Wpływ

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Hasło „wpływ” prezentuje krótką historię tego pojęcia oraz sposobów  jego rozumienia i stosowania w różnych dziedzinach i nurtach humanistyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2015). Wpływ. Forum Poetyki, (2), 92-97. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26694
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

 1. Bloom, Harold. The Anatomy of Influence. Literature as a Way of Life. New Haven; London: Yale University Press, 2011.
 2. Bloom, Harold, Agata Bielik-Robson, i Marcin Szuster. Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Kraków: Universitas, 2002.
 3. Borowski, Gabriel. „Transkreacja: myśl przekładowa Haraldo de Camposa”. Przekładaniec, nr 26 (2012): 95.
 4. Borowy, Wacław. „O wpływach i zależnościach w literaturze”. W Studia i szkice literackie, II:7. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983.
 5. Borowy, Wacław. Studia i szkice literackie. T. II. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983.
 6. Burzyńska, Anna, i Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo „Znak”, 2006.
 7. Culler, Jonathan. „Whither Comparative Literature”. Comparative Critical Studies, nr 1–2 (2006): 85–97.
 8. Gilbert, Sandra M, i Susan David Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Imagination. New Haven; London: Yale University Press, 1979.
 9. Głowiński, Michał. Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. Zredagowane przez Ryszard Nycz. T. V. Kraków: Universitas, 2000.
 10. Głowiński, Michał. „O intertekstualności”. W Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane, zredagowane przez Ryszard Nycz, V:8. Kraków: Universitas, 2000.
 11. Kristeva, Julia. Sīmeiōtikī: recherches pour une sémanalyse. Paris: Éditions du Seuil, 1969.
 12. Mandelsztam, Osip. Słowo i kultura: szkice literackie. Przetłumaczone przez Ryszard Przybylski. Warszawa: Czytelnik, 1972.
 13. Wat, Aleksander. Dziennik bez samogłosek. Pisma wybrane. Zredagowane przez Krzysztof Rutkowski. T. II. Londyn: Polonia, 1986.
 14. Ziomek, Jerzy. Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 15. Ziomek, Jerzy. Retoryka opisowa. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1990