Ciało poetyki
PDF
PDF (English)

Jak cytować

Madejski, J. (2015). Ciało poetyki. Forum Poetyki, (1), 136–139. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26686

Abstrakt

Tekst jest recenzją książki Adama Dziadka Projekt krytyki somatycznej (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014).

https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26686
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barańczak, Anna. Słowo w piosence: poetyka współczesnej piosenki estradowej. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Rozprawy Literackie 41. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Barthes, Roland. Mitologie. Przetłumaczone przez Adam Dziadek i Krzysztof Kłosiński. T. 3. R. Barthes Pisma. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.

Derrida, Jacques. Szibbolet dla Paula Celana. Przetłumaczone przez Adam Dziadek. Bytom: FA-art, 2000.

Dziadek, Adam. „Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., 2009, 251–58.

Dziadek, Adam. Obrazy i wiersze: z zagadnieʹn interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2258. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2014.

Dziadek, Adam. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1824. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 1999. http://books.google.com/books?id=9f0ZAQAAIAAJ.

Janion, Maria. Projekt krytyki fantazmatycznej: szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa: Polska Encyklopedia Niezależna PEN, 1991.

Kermode, Frank. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.

Kostkiewiczowa, Teresa. Oda w poezji polskiej: dzieje gatunku. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996.

Kuźma, E. „«Nieświęty bełkot» we wczesnej twórczości Aleksandra Wata”. W Elementy do portretu: szkice o twórczości Aleksandra Wata, zredagowane przez Agnieszka Czyżak i Zbigniew Kopeć. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.

Leśmian, Bolesław. „U źródeł rytmu. Studium poetyckie”. W Szkice literackie, zredagowane przez Jacek Trznadel. Warszawa: PIW, 1959.

Wat, Aleksander. Mój wiek: pamiętnik mówiony. Zredagowane przez Rafał Habielski. Kraków: Universitas, 2011.

Wat, Aleksander. Wybór wierszy. Zredagowane przez Adam Dziadek. T. 300. Biblioteka Narodowa 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2008