O bezsensowności obserwacji
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

nie-wiedza
poetyka momentalna
podmiot
Franz Kafka
powiększenie

Jak cytować

Kowalczyk, B. (2016). O bezsensowności obserwacji. Forum Poetyki, (3), 64–71. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26706

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy miniatury prozatorskiej Franza Kafki Widok z okna, oglądany w roztargnieniu, której celem jest spojrzenie na twórczość autora Procesu z perspektywy poetyki momentalnej. Omawiany tekst zarówno dostarcza informacji na temat konstrukcji Kafkowskiego podmiotu, odrębnej na tle nowoczesnego ujęcia podmiotowości, jak i pozwala na doprecyzowanie samej metody badawczej, która zrywa z nowoczesnym ujęciem kategorii epifanii.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26706
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bataille, Georges. Doświadczenie wewnętrzne. Przetłumaczone przez Oskar Hedemann. Warszawa, 1998.

Cortázar, Julio. „Babie lato”. W Opowiadania zebrane, przetłumaczone przez Zofia Chądzyńska. Kraków, 1975.

Harman, Graham. „Filozofia zwrócona ku przedmiotom contra radykalny empiryzm”. Przetłumaczone przez Mikołaj Wiśniewski i Krzysztof Rosiński. Kronos, nr 1 (20) (2012): 48–61.

Kafka, Franz. „Widok z okna, oglądany w roztargnieniu”. W Okno na ulicę i inne miniatury, przetłumaczone przez Alfred Kowalkowski i Roman Karst. Gdańsk: Wydawnictwo Atext, 1996.

Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków: Universitas, 2001.

Pessoa, Fernando. Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie. Przetłumaczone przez Michał Lipszyc. Kraków: Wydawnictwo „Lokator”, 2013

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.