formę. Zainspirowana rozważaniami o cielesności Jean-Luca Nancy’ego oraz krytyką somatyczną Adama Dziadka, chciałabym określić ją mianem „engramu ciała”. Na przykładzie wyizolowanej „notki bólowej” zastanawiam się zatem nad możliwością użycia tej kategorii w kontekście zarówno rekonstruowania genetyki tekstu, jak i dokonywania przykładowej rytmoanalizy prozy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kmiecik, M. (2020). Engramy ciała: poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata. Forum Poetyki, (21), 74-99. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26056
Dział
Praktyki
Biogram autora

Michalina Kmiecik, Uniwersytet Jagielloński

Michalina Kmiecik – literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Ośrodku Badań nad Awangardą Wydziału Polonistyki UJ. Autorka książek o historii polskiej oraz europejskiej awangardy (Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia, Kraków 2013; Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Kraków 2016). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim” czy „Pamiętniku Literackim”. Przygotowała genetyczną edycję zaszyfrowanej wersji Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata (Kraków 2018). Obecnie, wraz z Iwoną Boruszkowską, pracuje nad projektem Style zachowań awangardowych (NCN, Sonata 10).

Referencje

 1. Antoniuk, Mateusz. „Proces tekstotwórczy jako najpiękniejszy przedmiot badań, którego nie ma”. W Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym. Zredagowane przez Mateusz Antoniuk, 1126. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 2. Balbus, Stanisław. „Zagłada gatunków”. Teksty Drugie 59, nr 6 (1999): 2539.
 3. Boruszkowska, Iwona. Defekty. Literackie auto/pato/grafie szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 4. Boruszkowska, Iwona. Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018.
 5. Derrida, Jacques. Gorączka archiwów. Przetłumaczone przez Jakub Momro. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2016.
 6. Derrida, Jacques. Szibbolet dla Paula Celana. Przetłumaczone przez Adam Dziadek. Bytom: „FAart”, 2000.
 7. Derrida, Jacques. „The Law of Genre”, Przetłumaczone przez Avital Ronell. Critical Inquiry 7, nr 1 (1980): 5581.
 8. Dziadek, Adam. „Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale”. Teksty Drugie, nr 6 (2009): 251258.
 9. Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.
 10. Grochowski, Grzegorz. Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018.
 11. Januszewski, Ernest. „Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą”. Roczniki Filozoficzne 55, nr 1 (2007): 109128.
 12. Kmiecik, Michalina. „Zapiski z Kaiser Hospital Aleksandra Wata fragmenty autobiografii heterotopicznej”. Wielogłos 31, nr 1 (2017): 6786.
 13. Malabou, Catherine. Plastyczność u zmierzchu pisma. Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: PWN, 2018.
 14. Malabou, Catherine. Nancy, JeanLuc. Corpus. Przetłumaczone przez Małgorzata Kwietniewska. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2002.
 15. Nycz, Ryszard. „Tropy «ja»: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia”. Teksty Drugie 26, nr 2 (1994): 727.
 16. Rybicka, Elżbieta. Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2003.
 17. Turczyn, Anna. „Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna”. Teksty Drugie, nr 12 (2007): 204211.
 18. Wat, Aleksander. Dziennik bez samogłosek. Transkrypcja i opracowanie Michalina Kmiecik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 19. Witosz, Bożena. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.