Psychoparatekstualność życia codziennego

Main Article Content

Kenneth Goldsmith

Abstrakt

Artykuł opisuje doświadczenie psychoparatekstualności we współczesnym życiu codziennym. Na wybranych przykładach autor pokazał, w jaki sposób liczne zindywidualizowane, często przypadkowe dodatki do dzieł i tekstów występujące w używanych kopiach stają się tekstami właściwymi dla czyjegoś świata życia. Pozwala to na dalsze twierdzenie, iż we współczesnym środowisku medialnym paratekstualna stała się cała rzeczywistość wobec tekstów zjawiających się na ekranach laptopów i smartfonów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goldsmith, K. (2016). Psychoparatekstualność życia codziennego. Forum Poetyki, (6), 6-11. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26744
Dział
Teorie
Biogram autora

Kenneth Goldsmith

Jest autorem trzynastu książek poetyckich. Naucza sztuki pisania na Uniwersytecie Pennsylwanii. W maju 2011 r. został zaproszony przez Prezydenta Obamę do wystąpienia na Święcie Poezji Amerykańskiej zorganizowanym w Białym Domu, gdzie także przeprowadził warsztat poetycki dla Pierwszej Damy Michelle Obamy. W 2013 roku został Poetą Laureatem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jego ostatnia książka, Marnowanie czasu w Internecie, zawiera refleksje o kulturze cyfrowej.|Is the author of thirteen books of poetry. He teaches writing at The University of Pennsylvania. In May 2011, he was invited to read at President Obama’s “A Celebration of American Poetry” at The White House, where he also held a poetry workshop with First Lady Michelle Obama. In 2013, he was named as the inaugural Poet Laureate of The Museum of Modern Art in New York. His most recent book is “Wasting Time on the Internet,” a meditation on digital culture. 

Referencje

  1. Brak bibliografi