Engramy ciała: poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

genologia
archiwum
Aleksander Wat
krytyka somatyczna

Jak cytować

Kmiecik, M. (2020). Engramy ciała: poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata. Forum Poetyki, (21), 74–99. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26056

Abstrakt

Artykuł skupia się na mikroanalizie jednej z rękopiśmiennych „notek bólowych” Aleksandra Wata (datowanej na 8 grudnia, zachowanej w archiwum pisarza w Beinecke Library). Rozważam zarówno kwestię jej genologicznego przyporządkowania, które – ze względu na fragmentaryczność, wyrywkowość, dziennikowość zapisu (a jednocześnie umieszczenie jej poza ustabilizowaną formą dziennika) – nie zmierza do włączenia jej w żadną większą całość. „Nieprzynależność” notki i innych analogicznych zapisów zdaje się kształtować ich swoistą poetykę. Posiłkując się rozpoznaniami poststrukturalnej genologii i teorią zbiorów rozmytych, proponuję uznać notkę za swoisty gatunek dryfujący, który istnieje w wielu kontekstach genologicznych jednocześnie, tworząc także własną, „pojedynczą” formę. Zainspirowana rozważaniami o cielesności Jean-Luca Nancy’ego oraz krytyką somatyczną Adama Dziadka, chciałabym określić ją mianem „engramu ciała”. Na przykładzie wyizolowanej „notki bólowej” zastanawiam się zatem nad możliwością użycia tej kategorii w kontekście zarówno rekonstruowania genetyki tekstu, jak i dokonywania przykładowej rytmoanalizy prozy.

https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26056
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Antoniuk, Mateusz. „Proces tekstotwórczy jako najpiękniejszy przedmiot badań, którego nie ma”. W Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym. Zredagowane przez Mateusz Antoniuk, 1126. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Balbus, Stanisław. „Zagłada gatunków”. Teksty Drugie 59, nr 6 (1999): 2539.

Boruszkowska, Iwona. Defekty. Literackie auto/pato/grafie szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Boruszkowska, Iwona. Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018.

Derrida, Jacques. Gorączka archiwów. Przetłumaczone przez Jakub Momro. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2016.

Derrida, Jacques. Szibbolet dla Paula Celana. Przetłumaczone przez Adam Dziadek. Bytom: „FAart”, 2000.

Derrida, Jacques. „The Law of Genre”, Przetłumaczone przez Avital Ronell. Critical Inquiry 7, nr 1 (1980): 5581.

Dziadek, Adam. „Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale”. Teksty Drugie, nr 6 (2009): 251258.

Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.

Grochowski, Grzegorz. Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018.

Januszewski, Ernest. „Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą”. Roczniki Filozoficzne 55, nr 1 (2007): 109128.

Kmiecik, Michalina. „Zapiski z Kaiser Hospital Aleksandra Wata fragmenty autobiografii heterotopicznej”. Wielogłos 31, nr 1 (2017): 6786.

Malabou, Catherine. Plastyczność u zmierzchu pisma. Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: PWN, 2018.

Malabou, Catherine. Nancy, JeanLuc. Corpus. Przetłumaczone przez Małgorzata Kwietniewska. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2002.

Nycz, Ryszard. „Tropy «ja»: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia”. Teksty Drugie 26, nr 2 (1994): 727.

Rybicka, Elżbieta. Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2003.

Turczyn, Anna. „Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna”. Teksty Drugie, nr 12 (2007): 204211.

Wat, Aleksander. Dziennik bez samogłosek. Transkrypcja i opracowanie Michalina Kmiecik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Witosz, Bożena. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.