Czarny potok i archiwum

Main Article Content

Sławomir Buryła

Abstrakt

Artykuł omawia problemy genezy powieści Leopolda Buczkowskiego pt. Czarny potok. Rekonstruując skomplikowane dzieje powstania utworu, autor sięga po zachowane dokumenty genezy (publikowane i niepublikowane) zgromadzone w archiwach pisarza. Ich analiza pozwala rozwikłać niektóre problemy genezy dzieła, a także złożonej warstwy kompozycyjnej i fabularnej Czarnego potoku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Buryła, S. (2020). Czarny potok i archiwum. Forum Poetyki, (21), 160-179. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26061
Dział
Praktyki
Biogram autora

Sławomir Buryła, Uniwersytet Warszawski

Sławomir Buryła – literaturoznawca, profesor na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się literaturą współczesną (zwłaszcza czasów wojny), edytorstwem, popkulturą i krytyką literacką. Współautor i redaktor monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (razem z Dorotą Krawczyńską i Jackiem Leociakiem). Ostatnio wydał Rozrachunki z wojną (Warszawa 2017) oraz Wojnę i okolice (Warszawa 2018). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Znaku”, „Nowych Książkach”.

Referencje

 1. Błażejewski, Tadeusz. Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.
 2. Buczkowski, Leopold. „***Cisza pachnie zgniecioną ćmą”, „***Wessałem w serce miąższ”, „Sierpień, Dym się pali”, „***Wzdęło się żyto pod niebo”, „***Nie tobie skowronek”. Kresy, nr 4 (1998), 217218.
 3. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1954.
 4. Buczkowski, Leopold. Czarny potok I, nr inw. 4220
 5. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.
 6. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 7. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 8. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1974.
 9. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1964.
 10. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1954.
 11. Buczkowski, Leopold. Czarny potok, nr inw. 4373.
 12. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
 13. Buczkowski, Leopold. Czarny potok. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994.
 14. Buczkowski, Leopold. „Czaszka w sieni”. Opracowane przez Sławomir Buryła. Akcent, nr 2 (1999), 183187.
 15. Buczkowski, Leopold. „***Czy to waszą ojczyznę”, „***Czołg ciebie wbił na kraty”, „***I ptak z drutem w sercu”, „***Zakwita barwinek”, „***W upalny dzień”, „Z notatnika, Siklawina: to nikogo nie obowiązuje”. Regiony, nr 4 (1998), 6064.
 16. Buczkowski, Leopold. Dziennik wojenny. Opracowane przez Sławomir Buryła, Radosław Sioma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, 2001.
 17. Buczkowski, Leopold. Dzienniki, nr inw. 4226.
 18. Buczkowski, Leopold. Grząski sad. Opracowane przez Zbigniew Taranienko. Ex libris, nr 57 (1994), 28.
 19. Buczkowski, Leopold. „Kopeć knota”, „***Może strzelisz z sinej tarniny”, „***Zachybotało pokrzywą”, „***O ty, święty robotniku”, „***Liśćmi szeleścisz na starej topoli”. Przegląd ArtystycznoLiteracki, nr 10 (1998), 5861.
 20. Buczkowski, Leopold. „Kwaszkiewicz”. Magazyn Kulturalny, nr 1 (1981), 34.
 21. Buczkowski, Leopold. Młody poeta w zamku. Opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
 22. Buczkowski, Leopold. Proza żywa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Pomorze, 1986.
 23. Buczkowski, Leopold. „Przerwany zaklęty krąg czynności ceramika Krzysztofa Henisza”. Życie Literackie, nr 10 (1960), 9.
 24. Buczkowski, Leopold. „Rozmowa w ciemności”. Dziś i Jutro, nr 46 (1953): 6.
 25. Buczkowski, Leopold. „W nocy”. Warszawa, nr 3 (1948), 3.
 26. Buczkowski, Leopold. „Wertepy”, nr inw. 4355.
 27. Buczkowski, Leopold. Wszystko jest dialogiem. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 28. Buczkowski, Leopold. „Zapowiedź”, „***Jedzie, jedzie”, „Nędza”. Regiony, nr 2/4 (2000), 152154.
 29. Buczkowski, Leopold, Trziszka, Zygmunt. Żywe dialogi. Bydgoszcz: Wydawnictwo Pomorze, 1989.
 30. Buryła, Sławomir. „Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego. Rekonesans”. Pamiętnik Literacki, nr 2 (2008), 167189.
 31. Buryła, Sławomir. „Między «Wertepami» a «Czarnym potokiem». Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego”. Teksty Drugie, nr 2 (2001), 265273.
 32. Buryła, Sławomir. „Nie piszę przy biurku”. Regiony, nr 3 (2002), 4354.
 33. „Czarny potok płynie przez Konstancin. Z Leopoldem Buczkowskim rozmawia Monika Warneńska”. Trybuna Mazowiecka, nr 249 (1957), 4.
 34. Dokumenty Leopolda Buczkowskiego, nr inw. 4483.
 35. Iłowski, Jan Zdzisław, Iłowski, Stefan Stanisław. Podkamień. Apokaliptyczne wzgórze. Opole: Wydawnictwo s.n., 1994.
 36. „Jest jakaś skaza. Z Leopoldem Buczkowskim rozmawia Stanisław Zawiśliński”. Polityka, nr 32 (1985), 89.
 37. Kalin, Arkadiusz. „Problem spójności prozy Leopolda Buczkowskiego”. W Zimą bywa się pisarzem. O Leopoldzie Buczkowskim. Zredagowane przez Sławomir Buryła, Agnieszka Karpowicz i Radosław Sioma, 2759. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2008.
 38. Karpowicz, Agnieszka. „Archiwum. Technika Leopolda Buczkowskiego «spisz»”. W Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski, 136206. Warszawa: Wydawnictwo Communicare, 2007.
 39. Kazimierski, Jerzy. Recepcja twórczości Leopolda Buczkowskiego w latach 19661989. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
 40. Kruszewski, Wojciech. Rękopisy i formy. Badanie literatury jak sztuka odnajdywania pytań. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010.
 41. „Leopold Buczkowski korespondencja urzędowa”. Opracowane przez Sławomir Buryła. Kresy, nr 4 (1998), 214216.
 42. „List Mariana Kratochwila do Marii Buczkowskiej”. Regiony, nr 3/4 (1992), 3335.
 43. Listy wydawnictw do Leopolda Buczkowskiego, nr inw. 4227.
 44. Listy wydawnictw do Leopolda Buczkowskiego, nr inw. 4419.
 45. Notatki Leopolda Buczkowskiego, nr inw. 5537.
 46. Nycz, Ryszard. „O kolażu tekstowym. Na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego”. W Pogranicza i korespondencje sztuk. Zredagowane przez Teresa Cieślikowska i Janusz Sławiński, 213228. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1980.
 47. „[Rozmowy z pisarzami]. Z Leopoldem Buczkowskim rozmawia Jerzy Hordyński”. Życie Literackie, nr 27 (1958), 3.
 48. Sandauer, Artur. Stanowiska wobec… Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963.
 49. Sioma, Radosław. „«Pewien zakątek ziemi». Geografia «Czarnego potoku» rekonesans”. W Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Zredagowane przez Elżbieta Konończuk i Elżbieta Sidoruk, 229251. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.
 50. Skrabek, Dawid. Traumatyczna tkanka prozy. Praca obroniona u prof. Anny Łebkowskiej. Kraków 2011, maszynopis w bibliotece UJ.
 51. Staroń, Justyna. „Dialog sztuk. O twórczości artystycznej Leopolda Buczkowskiego”. W (Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku. Zredagowane przez Magdalena Lachman i Paweł Polit, 87118. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 52. Staroń, Justyna. „Przejawy uczuć w zapisie doświadczeń. Między kartami listów męża do żony”. Konteksty, nr 3 (2015), 716.
 53. Szczepański, Ignacy. Bohaterowie moich filmów spotkania. Brzezia Łąka: Wydawnictwo Poligraf, 2012.
 54. Szczepański, Ignacy. „Dorycki krużganek według Leopolda Buczkowskiego”. Miesięcznik Literacki, nr 6 (1989), 1836.
 55. Tomkowski, Jan. „Krótkie kalendarium życia i twórczości Leopolda Buczkowskiego”. W Dokumenty Leopolda Buczkowskiego, nr inw. 4483.
 56. Warsztaty Młodych Edytorów, 2628.04.2013 Rabka, Kraków [2014].
 57. Wieczysty wrot, reżyseria i scenariusz Ignacy Szczepański (1983).
 58. Wiedemann, Adam. „Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego”. Teksty Drugie, nr 1/2 (1997), 233244.
 59. Wspomnienia i notatki literackie, nr inw. 5538.
 60. Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Zredagowane przez Jan Tomkowski. Ossa: Wydawnictwo Dom Na Wsi, 2005.
 61. Wyrazić siebie, reżyseria i scenariusz Ignacy Szczepański (1985).