Pisanie bez słów: poetyka kontekstów Błoka

Main Article Content

Timothy Williams

Abstrakt

Artykuł przedstawia wkład Lidii Ginzburg w badania nad poezją Aleksandra Błoka, opisuje kontekst tego wkładu w „błokistyce” radzieckiej i rosyjskiej oraz na Zachodzie. Zwracając uwagę na fakt, że Ginzburg bardziej słynie ze swojej przełomowej monografii o dziewiętnastowiecznej prozie niż z badań nad poezją, autor streszcza jej w równym mierze przełomową, co wnikliwą teorię mechanizmu twórczości poetyckiej Błoku, w której powtarzanie kluczowych słów w stopniowo przekształcającym się kontekście tworzy potencjalnie nieskończony łańcuch wzajemnie powiązanych ze sobą znaczeń. Autor uwzględnia również niektóre możliwie porównywalne zjawiska w tradycji poezji anglojęzycznej, zaznaczając tym samym ewentualne ścieżki dla komparatystycznych badań w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Williams, T. (2017). Pisanie bez słów: poetyka kontekstów Błoka. Forum Poetyki, (7), 32-39. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26759
Dział
Teorie
Biogram autora

Timothy Williams

Timothy Dwight Williams - ur. 1973, skończył studia doktorskie na Wydziale Języków Słowiańskich w Columbia University (USA) w roku 2015. Napisał pracę o liryce miłosnej Błoka i Gumilowa. Aktualnie jest zatrudniony w trybie zdalnym na uczelni CUNY (City University of New York) w Dominican Studies Institute, pracuje jednocześnie jako tłumacz z języków rosyjskiego i z polskiego na angielski, specjalizując się w problematyce literackiej i filozoficznej. Jego tłumaczenia pojawiły się na łamach m. in. czasopism „Czas Kultury”, „Stasis” oraz „Crisis and Critique”; regularnie tłumaczy dla petersburskiego zespołu artystyczno-politycznego „Chto Delat?” oraz dla znanej artystki Natalii “Gluklii” Pershiny-Yakimanskej. W tej chwili tłumaczy monografię Piotra Śniedziewskiego pt. „Melancholijne spojrzenie”. Nie przestaje badać twórczości Błoka. | Timothy Dwight Williams, born in 1973, received his PhD in Russian literature from Columbia University in 2015. A nonteaching adjunct at the CUNY Dominican Studies Institute, he is also a freelance translator whose translations from Russian and Polish have appeared in the journals Czas Kultury, Stasis, and Crisis and Critique; he regularly translates texts for the St. Petersburg Chto Delat? collective and internationally renowned artist Natalia “Gluklya” Pershina-Yakimanskaya. He is currently translating Prof. Piotr Śniedziewski’s Melancholijne spojrzenie (The Melancholy Gaze) while continuing to research the poetry of Aleksandr Blok.

Referencje

  1. Eliot, Thomas Stearns. The sacred wood: essays on poetry and criticism. New York, 1921.
  2. Gasparov, Boris, Alexander D Nakhimovsky, i Alice Stone Nakhimovsky. „Introduction”. W The Semiotics of Russian cultural history: translated from the Russian, 19. Ithaca, 1985.
  3. Ginzburg, Lidiâ. О лирике. Moskva: Intrada, 1997. http://books.google.com/books?id=MPJfAAAAMAAJ.
  4. Ginzburg, Lidiâ Âkovlevna. Записные книжки, воспоминания, эссе. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2011.
  5. Piotrowska, Irena, tłum. „Приближается звук. Покорна щемящему звуку”. W Родина., 1912.
  6. Sloane, David A. Aleksandr Blok and the Dynamics of the Lyric Cycle. Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1987.
  7. Поцепня, Д. М, Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, i Межкафедральный словарный кабинет имени Б.А. Ларина. Проза А. Блока: стилистические проблемы. Leningrad, 1976