Geokultura(?)
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Elżbieta Rybicka
sprawczość przestrzeni
zwrot przestrzenny
geopoetyka
przestrzeń w badaniach literackich

Jak cytować

Rosiński, C. (2015). Geokultura(?). Forum Poetyki, (2), 130–137. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26699

Abstrakt

Recenzja śledzi najnowsze losy terminu geopoetyka. Celem artykułu jest usytuowanie koncepcji badawczej Elżbiety Rybickiej na tle dotychczasowych badań zajmujących się przestrzenią. Wykorzystując zaproponowane przez badaczkę odsłony geopoetyki, teoria zostaje rozbita na aspekt poetologiczny, geograficzny, antropologiczny oraz performatywny. Geopoetyka zostaje zestawiona z rozważaniami przestrzennymi Petera Sloterdijka (przestrzeń rozrastająca się) i „kulturą obecności” Hansa Ulricha Gumbrechta, co pozwala rozszerzyć rozważania przestrzenne o ujęcie humanistyki nieantropocentrycznej.

https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26699
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: krótki przewodnik. Przetłumaczone przez Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.

Gumbrecht, Hans Ulrich. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Hirsch, Marianne, i Leo Spitzer. Ghosts of Home the Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. London: University of California Press, 2010.

Kadłubek, Zbigniew, red. Genius Loci: studia o człowieku w przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2007.

Markowski, Michał Paweł, i Ryszard Nycz. Kulturowa teoria literatury główne pojęcia i problemy. Kraków: TaiWPN Universitas, 2012.

Mizerkiewicz, Tomasz. Po tamtej stronie tekstów: literatura polska a nowoczesna kultura obecności. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

Ramazani, Jahan. A Transnational Poetics. London: University of Chicago Press, 2009.

Rushdie, Salman. Śalimar Klaun. Przetłumaczone przez Jerzy Kozłowski. Poznań: Rebis, 2006.

Rybicka, Elżbieta. „Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych)”. W Kulturowa teoria literatury główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

Sławek, Tadeusz. „Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena”. W Genius Loci: studia o człowieku w przestrzeni, zredagowane przez Zbigniew Kadłubek, 5. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2007.

Sławiński, Janusz. Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN, 1992.

Sławiński, Janusz. „Przestrzeń w literaturze”. W Próby teoretycznoliterackie, 175. Warszawa: PEN, 1992.

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Geopoetyka: przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

Ubertowska, Aleksandra. „Praktykowanie «postpamięci»: Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2013 (2013): 269.

White, Kenneth. Poeta kosmograf. Przetłumaczone przez Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury, 2010