Znikopis Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku

Main Article Content

Joanna Grądziel-Wójcik

Abstrakt

Przedmiotem interpretacji jest Znikopis Urszuli Kozioł, niewielki utwór z tomu Wielka pauza (1996), czytany na tle wiersza Ars poetica i późnej twórczości Urszuli Kozioł. Staje się on formą arspoetyki jednorazowego użytku, pozbawionej swej uniwersalnej i normatywnej roli i ograniczonej swym zasięgiem do danego, właśnie powstającego tekstu, który zyskuje specyficzną, cielesną materialność. „Znikopisanie” zostaje tu sprzężone z efektem biologicznym, jest konsekwencją „ciałoznikania”, nakierowując uwagę na problem psychosomatycznie rozumianej tożsamości rozpraszającego się „ja”, wyrażanej równolegle przez medium ciała i języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grądziel-Wójcik, J. (2017). Znikopis Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku. Forum Poetyki, (7), 58-71. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26761
Dział
Praktyki
Biogram autora

Joanna Grądziel-Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Grądziel-Wójcik – literaturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią literatury i sztuką interpretacji, przede wszystkim polską poezją XX i XXI w., ostatnio zwłaszcza tą pisaną przez kobiety. Autorka m.in. książek: „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016); współautorka monografii Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje (Kraków 2020), stanowiącej rezultat realizowanego przez nią grantu.|Joanna Grądziel-Wójcik – literary scholar at the Department of 20th Century Literature, Theory of Literature and Translation at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include the history of literature and the art of interpretation, primarily Polish poetry of the 20th and 21st centuries, especially poetry by women. She is the author of ”Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016) and the co-author of Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje (Kraków 2020), where she presents the results of her grant research.

Referencje

 1. Grądziel-Wójcik, Joanna. Przymiarki do istnienia: wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku. Poznań, 2016.
 2. Jaworski, Stanisław. „Wybitne zjawisko poetyckie”. W Debiuty poetyckie 1944-1960: Wiersze autointerpretacje opinie krytyczne, 513. Warszawa: Iskry, 1972.
 3. Kozioł, Urszula Ucieczki. Kraków, 2016.
 4. Kozioł, Urszula, i Państwowy Instytut Wydawniczy. „Zamiast posłowia”. W Stany nieoczywistości, 353. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1999.
 5. Kozioł, Urszula. Fuga, 1955-2010. Wrocław, 2011.
 6. Kraskowska, Ewa, Agnieszka Kwiatkowska, i Joanna Grądziel-Wojcik. „Arspoetyka”. Forum Poetyki, b.d. <http://fp.amu.edu.pl/ewa-kraskowska-agnieszka-kwiatkowska-joanna-gradziel-wojcik-ars-poetyka/>
 7. Kwiatkowski, Jerzy. „Dialog z ziemią”. Twórczość, 1968.
 8. Legeżyńska, Anna. „Tkanie krajobrazu Ziemi. Liryczne czasoprzestrzenie poezji Urszuli Kozioł”,. W Od kochanki do psalmistki: sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, 353, 248, 249. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 2009.
 9. Łukasiewicz, Jacek. „Żalnik”. W Rytm, czyli powinność: szkice o książkach i ludziach po roku 1980, 174. Wroc·law: Tow. Przyjació·l Polonistyki Wroc·lawskiej, 1993.
 10. Mikołajczak, Małgorzata. Podjąć przerwany dialog: o poezji Urszuli Kozioł. Kraków: Universitas, 2000.
 11. Miłobędzka, Krystyna. Zbierane: 1960-2005. Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 12. Stabro, Stanisław. „W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszyli Kozioł po1989”. W Nowa poezja polska. Twórcy – tematy– motywy, zredagowane przez Tomasz Cieślak i Krystyna Pietrych. Kraków, 2009