Wzdłuż marginesów. Marginal Modernity Leonarda F. Lisiego

Main Article Content

Marcin Jauksz

Abstrakt

Przedmiot recenzji, książka Leonarda F. Lisiego Marginal Modernity. The Aesthetics of Dependency from Kierkegaard to Joyce, jest ambitną próbą rekonstrukcji kartograficznych praktyk badaczy modernizmu europejskiego. Wskazując na północne peryferia kontynentu, Lisi stara się ukazać, w jaki sposób sformułowana w obrębie filozofii Sørena Kierkegaarda estetyka zależności (the aesthetics of dependency), gównie za sprawą recepcji dramatów Henrika Ibsena, rozprzestrzeniła się w literaturze Zachodu, wpływając na sposób pojmowania sztuki, człowieka i jego miejsca w świecie w dziełach twórców takich jak Henry James, Hugo von Hofmannsthal czy Reiner Maria Rilke.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jauksz, M. (2015). Wzdłuż marginesów. Marginal Modernity Leonarda F. Lisiego. Forum Poetyki, (2), 120-129. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26698
Dział
Krytyki
Biogram autora

Marcin Jauksz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Jauksz – doktor, literaturoznawca i filmoznawca, adiunkt Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UAM; w 2010 roku obronił rozprawę doktorską Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego nagrodzoną w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku; interesuje się psychologizmem w prozie późnego wieku XIX i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji dzieła literackiego, ostatnio tropi też poetów zagubionych na „marginesach cywilizacji”. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008 – 2009; publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”. | Dr Marcin Jauksz is an assistant professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. He earned his PhD with the book Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego (The Critique of Nineteenth-Century Reason. The Sources and Contexts of Karol Irzykowski’s The Hag) which was an examination of one of the most original Polish early modernist novels in the context of nineteenth-century philosophy and prominent crypto-autobiographical texts of the era (Stendhal, Poe, Komornicka, Sienkiewicz among others). The study earned the Konrad and Marta Górski Thesis Award in 2011. He won a scholarship from the French Government in the years 2008-2009. His current projects include research on relations between social studies and changes in the rhetoric of the novel as well as on the poetry lost on the “margins of civilization” in the late nineteenth century. He has published his work in such journals as Wiek XIX (The 19th Century), Porównania (Comparisons), Lampa (The Lamp) and Polonistyka (Polish Studies), among others.

Referencje

 1. Berman, Marshall, i Marcin Szuster. „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków: Universitas, 2006.
 2. Borowski, Mateusz, i Małgorzata Sugiera, red. „Ibsen i ideologia modernizmu”. W Ibsen. Odejścia i powroty, 25–52. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.
 3. Borowski, Mateusz, i Małgorzata Sugiera, red. , red. Ibsen. Odejścia i powroty. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.
 4. Hofmannsthal, Hugo von. Księga przyjaciół i szkice wybrane. Przetłumaczone przez Paweł Hertz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
 5. Hofmannsthal, Hugo von. „List”. W Księga przyjaciół i szkice wybrane, przetłumaczone przez Paweł Hertz, 33. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
 6. Ibsen, Henrik. Wybór dramatów. Zredagowane przez Olga Dobijanka-Witczakowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 7. Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie ; Choroba na śmierć. Przetłumaczone przez Jarosław Iwaszkiewicz. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 8. Kierkegaard, Søren. Dziennik (wybór). Przetłumaczone przez Antoni Szwed. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.
 9. Lisi, Leonardo F. Marginal Modernity. The Aesthetics of Dependency from Kierkegaard to Joyce. New York: Fordham University Press, 2013.
 10. Moi, Toril. Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. Art, Theater, Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 11. Nycz, Ryszard. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Kraków: Universitas, 2004.
 12. Nycz, Ryszard. „Problematyka modernizmu europejskiego”. W Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, 122. Kraków: Universitas, 2004.
 13. Rilke, Rainer Maria. Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce. Zredagowane i przetłumaczone przez Tomasz Ososiński. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010.
 14. Rilke, Rainer Maria. „Przeżycie”. W Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, zredagowane i przetłumaczone przez Tomasz Ososiński, 139–40. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010.
 15. Szarota, Piotr. Wiedeń 1913. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2013