Facecje na Facebooku – studium przypadku
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Literatura na Facebooku
media społecznościowe
Facecje
literatura a nowe media

Jak cytować

Kulesza-Gulczyńska, B. (2016). Facecje na Facebooku – studium przypadku. Forum Poetyki, (4-5), 70–81. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26717

Abstrakt

Media społecznościowe stały się już nie tylko narzędziem służącym podtrzymywaniu relacji międzyludzkich, ale i platformą rozpowszechniania literatury, a także jej istotnym tematem. Do grupy tekstów wykorzystujących nowe media nie tylko jako narzędzie transmisji, ale również temat i tworzywo należą publikowane na portalu Facebook od listopada 2012 Facecje. To rodzaj słowno-obrazowych kolaży, które „przepisują” istotne historyczne wydarzenia czy utwory literackie na język nowych mediów, budując na ich podstawie cykl komentarzy (graficznie idealnie odzwierciedlający rzeczywisty interfejs Facebooka) czy dyskusję SMS-ową. Interpretacja takiej Facecji wymaga nie tylko kompetencji i wiedzy historycznej, ale także „cyberpiśmienności” i orientacji w specyfice medium. Facecje, choć z założenia satyryczne, dostarczają również wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów społecznościowych. Mają także być rodzajem wymagającej alternatywy dla internautów znudzonych niskim poziomem rozpowszechnianych w internecie żartów.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26717
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bryliński, Patryk, i Maciej Kaczyński. Facecje. #HistoriaCoachemŻycia. Kraków, 2015.

„Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./313850278721320/?type=3&theater.

„Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./340103172762697/?type=3&theater.

„Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./373785972727750/?type=3&theater.

„Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Facecje/photos/a.298817113557970.58639.298816166891398/753031404803203/?type=3&theater.

„Facebook”. Udostępniono 16 marzec 2016. https://www.facebook.com/Antkowi-znowu-nie-wysz%C5%82o-111292382357281/.

„Facebook”, b.d. https://www.facebook.com/Facecje/photos/pb.298816166891398.-2207520000.1454021298./299874933452188/?type=3&theater.

„Facecje TV - YouTube”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.youtube.com/facecje.

Gazda, Grzegorz, i S. Tynecka-Makowska. Słownik rodzajów i gatunków literackich: nowe wydanie. Kraków, 2006.

Gumkowska, Anna. „Mem: nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2015 (2015): 213–35.

Kaczmarczyk, Michał, Dariusz Rott, i A. Wileczek, red. „Mowa pisana. Pismo mówione… O «konwergencji» (internetowej) młodomowy”. W Problemy konwergencji mediów. Sosnowiec - Praga, 2013.

Kamińska, Magdalena. Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań, 2011.

Kaźmierczak, Marek. „Użytkownik, nadawca i odbiorca w Web 2.0.: uwagi o różnych sposobach odnoszenia się do literatury w serwisie Twitter”. Teksty Drugie, nr 6 (2012): 270–86.

Lessig, Lawrence. Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa, 2009.

Maciej Maryl. „Literatura i e-społeczeństwo”. Teksty Drugie 6, nr 138 (2012): 6–13.

Gemius Polska. „Media społecznościowe jako kanały komunikacji – charakterystyka użytkowników”. Udostępniono 19 maj 2020. http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/media-spolecznosciowe-jako-kanaly-komunikacji-charakterystyka-uzytkownikow.html.

„Nowe wiersze sławnych poetów | Facebook”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/Nowe-wiersze-s%C5%82awnych-poet%C3%B3w-1537027053184427/?fref=ts.

Rudin, Michael. „From Hemingway to Twitterature: The Short and Shorter of It”. Udostępniono 19 maj 2020. https://doi.org/10.3998/3336451.0014.213.

Shifman, L. „Humor in the Age of Digital Reproduction”. International Journal of Communication, nr 1 (2007).

„Sztuczne Fiołki”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki?fref=ts.

„Wszystko o prowadzeniu działalności – dla właścicieli firm”. Udostępniono 19 maj 2020. http://zmemlani.pl/.

„Zmemłani, twórcy «JBM», «Antkowi znowu nie wyszło» i «Facecje»: «O Polsce można coś powiedzieć na luzie i z uśmiechem»”. Udostępniono 19 maj 2020. https://natemat.pl/39201,zmemlani-tworcy-jbm-antkowi-znowu-nie-wyszlo-i-facecje-o-polsce-mozna-cos-powiedziec-na-luzie-i-z-usmiechem