Pisanie bez słów: poetyka kontekstów Błoka
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

symbolizm
poezja
poetyka kontekstów
Algernon Swinburne
wędrujące słowa
modernizm
Aleksandr Błok
Lidia Ginzburg

Jak cytować

Williams, T. (2017). Pisanie bez słów: poetyka kontekstów Błoka. Forum Poetyki, (7), 32–39. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26759

Abstrakt

Artykuł przedstawia wkład Lidii Ginzburg w badania nad poezją Aleksandra Błoka, opisuje kontekst tego wkładu w „błokistyce” radzieckiej i rosyjskiej oraz na Zachodzie. Zwracając uwagę na fakt, że Ginzburg bardziej słynie ze swojej przełomowej monografii o dziewiętnastowiecznej prozie niż z badań nad poezją, autor streszcza jej w równym mierze przełomową, co wnikliwą teorię mechanizmu twórczości poetyckiej Błoku, w której powtarzanie kluczowych słów w stopniowo przekształcającym się kontekście tworzy potencjalnie nieskończony łańcuch wzajemnie powiązanych ze sobą znaczeń. Autor uwzględnia również niektóre możliwie porównywalne zjawiska w tradycji poezji anglojęzycznej, zaznaczając tym samym ewentualne ścieżki dla komparatystycznych badań w przyszłości.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26759
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Eliot, Thomas Stearns. The sacred wood: essays on poetry and criticism. New York, 1921.

Gasparov, Boris, Alexander D Nakhimovsky, i Alice Stone Nakhimovsky. „Introduction”. W The Semiotics of Russian cultural history: translated from the Russian, 19. Ithaca, 1985.

Ginzburg, Lidiâ. О лирике. Moskva: Intrada, 1997. http://books.google.com/books?id=MPJfAAAAMAAJ.

Ginzburg, Lidiâ Âkovlevna. Записные книжки, воспоминания, эссе. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2011.

Piotrowska, Irena, tłum. „Приближается звук. Покорна щемящему звуку”. W Родина., 1912.

Sloane, David A. Aleksandr Blok and the Dynamics of the Lyric Cycle. Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1987.

Поцепня, Д. М, Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, i Межкафедральный словарный кабинет имени Б.А. Ларина. Проза А. Блока: стилистические проблемы. Leningrad, 1976