Dodatkowe problemy z historią Stefana Szymutki

Main Article Content

Łukasz Żurek

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zrekonstruowanie koncepcji „źródła”, którą Stefan Szymutko przedstawił w artykule Źródło, czyli tekstu historii ciąg dalszy: na przykładzie Końca „Zgody Narodów” Teodora Parnickiego oraz prześledzenie, jakie konsekwencje dla praktyki badawczej śląskiego literaturoznawcy wiązały się z jej użyciem. Aby tego dokonać, pokrótce przedstawione zostają podstawowe dla teorii powieści Szymutki pojęcia „tekstu utworu” i „tekstu historii”, wraz z ich filozoficznymi oraz teoretycznoliterackimi inklinacjami. W zakończeniu autor pokazuje, że komplikacje interpretacyjne wprowadzone przez koncepcję „źródła”, skutecznie uniemożliwiły Szymutce finalizację jednego z jego największych projektów badawczych – edycji krytycznej Słowa i ciała Parnickiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żurek, Łukasz. (2016). Dodatkowe problemy z historią Stefana Szymutki. Forum Poetyki, (6), 68-79. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26751
Dział
Praktyki
Biogram autora

Łukasz Żurek, Uniwersytet Warszawski

Ur. w 1991 r., doktorant w Zakładzie Poetyki, Teorii i Metodologii Badań Literackich UW, redaktor czasopisma naukowo-kulturalnego „Tekstualia”, autor artykułów, które ukazały się w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” i „Tekstualiach” oraz esejów krytycznoliterackich publikowanych na łamach „Dwutygodnika”, „Kultury Liberalnej”, „Niewinnych Czarodziejów” czy „biBLioteki”. W 2015 r. zajął 1. miejsce w konkursie „Krytyk z uczelni” organizowanym przez Biuro Literackie w ramach 20. Portu Literackiego.|Łukasz Żurek – born in 1991, currently a doctoral candidate at the Department of Poetics, Theory and Methodology of Literary Studies at the University of Warsaw and editor of the scholarly-cultural magazine Tekstualia. His articles have been published in Przegląd Filozoficzno-Literacki (Philosophico-Literary Survey) and Tekstualia and his essays in literary criticism in Dwutygodnik (Biweekly), Kultura Liberalna (Liberal Culture), Niewinni Czarodzieje (Innocent Sorcerers) and biBLioteka. In 2015 he won first place in the contest “Krytyk z uczelni” (A Critic from Academia), organized by Biuro Literackie as part of the 20th Port Literacki (Literary Port).

Referencje

 1. Bartoszyński, Kazimierz. Powieść w świecie literackości: szkice. Warszawa: IBL PAN, 1991.
 2. Bartoszyński, Kazimierz. „Problem lektury wielokrotnej”. W Powieść w świecie literackości: szkice. Warszawa: IBL PAN, 1991.
 3. Błaszkowska, Marta, Maciej Kuster, i Izabela Pisarek, red. Literatura – kultura – lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2015.
 4. Bujnicki, Tadeusz. Sienkiewicz i historia: studia. Warszawa: PIW, 1981.
 5. Bujnicki, Tadeusz. „Źródło w narracji powieści historycznej”. W Sienkiewicz i historia: studia. Warszawa: PIW, 1981.
 6. Cieślikowska, Teresa, i Sławomir Cieślikowski. „Teodora Parnickiego pomysł powieści nieskończonej. O niektórych listach i o prozie z lat sześćdziesiątych”. W Świat Parnickiego: materiały z konferencji, zredagowane przez Jacek Łukasiewicz. Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999.
 7. Czapliński, Przemysław, i Piotr Śliwiński, red. Nuda w kulturze. Konstatacje. Poznań: Rebis, 1999.
 8. Derrida, Jacques. Spectres de Marx: l’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale. Philosophie en effet. Paris: Galilée, 1993.
 9. Derrida, Jacques. Widma Marksa: stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przetłumaczone przez Tomasz Załuski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 10. Foucault, Michel. Archeologia wiedzy. Zredagowane przez Jerzy Topolski. Przetłumaczone przez Andrzej Siemek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 11. Foucault, Michel. Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Przetłumaczone przez Tadeusz Komendant. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998.
 12. Genette, Gérard. „Allographic Prefaces”. W Paratexts: Thresholds of Interpretation, zredagowane przez Richard Macksey, przetłumaczone przez Jane E Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 13. Genette, Gérard. „Notes”. W Paratexts: Thresholds of Interpretation, zredagowane przez Richard Macksey, przetłumaczone przez Jane E Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 14. Genette, Gérard. Palimpsety: literatura drugiego stopnia. Przetłumaczone przez Tomasz Stróżyński i Aleksander Milecki. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2014.
 15. Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Zredagowane przez Richard Macksey. Przetłumaczone przez Jane E Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 16. Gielata, Ireneusz. Nad studnią Ateny: o „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickiego. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006.
 17. Jameson, Frederic. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Post-Contemporary Interventions. Durham: Duke Univ. Press, 1991.
 18. Jameson, Fredric. Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu. Przetłumaczone przez Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 19. Janion, Maria. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś? Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1996.
 20. Janion, Maria. „Zmierzch paradygmatu”. W Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś? Stanowiska/Interpretacje 1. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1996.
 21. Kisiel, Marian. „Literatura: marzenie i śmierć. O Stefanie Szymutce”. Śląsk, nr 2 (2014): 10–12.
 22. Koziołek, Ryszard. Zdobyć historię: problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego. Katowice: Gnome, 1999.
 23. Kwaśniewska, Monika, i Grzegorz Niziołek. „Wstęp”. W Zła pamięć: przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, zredagowane przez Monika Kwaśniewska i Grzegorz Niziołek. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012.
 24. Kwaśniewska, Monika, i Grzegorz Niziołek. , red. Zła pamięć: przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012.
 25. Łukasiewicz, Jacek, red. Świat Parnickiego: materiały z konferencji. Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999.
 26. Markiewicz, Henryk. Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.
 27. Markiewicz, Henryk. „Odmiany intertekstualności”. W Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.
 28. Markiewka, Tomasz, i Krzysztof Uniłowski, red. Tajemnice „Słowa i ciała”: szkice o powieści Teodora Parnickiego. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 2008.
 29. Mayenowa, Maria Renata. Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. http://books.google.com/books?id=7YxYAAAAMAAJ.
 30. Mayenowa, Maria Renata. „Tekst literacki – pojęcie całości i pojęcie ramy”. W Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. http://books.google.com/books?id=7YxYAAAAMAAJ.
 31. Mazurkiewicz, Filip. Podróż na Atlantyde̜: o I tomie „Nowej baśni” Teodora Parnickiego. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 2012.
 32. Mizera, Janusz. „Uwagi o recepcji i przekładzie tekstów Martina Heideggera w Polsce”. Argument 3, nr 2 (2013): 245–52.
 33. Sławiński, Janusz. Dzieło - Jezyk - Tradycja. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1974.
 34. Sławiński, Janusz. „Semantyka wypowiedzi narracyjnej”. W Dzieło - Jezyk - Tradycja. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1974.
 35. Sławiński, Janusz. „Semantyka wypowiedzi narracyjnej (Semantics of the Narrative Utterance)”. W Dzieło - Jezyk - Tradycja (Work, Language, Tradition). Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1974.
 36. Stefan Szymutko. „Bycie humanistą: o artykułach Janusza Sławińskiego w «Tekstach» (1972-1981)”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 81, nr 1 (1990): 351–65.
 37. „Ciało profesora Sławińskiego”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 4, nr 28 (b.d.): 43–52.
 38. Szymutko, Stefan. „Czytanie Parnickiego: (na przykładzie «Słowa i ciała»)”. Fa-Art : kwartalnik Ruchu „Wolność i Pokój”, nr 2 (1995): 66–71.
 39. Szymutko, Stefan. „Historia – powieść historyczna – krytyka. Lata 1945–1960”. W Rzeczywistość jako zwa̜tpienie w literaturze i w literaturoznawstwie. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 1998.
 40. Szymutko, Stefan. „Na czym utknąłem? Pokaz bezradnej lektury «Słowa i ciała» Teodora Parnickiego”. W Tajemnice „Słowa i ciała”: szkice o powieści Teodora Parnickiego, zredagowane przez Tomasz Markiewka i Krzysztof Uniłowski. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 2008.
 41. Szymutko, Stefan. Nagrobek ciotki Cili. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. http://books.google.com/books?id=jl4ZAQAAIAAJ.
 42. Szymutko, Stefan. „Parnicki: między historią a literaturą: od «Aecjusza ostatniego Rzymianina» do «Słowa i ciała»”. Pamiętnik Literacki, nr 1 (1997): 79–94.
 43. Szymutko, Stefan. „Perspektywy parnickologii. Dyskusja”. W Świat Parnickiego: materiały z konferencji, zredagowane przez Jacek Łukasiewicz. Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999.
 44. Szymutko, Stefan. „Po co literatura jeszcze jest?: na motywach książek Janusza Sławińskiego «Przypadki poezji» i «Miejsce interpretacji»”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 3 (2007): 142–52.
 45. Szymutko, Stefan. Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Zredagowane przez Grzegorz Olszański i Mariusz Jochemczyk. Prace naukowe Uniwersytetu Śla̜skiego w Katowicach 3101. Katowice: Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2013.
 46. Szymutko, Stefan. „Poza pociechą logosu (w stronę interpretacji «Słowa i ciała» Teodora Parnickiego)”. W Świat Parnickiego: materiały z konferencji, zredagowane przez Jacek Łukasiewicz. Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999.
 47. Szymutko, Stefan. Przeciw marzeniu: Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Prace naukowe Uniwersytetu Śla̜skiego w Katowicach, Historia literatury polskiej 2416. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 2008.
 48. Szymutko, Stefan. „Recenzja Tekstów i tekstów”. Ruch Literacki, nr 4 (1991): 419–21.
 49. Szymutko, Stefan. Rzeczywistość jako zwa̜tpienie w literaturze i w literaturoznawstwie. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 1998.
 50. Szymutko, Stefan. „Ten nudzący się Chozroes, ta nudna Markia… Nuda w «Słowie i ciele» Teodora Parnickiego”. W Nuda w kulturze, zredagowane przez Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński. Konstatacje. Poznań: Rebis, 1999.
 51. Szymutko, Stefan. Zrozumieć Parnickiego. Katowice: Gnome Books, 1992.
 52. Szymutko, Stefan. „Źródło, czyli tekstu historii ciąg dalszy: na przykładzie «Końca „Zgody Narodów” Tadeusza Parnickiego»”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 85, nr 2 (1994): 62–94.
 53. Żurek, Łukasz. „Ku innemu poststrukturalizmowi. Literaturoznawstwo według Stefana Szymutki”. W Literatura – kultura – lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych, zredagowane przez Marta Błaszkowska, Maciej Kuster, i Izabela Pisarek, 109–33. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2015