Facecje na Facebooku – studium przypadku

Main Article Content

Barbara Kulesza-Gulczyńska

Abstrakt

Media społecznościowe stały się już nie tylko narzędziem służącym podtrzymywaniu relacji międzyludzkich, ale i platformą rozpowszechniania literatury, a także jej istotnym tematem. Do grupy tekstów wykorzystujących nowe media nie tylko jako narzędzie transmisji, ale również temat i tworzywo należą publikowane na portalu Facebook od listopada 2012 Facecje. To rodzaj słowno-obrazowych kolaży, które „przepisują” istotne historyczne wydarzenia czy utwory literackie na język nowych mediów, budując na ich podstawie cykl komentarzy (graficznie idealnie odzwierciedlający rzeczywisty interfejs Facebooka) czy dyskusję SMS-ową. Interpretacja takiej Facecji wymaga nie tylko kompetencji i wiedzy historycznej, ale także „cyberpiśmienności” i orientacji w specyfice medium. Facecje, choć z założenia satyryczne, dostarczają również wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów społecznościowych. Mają także być rodzajem wymagającej alternatywy dla internautów znudzonych niskim poziomem rozpowszechnianych w internecie żartów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kulesza-Gulczyńska, B. (2016). Facecje na Facebooku – studium przypadku. Forum Poetyki, (4-5), 70-81. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26717
Dział
Praktyki
Biogram autora

Barbara Kulesza-Gulczyńska

Od 2013 roku doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Absolwentka Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą: literatura internetu (szczególnie twórczość fanowska), zjawiska związane z przenikaniem się starych i nowych mediów, kultura popularna oraz działania i funkcjonowanie wspólnot fanowskich. Opublikowała wiele artykułów, m.in.: Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako kolektyw twórczy, w: Re-miks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011; Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media, w: Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, red. J. Bierówka, Kraków 2014 oraz Czym się różni autor od aŁtora, czyli fanowskie gry z autorstwem, „Tekstualia” 2015, nr 2.|Has been a graduate of and PhD candidate in the Department of Modern Literature and Culture at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University since 2013. She previously completed an independent program in Interdisciplinary Humanities Studies. Her main research interests include internet literature (particularly fan fiction), problems relating to interpenetration of old and new media, popular culture, and the activities and functioning mechanisms of fan communities. Her most important publications have included: “Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako kolektyw twórczy” (The Problem of Authorship in Works of Fan Fiction. Fandom as a Creative Collective), in: Re-miks. Teorie i praktyki (Remix. Theories and Practices), ed. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011; “Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media” (The Importance of the Internet in the Development of Fan Fiction, or Fan Fiction and New Media), in: Media - kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (Media, Popular Culture, and Politics. Mutual Interaction and New Phenomena), ed. J. Bierówka, Kraków 2014; and “Czym się różni autor od aŁtora, czyli fanowskie gry z autorstwem” (How is the Author Different from the AWthor, or Fan Games with Authorship), Tekstualia 2015, no. 2.

Referencje

 1. Bryliński, Patryk, i Maciej Kaczyński. Facecje. #HistoriaCoachemŻycia. Kraków, 2015.
 2. „Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./313850278721320/?type=3&theater.
 3. „Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./340103172762697/?type=3&theater.
 4. „Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./373785972727750/?type=3&theater.
 5. „Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/a.298817113557970.58639.298816166891398/753031404803203/?type=3&theater.
 6. „Facebook”. Udostępniono 16 marzec 2016. https://www.facebook.com/Antkowi-znowu-nie-wysz%C5%82o-111292382357281/.
 7. „Facebook”, b.d. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./299874933452188/?type=3&theater.
 8. „Facecje TV - YouTube”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.youtube.com/facecje.
 9. Gazda, Grzegorz, i S. Tynecka-Makowska. Słownik rodzajów i gatunków literackich: nowe wydanie. Kraków, 2006.
 10. Gumkowska, Anna. „Mem: nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2015 (2015): 213–35.
 11. Kaczmarczyk, Michał, Dariusz Rott, i A. Wileczek, red. „Mowa pisana. Pismo mówione… O «konwergencji» (internetowej) młodomowy”. W Problemy konwergencji mediów. Sosnowiec - Praga, 2013.
 12. Kamińska, Magdalena. Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań, 2011.
 13. Kaźmierczak, Marek. „Użytkownik, nadawca i odbiorca w Web 2.0.: uwagi o różnych sposobach odnoszenia się do literatury w serwisie Twitter”. Teksty Drugie, nr 6 (2012): 270–86.
 14. Lessig, Lawrence. Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa, 2009.
 15. Maciej Maryl. „Literatura i e-społeczeństwo”. Teksty Drugie 6, nr 138 (2012): 6–13.
 16. Gemius Polska. „Media społecznościowe jako kanały komunikacji – charakterystyka użytkowników”. Udostępniono 19 maj 2020. http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/media-spolecznosciowe-jako-kanaly-komunikacji-charakterystyka-uzytkownikow.html.
 17. „Nowe wiersze sławnych poetów | Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Nowe-wiersze-s%C5%82awnych-poet%C3%B3w-1537027053184427/?fref=ts.
 18. Rudin, Michael. „From Hemingway to Twitterature: The Short and Shorter of It”. Udostępniono 19 maj 2020. https://doi.org/10.3998/3336451.0014.213.
 19. Shifman, L. „Humor in the Age of Digital Reproduction”. International Journal of Communication, nr 1 (2007).
 20. „Sztuczne Fiołki”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki?fref=ts.
 21. „Wszystko o prowadzeniu działalności – dla właścicieli firm”. Udostępniono 19 maj 2020. http://zmemlani.pl/.
 22. „Zmemłani, twórcy «JBM», «Antkowi znowu nie wyszło» i «Facecje»: «O Polsce można coś powiedzieć na luzie i z uśmiechem»”. Udostępniono 19 maj 2020. https://natemat.pl/39201,zmemlani-tworcy-jbm-antkowi-znowu-nie-wyszlo-i-facecje-o-polsce-mozna-cos-powiedziec-na-luzie-i-z-usmiechem