O bezsensowności obserwacji

Main Article Content

Bartosz Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy miniatury prozatorskiej Franza Kafki Widok z okna, oglądany w roztargnieniu, której celem jest spojrzenie na twórczość autora Procesu z perspektywy poetyki momentalnej. Omawiany tekst zarówno dostarcza informacji na temat konstrukcji Kafkowskiego podmiotu, odrębnej na tle nowoczesnego ujęcia podmiotowości, jak i pozwala na doprecyzowanie samej metody badawczej, która zrywa z nowoczesnym ujęciem kategorii epifanii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, B. (2016). O bezsensowności obserwacji. Forum Poetyki, (3), 64-71. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26706
Dział
Praktyki
Biogram autora

Bartosz Kowalczyk

Adiunkt Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W centrum jego zainteresowań znajduje się literatura nowoczesna z uwzględnieniem nowych sytuacji teoretycznych. Autor książki Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu (Poznań 2014).|An assistant professor in the Department of Polish Studies and Media Communication in the Pedagogical-Artistic Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań. His scholarly interests center on modern literature, with a focus on new theoretical situations. He is the author of the book Ireneusz Iredyński. Przekleństwo powrotu (Ireneusz Iredyński; The Curse of the Return; Poznań 2014).

Referencje

  1. Bataille, Georges. Doświadczenie wewnętrzne. Przetłumaczone przez Oskar Hedemann. Warszawa, 1998.
  2. Cortázar, Julio. „Babie lato”. W Opowiadania zebrane, przetłumaczone przez Zofia Chądzyńska. Kraków, 1975.
  3. Harman, Graham. „Filozofia zwrócona ku przedmiotom contra radykalny empiryzm”. Przetłumaczone przez Mikołaj Wiśniewski i Krzysztof Rosiński. Kronos, nr 1 (20) (2012): 48–61.
  4. Kafka, Franz. „Widok z okna, oglądany w roztargnieniu”. W Okno na ulicę i inne miniatury, przetłumaczone przez Alfred Kowalkowski i Roman Karst. Gdańsk: Wydawnictwo Atext, 1996.
  5. Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków: Universitas, 2001.
  6. Pessoa, Fernando. Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie. Przetłumaczone przez Michał Lipszyc. Kraków: Wydawnictwo „Lokator”, 2013