Ciało poetyki

Main Article Content

Jerzy Madejski

Abstrakt

Tekst jest recenzją książki Adama Dziadka Projekt krytyki somatycznej (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Madejski, J. (2015). Ciało poetyki. Forum Poetyki, (1), 136-139. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26686
Dział
Krytyki

Referencje

 1. Barańczak, Anna. Słowo w piosence: poetyka współczesnej piosenki estradowej. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Rozprawy Literackie 41. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 2. Barthes, Roland. Mitologie. Przetłumaczone przez Adam Dziadek i Krzysztof Kłosiński. T. 3. R. Barthes Pisma. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
 3. Derrida, Jacques. Szibbolet dla Paula Celana. Przetłumaczone przez Adam Dziadek. Bytom: FA-art, 2000.
 4. Dziadek, Adam. „Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., 2009, 251–58.
 5. Dziadek, Adam. Obrazy i wiersze: z zagadnieʹn interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2258. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.
 6. Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2014.
 7. Dziadek, Adam. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1824. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 1999. http://books.google.com/books?id=9f0ZAQAAIAAJ.
 8. Janion, Maria. Projekt krytyki fantazmatycznej: szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa: Polska Encyklopedia Niezależna PEN, 1991.
 9. Kermode, Frank. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.
 10. Kostkiewiczowa, Teresa. Oda w poezji polskiej: dzieje gatunku. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996.
 11. Kuźma, E. „«Nieświęty bełkot» we wczesnej twórczości Aleksandra Wata”. W Elementy do portretu: szkice o twórczości Aleksandra Wata, zredagowane przez Agnieszka Czyżak i Zbigniew Kopeć. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
 12. Leśmian, Bolesław. „U źródeł rytmu. Studium poetyckie”. W Szkice literackie, zredagowane przez Jacek Trznadel. Warszawa: PIW, 1959.
 13. Wat, Aleksander. Mój wiek: pamiętnik mówiony. Zredagowane przez Rafał Habielski. Kraków: Universitas, 2011.
 14. Wat, Aleksander. Wybór wierszy. Zredagowane przez Adam Dziadek. T. 300. Biblioteka Narodowa 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2008