W stronę poetyki gier wideo
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

poetyka
metafora
tekst cyfrowy
interpretacja
teoria literatury
Gry Wideo

Jak cytować

Kubiński, P. (2016). W stronę poetyki gier wideo. Forum Poetyki, (4-5), 20–29. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26714

Abstrakt

Artykuł przedstawia, w jaki sposób gry wideo lokują się w spektrum zainteresowań poetyki, i podejmuje kwestię rozszerzania narzędzi tradycyjnych badań poetologicznych w kontekście tekstowości cyfrowej. Autor podejmuje rozważania na temat potencjału interpretacyjnego, jaki można odnaleźć w grach wideo. Wskazuje także na specyfikę realizowania się w grach dyskursu metaforycznego w oderwaniu od medium języka.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26714
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Balcerzan, Edward. „«Narodowość» poetyki – dylematy typologiczne”. Forum Poetyki, nr 2 (2015).

Battey, Tom. „Narrative Design in Dark Souls”. Gamasutra, 2014. https://www.gamasutra.com/blogs/TomBattey/20140425/216262/Narrative_Design_in_Dark_Souls.php.

Bogost, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge, MA - London, 2010.

Calleja, Gordon. In-Game: From Immersion to Incorporation. Cambridge - London, 2011.

Dachlen, Ch. „What Dark Souls Is Really All About”. Kotaku, 2012. https://kotaku.com/what-dark-souls-is-really-all-about-5874599.

Dark Souls. From Software, 2011.

Douglas, Alexander. 1Noughts and Crosses, 1952.

Dudziński, R. , i Piotr Kubiński, red. „Dystans ironiczny w grach «Wiedźmin»”. W Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni. Wrocław, 2015.

Dudziński, R. „«Wiedźmin 2: Zabójcy królów»”. W Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni. Wrocław, 2015.

Flower. Thatgamecompany, 2009.

Głowiński, Michał. „Poetyka wobec tekstów nieliterackich”. W Poetyka i okolice. Warszawa, 1992.

Kubiński, Piotr. „Bergman vs. Batman: chwyt technicznej deziluzji w grach wideo na tle praktyk literackich i filmowych”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, nr 1 (2015): 113–23.

Kubiński, Piotr. „Co wyczytasz pod skórą Wiedźmina 3?” Ha!art, nr 3 (2015).

Kubiński, Piotr. „Emersja: antyiluzyjny wymiar gier wideo”. Nowe Media, nr 1(5) (2014): 161–76.

Kubiński, Piotr. Gry wideo – zarys poetyki. Kraków, 2006.

Kubiński, Piotr. „Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld)”. Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. 2015, nr 4 (2015): 23–36.

Kuziak, Michał. „Komparatystyka na rozdrożu?” Porównania, nr 4 (2007): 11–20.

Mizerkiewicz, Tomasz. „Nowe sytuacje poetyki”. Forum Poetyki, nr 1 (2015).

Nycz, Ryszard. Poetyka doświadczenia: teoria - nowoczesność - literatura. Kraków, 2012.

Nycz, Ryszard. Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków, 2000.

Rettberg, Scott. „Budowanie wspólnoty wokół literatury elektronicznej”. Teksty Drugie 2015, nr 3 (2015): 135–55.

Rewers, Ewa. „Interpretacja jako lustro, różnica i rama”. W Filozofia i etyka interpretacji, zredagowane przez Adam F Kola i Andrzej Szahaj. Kraków: Universitas, 2007.

Ryan, M. L. „Immersion vs. Interactivity: Virtual Reality and Literary Theory”. Postmodern Culture, nr 1 (1994). http://muse.jhu.edu/content/oai/journals/substance/v028/28.2ryan.html.

Szczęsna, Ewa. Poetyka mediów: polisemiotyczność, digitalizacja, reklama. Warszawa, 2007.

Szczęsna, Ewa. Poetyka reklamy. Warszawa, 2001.

Wes, Cherry. Microsoft Solitaire. Microsoft Corporation Inc., 1990.

Wiedźmin. CD Projekt RED, 2007