Blurb

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Hasło „blurb” prezentuje genezę terminu, zarys jego dziejów oraz współczesne zastosowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2016). Blurb. Forum Poetyki, (6), 80-83. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26752
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

  1. Bonda, Katarzyna. Pochłaniacz. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.
  2. Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Zredagowane przez Richard Macksey. Przetłumaczone przez Jane E Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997