Przed czym poetykę ratuje doświadczenie? Wstępne rozpoznania

Main Article Content

Joanna Krajewska

Abstrakt

Autorka analizuje metody i reguły stawiania problemów i odnajdywania odpowiedzi w wybranych tekstach polskich literaturoznawców, którzy podejmują refleksję nad miejscem poetyki we współczesnym dyskursie literaturoznawczym i pokazuje, że wyjściem z poststrukturalistycznego impasu stać się może kategoria doświadczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krajewska, J. (2015). Przed czym poetykę ratuje doświadczenie? Wstępne rozpoznania. Forum Poetyki, (1), 26-37. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26674
Dział
Teorie
Biogram autora

Joanna Krajewska

Doktor nauk humanistycznych, autorka książki „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym” (Poznań 2014). Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół historii literatury pierwszej połowy XX wieku, teorii badań literackich, biografistyki oraz empirycznych badań nad odbiorem i psychologią czytania. Stale współpracuje z Zakładem Literatury XX wieku, Teorii Literatury i sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.|PhD in the Humanities, author of the book Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym (The dispute on women’s literature in the interwar period, Poznań 2014). Her scholarly interests are focused on literary history of the first half of the twentieth century, theories of literary scholarship, the study of biography and empirical studies of reader response and the psychology of reading. Krajewska is a long-standing collaborator with the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation in the Faculty of Polish Philology at Adam Mickiewicz University.

Referencje

 1. Benjamin, Walter. Pasaże. Zredagowane przez Rolfa Tiedemanna. Przetłumaczone przez Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.
 2. Burzyńska, Anna. „Poetyka po strukturalizmie”. W Poetyka bez granic, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Wojciech Tomasik, T. 78. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Warszawa: IBL, 1995.
 3. Edward Balcerzan. „Zmiana stanu”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 2 (1990): 1–6.
 4. Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988.
 5. Iser, Wolfgang. „Czym jest antropologia literatury?: różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi”. Przetłumaczone przez Anna Kowalcze-Pawlik. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 5 (2006): 11–35.
 6. Jay, M. „Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault”. W „Nie pytajcie mnie, kim jestem...” Michel Foucault dzisiaj, zredagowane i przetłumaczone przez Marek Kwiek. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawn. Nauk. Instytutu Filozofii, 1998.
 7. Korwin-Piotrowska, Dorota. „Życie pośmiertne poetyki”. Tematy i Konteksty., nr 3 (2013): 20–34.
 8. Michał Głowiński. „Czy schodzimy na pobocze?” Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 5–6 (1990): 146–50.
 9. Miller, Joseph Hillis. „Presidental Adress. The Triumph of Theory, the Resistance to Reading, and the Question of Material Base”. W Theory now and then, przez Joseph Hillis Miller. Durham: Duke University, 1991.
 10. Miller, Nancy K, red. The Poetics of Gender. New York: Columbia Univ. Press, 1986.
 11. Nycz, Ryszard. „Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego”. W Kulturowa teoria literatury Główne pojęcia i problemy Główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Universitas, 2006.
 12. Nycz, Ryszard. „Lekcja Adorna: tekst jako sposób poznania albo o kulturze jako palimpseście”. W Poetyka doświadczenia: teoria-nowoczesność-literatura, przez Ryszard Nycz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.
 13. Nycz, Ryszard. „Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia”,. W Kulturowa teoria literatury. 2, Poetyki, problematyki, interpretacje, przez Teresa Walas i Ryszard Nycz, T. 94. Horyzonty Nowoczesności. Kraków: Universitas, 2012.
 14. Sheppard, R. „Problematyka modernizmu europejskiego”. W Odkrywanie modernizmu przekłady i komentarze, przez Ryszard Nycz, przetłumaczone przez P. Wawrzyczko. Kraków: Universitas, 2004.
 15. Showalter, E. „Towards a Feminist Poetics”. W Women Writing and Writing about Women, zredagowane przez Mary Jacobus. London; New York: Routledge, 2012.
 16. Zeidler-Janiszewska, A. „Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności”. W Nowoczesność jako doświadczenie, zredagowane przez A. Zeidler-Janiszewska i Ryszard Nycz. Kraków: Universitas, 2006