Pochwała filologii – Pawła Mackiewicza Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego

Main Article Content

Krzysztof Hoffmann

Abstrakt

Artykuł jest krytycznym komentarzem do książki Pawła Mackiewicza Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego (2015). Autor dostrzega pionierską rolę pierwszej monografii na temat poety w usytuowaniu twórcy w tradycji literackiej (zarówno polskiej, jak i światowej), jednocześnie dostrzega pewne ograniczenia wynikające z przyjętej strategii lekturowej. Podkreślone zostaje „konserwatywne” stanowisko wobec zadań filologii prezentowane przez Mackiewicza. Tekst zadaje pytanie o możliwość rozszerzenia tytułowej kategorii „sequelu” (np. w kontekście dekonstrukcyjnej l’hantologie) tak, aby stała się narzędziem opisu kultury.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hoffmann, K. (2016). Pochwała filologii – Pawła Mackiewicza Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego. Forum Poetyki, (6), 104-109. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26755
Dział
Krytyki
Biogram autora

Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krytyk, tłumacz, adiunkt Instytutu Filologii Polskiej UAM. Opublikował: Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2012); przetłumaczył: J. Baggini, Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie (razem z W. Szwebs, 2013); J. Hillis Miller, O literaturze (2014); współredagował Umaszynowienie (2009) i Wiersze dla Piotra (2012). W 2014 Fulbright Visiting Professor na University of Michigan. Sekretarz w „Przestrzeniach Teorii”, redaktor w „Czasie Kultury”.|Is a critic, translator, and adjunct at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He has published the following books: Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (Dubitatio. On the Poetry of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, 2012); and the Polish translations of Julian Baggini’s Atheism. A Very Short Introduction (together with W. Szwebs, 2013) and J. Hillis Miller’s On Literature (2014); he also co-edited Umaszynowienie (Machinization, 2009) and Wiersze dla Piotra (Poems for Piotr, 2012). In 2014, he was a Fulbright Visiting Professor at the University of Michigan. He is secretary of Przestrzenia Teorii (Spaces of Theory), and an editor at Czas Kultury (Time of Culture).

Referencje

  1. Derrida, Jacques. Widma Marksa: stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przetłumaczone przez Tomasz Załuski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  2. Kałuża, Anna. Wielkie wygrane: wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki. Biblioteka Arkadii 70. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2011.
  3. Mackiewicz, Paweł. Sequel: o poezji Marcina Sendeckiego. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
  4. Mackiewicz, Paweł, Marta Koronkiewicz, Andrzej Niewiadomski, Alina Świeściak, Grzegorz Olszański, Adam Poprawa, Paweł Próchniak, i in. Świat na językach. Zredagowane przez Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.
  5. Marzec, Andrzej. Widmontologie. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa: Znak, 2015.
  6. Sendecki, Marcin. Opisy przyrody. Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2002.
  7. Śliwiński, Piotr. Horror poeticus: szkice i notatki. Szkice - Biuro Literackie 16. Wrocław: Biuro Literackie, 2012.
  8. Świeściak, Alina. „Sendecki i awangarda”. W Świat na językach, zredagowane przez Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.
  9. Wyka, Kazimierz. „Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie”. W Wśród poetów, zredagowane przez Marta Wyka i Marian Stala. Kraków: Wydawn. Literackie, 2000.
  10. Wyka, Kazimierz. Wśród poetów. Zredagowane przez Marta Wyka i Marian Stala. Kraków: Wydawn. Literackie, 2000