Ars poetica jako sztuka przetrwania: interpretacja wiersza Tysiąc i jedna noc Urszuli Kozioł

Main Article Content

Marta Stusek

Abstrakt

W artykule zinterpretowany został wiersz Urszuli Kozioł Tysiąc i jedna noc, pochodzący z debiutanckiego arkusza Gumowe klocki (1957). Interpretacja uwypukla autotematyczny aspekt utworu i akcentuje znaczenie odwołania do baśni (postać Szeherezady). Sztuka tworzenia jest przedstawiona jako sztuka przetrwania, próba porządkowania chaosu i zrozumienia rzeczywistości pomimo świadomości śmierci. W omówieniu wiersza wyeksponowana zostaje właściwa mu ambiwalencja: podkreślenie wagi słowa przy jednoczesnym dystansie wobec jego gloryfikacji. Autorka artykułu porusza problem potrzeby i wszechobecności narracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stusek, M. (2017). Ars poetica jako sztuka przetrwania: interpretacja wiersza Tysiąc i jedna noc Urszuli Kozioł. Forum Poetyki, (7), 72-79. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26762
Dział
Praktyki
Biogram autora

Marta Stusek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Stusek – ur. 1992, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą współczesną, w szczególności zagadnie-niem małej formy poetyckiej. Interesuje się także powinowactwem sztuk. Publikowała m.in. w „Poznańskich Stu-diach Polonistycznych”, „Forum Poetyki”, „Pro Arte” oraz w monografiach wieloautorskich.|Marta Stusek – born 1992, studying for a doctorate in the Department of Twentieth-century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University in Poznań. She deals with contemporary writing, especially short-form poetry, and is also interested in connections between art forms/genres. She has published her writing in Poznańskie Studia Polonistyczne, Forum Poetyki, Pro Arte and various anthologies.

Referencje

  1. Kozioł, Urszula. „Tysiąc i jedna noc”. W Stany nieoczywistości. Warszawa, 1999.
  2. Kubiak, Władysław, Jerzy Ficowski, i Tadeusz Lewicki. „Opowieść o królu Szachrijarze i bracie jego, królu Szachzamanie”. W Księga tysiąca i jednej nocy: wybrane opowieści, 16. Wrocław, 1966.
  3. Łebkowska, Anna. „Narracja”. W Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Ryszard Nycz i Michał Paweł Markowski, 186. Kraków, 2006.
  4. Mikołajczak, Małgorzata. „«Jak wypowiadać…» (teoria języka poetyckiego)”. W Podjąć przerwany dialog: o poezji Urszuli Kozioł, 96. Kraków, 2000.
  5. Mikołajczak, Małgorzata. „Wprowadzenie. Próba rozpoznania idiolektu poetyckiego Urszuli Kozioł”. W Podjąć przerwany dialog: o poezji Urszuli Kozioł, 12. Kraków, 2000