Bez brudnopisu. Układanie Baczyńskiego

Main Article Content

Maciej Tramer

Abstrakt

Artykuł opowiada losy powojennej edycji wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zatytułowanej Śpiew z pożogi (1947). Książka przygotowana przez Stefanię Baczyńską i Kazimierza Wykę w swoim układzie całkowicie odbiegała od pozostawionej tuż przed wybuchem powstania autoryzowanej wersji Śpiewu z pożogi, który miał być pierwszym oficjalnym debiutem poetyckim Baczyńskiego. W artykule rozważany jest wpływ późniejszej całościowej edycji Utworów zebranych i na recepcję poezji Baczyńskiego, i na ustalenie w świadomości literackiej wizerunku poety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tramer, M. (2020). Bez brudnopisu. Układanie Baczyńskiego. Forum Poetyki, (21), 100-113. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26057
Dział
Praktyki
Biogram autora

Maciej Tramer, Uniwersytet Śląski

Maciej Tramer – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, autor monografii Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego (2000), Rzeczy wstydliwe a nawet mniej ważne (2007), Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego (2010), autor opracowań krytycznych tekstów Władysława Broniewskiego: Pamiętnik (2013) i Publicystyka (2016).

Referencje

 1. Andrzejewski, Jerzy, Baczyńska, Stefania, Gajcy, Tadeusz, Irzykowski, Karol, Koniński, Karol Ludwik, Miłosz, Czesław, Turowicz, Jerzy, Wyka, Kazimierz. Pod okupacją. Listy. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2014.
 2. Baczyński, Krzysztof Kamil. Wybór poezji. Opracowane przez Jerzy Święch. Wrocław: Ossolineum, 1989, BN I 265.
 3. Baczyński, Krzysztof Kamil. Śpiew z pożogi. Warszawa: Wiedza, 1947.
 4. Baczyński, Krzysztof Kamil. Utwory zebrane. Opracowane przez Aniela KmitaPiorunowa i Kazimierz Wyka, 7. 12. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970.
 5. Foucault, Michel, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak i in.. Wybrane i opracowane przez Tadeusz Komendant. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.
 6. Garztecki, Juliusz, „O «Drodze» i Krzysztofie Baczyńskim”. Miesięcznik Literacki, nr 1 (1972): 8695.
 7. Lewandowski, Tadeusz. „Lustro sentymentalne próba”. Poezja, nr 1 (1989): 5260.
 8. Rękopisy listów Stefanii Baczyńskiej do Jerzego Andrzejewskiego. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, sygn. 1587.
 9. SynoradzkaDemadre, Anna. Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii prywatnej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016.
 10. Tramer, Maciej, „Edycja, której nie było albo: jak zrobiony jest Krzysztof Baczyński”. W Balaghan: mikroświaty i nanohistorie. Zredagowane przez Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka i Beata MytychForajter, 8598. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
 11. „Wojenne losy rękopisów K.K. Baczyńskiego” [Uwagi redakcji spisane na podstawie rozmowy z Juliuszem Garzteckim]. Przegląd Humanistyczny, nr 3 (1958): 177178.
 12. Wyka, Kazimierz. „Krzysztof Baczyński (19211944)”. W Baczyński i Różewicz, 5112. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994.
 13. Wyka, Kazimierz. List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego. Opracowane przez Aniela KmitaPiorunowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 14. Wyka, Marta. „«List do Jana Bugaja» czytany dzisiaj”. W Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość legenda recepcja. Zredagowane przez Janusz Detka, 185190. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002.