Nastrój

Main Article Content

Gerard Ronge

Abstrakt

Hasło „nastrój” stanowi próbę zdefiniowania tej kategorii na gruncie poetologicznym. Choć sam termin pojawiał się często w dyskusjach o literaturze już w epoce romantyzmu i symbolizmu, jego znaczenie odczytywano raczej intuicyjnie i arbitralnie i stanowił on bardziej środek estetycznego wartościowania dzieł literackich niż ściśle określone pojęcie z zakresu literaturoznawstwa. Postulowane przez H. U. Gumbrechta nowe spojrzenie na nastrój i zaproszenie do rozważania go w kategoriach teorii literatury i kultury oraz poetyki wymaga jasnego określenia jego pozycji w repertuarze pojęć poetologicznych i podjęcia próby zdefiniowania naukowych funkcji, które ta tradycyjna, ale odczytywana przez Gumbrechta w zupełnie nowy sposób, kategoria mogłaby realizować.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronge, G. (2016). Nastrój. Forum Poetyki, (3), 78-83. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26708
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Gerard Ronge, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.|Gerard Ronge is a Ph.D. student at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is currently working on his project entitled “The category of newness in Polish contemporary literature: Originality after postmodernism,” for which he received the prestigious “Diamond Grant” from the Polish Ministry of Science and Higher Education. He is interested in literary theory and the philosophy of literature.

Referencje

  1. Baranowski, Paweł, i Fred Hatt. Światło w malarstwie. Poznań, 2013.
  2. Gumbrecht, Hans Ulrich. Atmosphere, Mood, Stimmung. On a Hidden Potential of Literature. Przetłumaczone przez Erik Butler. Stanford: Stanford University Press, 2012.
  3. Gumbrecht, Hans Ulrich. „«Czytanie nastrojów». Jak można pomyśleć dziś rzeczywistość literatury”. W Teoria - literatura - życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, zredagowane przez Anna Legeżyńska i Ryszard Nycz, przetłumaczone przez Andrzej Żychliński. Warszawa, 2012.
  4. Kant, Immanuel. Krytyka Władzy Sądzenia. Przetłumaczone przez Jerzy Gałecki. Warszawa, 1986.
  5. Ronge, Gerard. „«Czytanie nastrojów» Hansa Ulricha Gumbrechta jako «anty-metoda» analizy tekstów literackich”. W Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne., zredagowane przez Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk, i Paweł Tański, 142–56. Toruń, 2015.
  6. Sobol, Elżbieta, red. „Nastrój”. W Słownik języka polskiego PWN. Warszawa, 2002.
  7. Spitzer, Leo. „Classical and Christian Ideas of World Harmony. Prolegomena to an Interpretation of the Word «Stimmung»”. Przetłumaczone przez Gerard Ronge. Traditio, nr 2 (1944): 409–64.
  8. Wellbery, David. „Stimmung”. W Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch, zredagowane przez Karlheinz Barck, T. 5. Stuttgart-Weimar, 2003