Nowe sytuacje poetyki
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

teoria literatury
nowa fenomenologia
teoria
praktyki

Jak cytować

Mizerkiewicz, T. (2015). Nowe sytuacje poetyki. Forum Poetyki, (1), 18–25. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26673

Abstrakt

Artykuł omawia nowe koncepcje teoretycznoliterackie, które wskazują na stopniową restytucję znaczenia poetyki w refleksji literaturoznawczej. Zdaniem autora, poetyka powraca jako rodzaj niezbędnej wiedzy sytuacyjnej, która pozwala wzbogacić proces lektury, a zarazem pojawia się w trakcie czytania, aby uniknąć niewczesności wiedzy charakteryzującej w znaczącym stopniu dawniejszą poetologię.

https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26673
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Balcerzan, Edward. Przez znaki; granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 1972.

Dorota Korwin-Piotrowska. „Życie pośmiertne poetyki”. Tematy i Konteksty 3, nr 8 (2013): 20–34.

Felski, Rita. Uses of Literature. Oxford: Malden–Oksford, 2020.

Gallagher, Mary. World Writing: Poetics, Ethics, Globalization. Toronto: University of Toronto Press, 2016.

Gumbrecht, Hans Ulrich. The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Urbana (Ill.): University of Illinois Press, 2003.

Kostkiewiczowa, Teresa. „Poetyka dawniej i dziś”. Tematy i Konteksty. 2013, nr 3 (2013): 35–44.

Koziołek, Ryszard. „Teoria literatury jako akt wiary”. Fa-Art : kwartalnik Ruchu „Wolność i Pokój”. 2010, nr 3/4 (2010): 76–89.

Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London; New York: Verso, 2007.

Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London; New York: Verso, 2007.

Turner, James. Philology the Forgotten Origins of the Modern Humanities. Princeton, NJ [u.a.: Princeton Univ. Press, 2015