Pustka

Main Article Content

Małgorzata Cieliczko

Abstrakt

Tekst stanowi próbę opisania kategorii pustki rozumianej jako swoisty chwyt artystyczny obecny w europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich, tekstach kultury XX i XXI wieku. W części pierwszej (Pustka w nauce i sztuce – prolegomena filozoficzne) autorka dokonuje krótkiego przeglądu wcześniejszych sposobów ujmowania pustki w różnych dziedzinach myśli i nauki. Druga część (Pustka jako zabieg artystyczny) to autorska propozycja konceptualizacji współczesnych realizacji omawianej kategorii, dokonana na podstawie analizy różnorodnych dzieł z przestrzeni sztuki wizualnej i literatury. Podział tego chwytu na: koncept, ingerencję oraz element pozwolił na stworzenie oryginalnej definicji pustki. Ostatnia część (Pustka a pokrewne konceptualizacje) poświęcona jest wybranym kontekstom teoretycznym i filozoficznym bliskim pustce, lecz nietożsamym z nią, mowa między innymi o miejscach niedookreślenia, poetyce negatywnej, (prze)milczeniu czy tekstach nieistniejących.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cieliczko, M. (2015). Pustka. Forum Poetyki, (1), 98-109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fp/article/view/26682
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Małgorzata Cieliczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki o życiu twórczym Anny Iwaszkiewiczowej, Oli Watowej i Janiny Broniewskiej „On jest mistrzem, ja to wiem” – pisarka, tłumaczka, edytorka, żona (IBL PAN, Warszawa 2013). Swoje zainteresowania teorią literatury, estetyką, filozofią, psychologią, historią nauki twórczo wykorzystuje do badań literatury i kultury europejskiej XX i XXI wieku.|A doctoral student in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation of the Institute of Classical and Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. She is the author of a book on the creative lives of Anna Iwaszkiewicz, Ola Watowa and Janina Broniewska, “On jest mistrzem, ja to wiem” – pisarka, tłumaczka, edytorka, żona (“He is a master, I know it”—women authors, translators, editors, and their husbands) IBL PAN, Warszawa 2013). Cieliczko makes creative use of her interests in literary theory, aesthetics, philosophy, psychology, and the history of science to investigate European literature and culture of the 20th and 21st centuries.

Referencje

 1. Barrow, John D. Książka o niczym. Przetłumaczone przez Łukasz Lamża. Kraków: Copernicus Center Press, 2018.
 2. Bobrowska, Ewa. Parateoria: kalifornijska Szkoła z Irvine. Warszawa: Wydawnictwo Instytut badań literackich PAN : Towarzystwo literackie im. Adama Mickiewicza, 2013.
 3. Bolecki, Włodzimierz, i Wojciech Tomasik, red. Poetyka bez granic. Warszawa: IBL, 1995.
 4. Bouvier, Nicolas, Krystyna Arustowicz, i Grégory Leroy. Pustka i pełnia: zapiski z Japonii 1964-1970. Warszawa: Noir sur Blanc, 2005.
 5. Calvino, Italo. Wykłady amerykańskie: sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia. Przetłumaczone przez Anna Wasilewska. Warszawa: Czuły Barbarzyńca, 2009.
 6. Cohen, Marcel. Z pustyni do Księgi: rozmowy z Marcelem Cohenem. Przetłumaczone przez Adam Wodnicki i Edmond Jabès. Kraków: Austeria, 2005.
 7. Czaja, Dariusz. Inne przestrzenie, inne miejsca: mapy i terytoria, 2013.
 8. Czapiga, Małgorzata. Wszechświat, bezład, pustka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
 9. Dunin-Wąsowicz, Paweł, i Wojciech Wilczyk. Widmowa biblioteka czyli Książki urojone albo Wypisy o xięgach, których nigdy nie było, ale ktoś o nich napisał. Warszawa: Lampa i Iskra Boża : Świat Książki, 1997.
 10. Eco, Umberto, i Lesław Eustachiewicz. Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
 11. Fazan, Jarosław, i Krzysztof Zajas. Na pograniczach literatury. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.
 12. Friedrich, Hugo. Struktura nowoczesnej liryki od połowy XIX do połowy XX wieku. Warszawa: PIW, 1978.
 13. Heidegger, Martin, i Krzysztof Michalski. Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1977.
 14. Hess, B. „Lucio Fontana, 1899–1968”. A New Fact in Sculpture, 2006, 30–54.
 15. Hull, Zbigniew, i Witold Tulibacki, red. Człowiek i pustka: problemy wakuumologii : praca zbiorowa. Olsztyn: OSW [Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2000.
 16. Jasionowicz, Stanisław. Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.
 17. Kelly, Stuart. Księga ksiąg utraconych. Przetłumaczone przez Andrzej Krauze i Ewa Klekot. Warszawa: Wydawn. W.A.B., 2008.
 18. Leder, Andrzej. Nieświadomość jako pustka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2001.
 19. Mielnik, Anna. „Piękno w pustce”. Czasopismo Techniczne., 2007, 339–43.
 20. Nycz, Ryszard. Poetyka doświadczenia: teoria-nowoczesność-literatura. Warszawa: IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012.
 21. Przybysławski, Artur. Buddyjska filozofia pustki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 22. Przybysławski, Artur. Pustka jest radością czyli Filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2010.
 23. Sartre, Jean-Paul. Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej. Przetłumaczone przez Jan Kiełbasa i Piotr Mróz. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2007.
 24. Świeściak, Alina. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków: TAiWPN Universitas, 2004.
 25. Wiles, David. Krótka historia przestrzeni teatralnych. Przetłumaczone przez Wojciech Dudzik i Łukasz Zaremba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012