Wzdłuż marginesów. Marginal Modernity Leonarda F. Lisiego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

modernizm
wpływ
oryginalność
Skandynawia
ibsenizm

Jak cytować

Jauksz, M. (2015). Wzdłuż marginesów. Marginal Modernity Leonarda F. Lisiego. Forum Poetyki, (2), 120–129. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26698

Abstrakt

Przedmiot recenzji, książka Leonarda F. Lisiego Marginal Modernity. The Aesthetics of Dependency from Kierkegaard to Joyce, jest ambitną próbą rekonstrukcji kartograficznych praktyk badaczy modernizmu europejskiego. Wskazując na północne peryferia kontynentu, Lisi stara się ukazać, w jaki sposób sformułowana w obrębie filozofii Sørena Kierkegaarda estetyka zależności (the aesthetics of dependency), gównie za sprawą recepcji dramatów Henrika Ibsena, rozprzestrzeniła się w literaturze Zachodu, wpływając na sposób pojmowania sztuki, człowieka i jego miejsca w świecie w dziełach twórców takich jak Henry James, Hugo von Hofmannsthal czy Reiner Maria Rilke.

https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26698
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Berman, Marshall, i Marcin Szuster. „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków: Universitas, 2006.

Borowski, Mateusz, i Małgorzata Sugiera, red. „Ibsen i ideologia modernizmu”. W Ibsen. Odejścia i powroty, 25–52. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.

Borowski, Mateusz, i Małgorzata Sugiera, red. , red. Ibsen. Odejścia i powroty. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.

Hofmannsthal, Hugo von. Księga przyjaciół i szkice wybrane. Przetłumaczone przez Paweł Hertz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.

Hofmannsthal, Hugo von. „List”. W Księga przyjaciół i szkice wybrane, przetłumaczone przez Paweł Hertz, 33. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.

Ibsen, Henrik. Wybór dramatów. Zredagowane przez Olga Dobijanka-Witczakowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie ; Choroba na śmierć. Przetłumaczone przez Jarosław Iwaszkiewicz. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Kierkegaard, Søren. Dziennik (wybór). Przetłumaczone przez Antoni Szwed. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.

Lisi, Leonardo F. Marginal Modernity. The Aesthetics of Dependency from Kierkegaard to Joyce. New York: Fordham University Press, 2013.

Moi, Toril. Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. Art, Theater, Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Nycz, Ryszard. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Kraków: Universitas, 2004.

Nycz, Ryszard. „Problematyka modernizmu europejskiego”. W Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, 122. Kraków: Universitas, 2004.

Rilke, Rainer Maria. Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce. Zredagowane i przetłumaczone przez Tomasz Ososiński. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010.

Rilke, Rainer Maria. „Przeżycie”. W Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, zredagowane i przetłumaczone przez Tomasz Ososiński, 139–40. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010.

Szarota, Piotr. Wiedeń 1913. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2013