Spoken-word poetry
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

poezja mówiona
spoken word poetry
slam
poezja słowa mówionego

Jak cytować

Szymił, A. (2016). Spoken-word poetry. Forum Poetyki, (4-5), 124–131. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26722

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska spoken-word poetry, czyli poezji słowa mówionego. Na początku przedstawiona została proweniencja tego typu poezji, ze wskazaniem na wpływ takich ruchów, jak Harlem Renaissance, Beat Generation, Black Art oraz rola i rozwój slamu poetyckiego w USA tudzież Polsce. Następnie przybliżono specyfikę spoken-word poetry. Ukazane zostały tu charakterystyczne cechy poezji słowa mówionego: jej performatywny charakter, budowa, tematyka, a także funkcja. Na koniec zanalizowano formy medialnej obecności tej poezji – w telewizji, Internecie itp.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26722
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Desai, Shiv Raj, i Tyson Marsh. „Weaving Multiple Dialects in the Classroom Discourse: Poetry and Spoken Word as a Critical Teaching Tool”. Taboo: The Journal of Culture and Education 9, nr 2 (2005): 71–90.

Edutopia. „Five-Minute Film Festival: The Power of Spoken Word Poetry”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.edutopia.org/blog/film-festival-national-poetry-month-spoken-word.

Glazner, Gary Mex. Poetry Slam: The Competitive Art of Performance Poetry. San Francisco, 2012.

Hall, H. B. „Origins of Spoken-word Poetry”, b.d. http://www.lessonpaths.com/learn/mmHosted/416178.

If I should have a daughter ... | Sarah Kay. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.youtube.com/watch?v=0snNB1yS3IE.

Jarnkiewicz, J. „Slam, czyli wiersze na ringu”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.

Jastrzębska, J. „(R)ewolucja performatywna zjawisk scenicznych. Od salonu do slamu”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.

Kołodziej, Agata. Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012. Kraków, 2013.

Neal, Larry. „The Black Arts Movement”. The Drama Review 12, nr 4 (1968). http://www.aspresolver.com/aspresolver.asp?BLTC;S11315.

Orzeł, J. „Historia slamu w Polsce 2003–2012”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.

Smith, Marc Kelly. The Complete Idiot’s Guide to Slam Poetry. New York, 2004.

„Snapshot”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.edutopia.org/blog/film-festival-national-poetry-month-spoken-word.

Somers-Willett, Susan B. A. Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. University of Michigan Press, 2010.

Somers-Willett, Susan B. The Cultural Politics of Slam Poetry Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. Michigan, 2009.

Stokfiszewski, I. „Poetry slams zdobywają coraz większą popularność”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków: Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba Fundacja Liternet, 2013.

Wheeler, Lesley. Voicing American Poetry: Sound and Performance from the 1920s to the Present. New York, 2008