Geokultura(?)

Main Article Content

Cezary Rosiński

Abstrakt

Recenzja śledzi najnowsze losy terminu geopoetyka. Celem artykułu jest usytuowanie koncepcji badawczej Elżbiety Rybickiej na tle dotychczasowych badań zajmujących się przestrzenią. Wykorzystując zaproponowane przez badaczkę odsłony geopoetyki, teoria zostaje rozbita na aspekt poetologiczny, geograficzny, antropologiczny oraz performatywny. Geopoetyka zostaje zestawiona z rozważaniami przestrzennymi Petera Sloterdijka (przestrzeń rozrastająca się) i „kulturą obecności” Hansa Ulricha Gumbrechta, co pozwala rozszerzyć rozważania przestrzenne o ujęcie humanistyki nieantropocentrycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosiński, C. (2015). Geokultura(?). Forum Poetyki, (2), 130-137. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26699
Dział
Krytyki
Biogram autora

Cezary Rosiński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk/The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Cezary Rosiński – dokumentalista w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Bibliografii Bieżącej, doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej. Jako krytyk literacki współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Odrą”. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska oraz zagadnienie przestrzeni w literaturze.|Cezary Rosiński is a documentalist at the Institute of Literary Research at PAN in the Department of Current Bibliography. He is also a doctoral candidate in the Department of Polish and Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He has published the book Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej(Saving Old Age. Literary Depictions of Old Age in Recent Polish Literature). As a literary critic, he has worked with the journals “Nowe Książki” and “Odra.” His research interests include contemporary Polish prose and theories of space in literature.

Referencje

 1. Bal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: krótki przewodnik. Przetłumaczone przez Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.
 2. Gumbrecht, Hans Ulrich. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford: Stanford University Press, 2004.
 3. Hirsch, Marianne, i Leo Spitzer. Ghosts of Home the Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. London: University of California Press, 2010.
 4. Kadłubek, Zbigniew, red. Genius Loci: studia o człowieku w przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2007.
 5. Markowski, Michał Paweł, i Ryszard Nycz. Kulturowa teoria literatury główne pojęcia i problemy. Kraków: TaiWPN Universitas, 2012.
 6. Mizerkiewicz, Tomasz. Po tamtej stronie tekstów: literatura polska a nowoczesna kultura obecności. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
 7. Ramazani, Jahan. A Transnational Poetics. London: University of Chicago Press, 2009.
 8. Rushdie, Salman. Śalimar Klaun. Przetłumaczone przez Jerzy Kozłowski. Poznań: Rebis, 2006.
 9. Rybicka, Elżbieta. „Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych)”. W Kulturowa teoria literatury główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
 10. Sławek, Tadeusz. „Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena”. W Genius Loci: studia o człowieku w przestrzeni, zredagowane przez Zbigniew Kadłubek, 5. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2007.
 11. Sławiński, Janusz. Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN, 1992.
 12. Sławiński, Janusz. „Przestrzeń w literaturze”. W Próby teoretycznoliterackie, 175. Warszawa: PEN, 1992.
 13. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Geopoetyka: przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
 14. Ubertowska, Aleksandra. „Praktykowanie «postpamięci»: Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2013 (2013): 269.
 15. White, Kenneth. Poeta kosmograf. Przetłumaczone przez Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury, 2010