Transfikcjonalność

Main Article Content

Paweł Marciniak

Abstrakt

Artykuł jest próbą wprowadzenia i wyjaśnienia pojęcia transfikcjonalności. Badania w tej dziedzinie rozwinęły się w literaturoznawstwie francuskojęzycznym. Główną przyczyną ich zapoczątkowania wydaje się być potrzeba nowej koncepcji, która stanowiłaby rozwinięcie i uzupełnienie teorii międzystekstowych. W zderzeniu z niektórymi zjawiskami literackimi (brane pod uwagę mogą być wszelkie domeny sztuki) perspektywa intertekstualna wypaliła się – jej narzędzia przestały być efektywne. Tekst opiera się na książce Richarda Saint-Gelais, Fictions transfuges i w szkicowy sposób próbuje omówić takie zabiegi jak expansion (rozszerzanie), versions (wersje) czy croisement et annexions (skrzyżowania i przyłączenia). Przybliżona została nie tylko egzemplifikacja kanadyjskiego badacza. Autor artykułu aktywował nową siatkę terminologiczną na gruncie polskiej literatury.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak, P. (2015). Transfikcjonalność. Forum Poetyki, (2), 102-107. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26696
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Paweł Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego, a także poezją Ewy Lipskiej. Posiada wykształcenie romanistyczne.|Doctoral candidate in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at the Institute of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. He is interested in the work of Jacek Kaczmarski and the poetry of Ewa Lipska. He is trained in the study of Romance philology.

Referencje

  1. Barthes, Roland. „Teoria tekstu”. W Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, zredagowane przez Henryk Markiewicz, przetłumaczone przez Aleksander Milecki, IV, cz.2:199. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
  2. Kasperski, Edward, i Eugeniusz Czaplejewicz, red. Bachtin: Dialog, Jezyk, Literatura. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
  3. Kristeva, Julia. „Słowo, dialog i powieść”. W Bachtin: Dialog, Jezyk, Literatura, zredagowane przez Edward Kasperski i Eugeniusz Czaplejewicz, przetłumaczone przez Wincenty Grajewski, 396. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
  4. Markiewicz, Henryk, red. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. IV, cz.2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
  5. Rey-Debove, Josette, i Paul Robert. Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009. Paris: Robert, 2009.
  6. Rey-Debove, Josette, i Paul Robert. „Traverser”. W Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009, 2612. Paris: Robert, 2009.
  7. Saint-Gelais, Richard. Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux. Paris: Éditions du Seuil, 2011.
  8. Samoyault, Tiphaine. L’intertextualité. Paris: Nathan, 2001