Spoken-word poetry

Main Article Content

Aleksandra Szymił

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska spoken-word poetry, czyli poezji słowa mówionego. Na początku przedstawiona została proweniencja tego typu poezji, ze wskazaniem na wpływ takich ruchów, jak Harlem Renaissance, Beat Generation, Black Art oraz rola i rozwój slamu poetyckiego w USA tudzież Polsce. Następnie przybliżono specyfikę spoken-word poetry. Ukazane zostały tu charakterystyczne cechy poezji słowa mówionego: jej performatywny charakter, budowa, tematyka, a także funkcja. Na koniec zanalizowano formy medialnej obecności tej poezji – w telewizji, Internecie itp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymił, A. (2016). Spoken-word poetry. Forum Poetyki, (4-5), 124-131. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26722
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Aleksandra Szymił

Doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka prac z obszaru teorii przekładu i studiów fanowskich. Publikowała m.in. w „Poznańskich Studiach Polonistycznych” i „Tekstach Drugich”. Interesuje się translatologią oraz gender i queer studies.|A Ph.D candidate in the Faculty of Polish and Classical Philology at Mickiewicz University. She has written works on translation theory and fan studies. Her work has been published in, among other places, Poznańskie Studia Polonistyczne (Poznań Polish Studies) and Teksty Drugie (Second Texts). She is interested in translation studies as well as gender and queer studies. |

Referencje

 1. Desai, Shiv Raj, i Tyson Marsh. „Weaving Multiple Dialects in the Classroom Discourse: Poetry and Spoken Word as a Critical Teaching Tool”. Taboo: The Journal of Culture and Education 9, nr 2 (2005): 71–90.
 2. Edutopia. „Five-Minute Film Festival: The Power of Spoken Word Poetry”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.edutopia.org/blog/film-festival-national-poetry-month-spoken-word.
 3. Glazner, Gary Mex. Poetry Slam: The Competitive Art of Performance Poetry. San Francisco, 2012.
 4. Hall, H. B. „Origins of Spoken-word Poetry”, b.d. http://www.lessonpaths.com/learn/mmHosted/416178.
 5. If I should have a daughter ... | Sarah Kay. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.youtube.com/watch?v=0snNB1yS3IE.
 6. Jarnkiewicz, J. „Slam, czyli wiersze na ringu”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.
 7. Jastrzębska, J. „(R)ewolucja performatywna zjawisk scenicznych. Od salonu do slamu”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.
 8. Kołodziej, Agata. Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012. Kraków, 2013.
 9. Neal, Larry. „The Black Arts Movement”. The Drama Review 12, nr 4 (1968). http://www.aspresolver.com/aspresolver.asp?BLTC;S11315.
 10. Orzeł, J. „Historia slamu w Polsce 2003–2012”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, przez Agata Kołodziej. Kraków, 2013.
 11. Smith, Marc Kelly. The Complete Idiot’s Guide to Slam Poetry. New York, 2004.
 12. „Snapshot”. Udostępniono 19 maj 2020. https://www.edutopia.org/blog/film-festival-national-poetry-month-spoken-word.
 13. Somers-Willett, Susan B. A. Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. University of Michigan Press, 2010.
 14. Somers-Willett, Susan B. The Cultural Politics of Slam Poetry Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. Michigan, 2009.
 15. Stokfiszewski, I. „Poetry slams zdobywają coraz większą popularność”. W Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa: historia slamu w Polsce 2003-2012, zredagowane przez Agata Kołodziej. Kraków: Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba Fundacja Liternet, 2013.
 16. Wheeler, Lesley. Voicing American Poetry: Sound and Performance from the 1920s to the Present. New York, 2008