Intonacja w wierszu średniowiecznym i sylabicznym. Ćwiczenia

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

Tekst jest propozycją ćwiczenia wersologicznego przeprowadzanego na czterech wierszach z okresu literatury staropolskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowska, A. (2015). Intonacja w wierszu średniowiecznym i sylabicznym. Ćwiczenia. Forum Poetyki, (1), 72-75. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26678
Dział
Praktyki
Biogram autora

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kwiatkowska – profesorka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, bada funkcjonowanie tradycji w literaturze współczesnej. Autorka monografii Oświecenie w epokach następnych (2009), „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (2015). | Agnieszka Kwiatkowska is a professor in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University; she studies the ways tradition functions in contemporary literature. Kwiatkowska is the author of the books Oświecenie w epokach następnych (The Enlightenment in Successive Periods, 2009), “Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (“Tradition, a Personal Thing.” Julian Przyboś and the Legacy of Poetry, 2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (A History of Ancient Literature for Beginners and Curious People, 2015).

Referencje

  1. Błoński, Jan. Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków: Universitas, 2001.
  2. Pelc, Janusz. „Wiersze Jana Kochanowskiego w rękopisie Osmolskiego a wczesne wydania hymnu «Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary»”. W Miscellanea staropolskie, zredagowane przez Roman Pollak, T. 4. Archiwum literackie. Wrocław: Ossolineum, 1972