Podkasany rym

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

Próby naśladowania starożytnego wiersza metrycznego w literaturze polskiej wiązały się z koniecznością zastosowania akcentu oksytonicznego w klauzuli. Wokół tego zjawiska w XVIII wieku wybuchł spór. Polemiści dyskutowali o możliwościach przeniesienia do polskiego wiersza struktury podawczej elegii oraz o funkcjonowaniu rymu męskiego, powiązanego z tym właśnie gatunkiem. Rym męski, postrzegany jako frywolny i lekki, w odczuciu oświeconych nie pasował do liryki nastrojowej i melancholijnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowska, A. (2017). Podkasany rym. Forum Poetyki, (7), 80-85. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26763
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kwiatkowska – profesorka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, bada funkcjonowanie tradycji w literaturze współczesnej. Autorka monografii Oświecenie w epokach następnych (2009), „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (2015). | Agnieszka Kwiatkowska is a professor in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University; she studies the ways tradition functions in contemporary literature. Kwiatkowska is the author of the books Oświecenie w epokach następnych (The Enlightenment in Successive Periods, 2009), “Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (“Tradition, a Personal Thing.” Julian Przyboś and the Legacy of Poetry, 2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (A History of Ancient Literature for Beginners and Curious People, 2015).

Referencje

  1. Brodziński, Kazimierz. „Dumka”. Pamiętnik Warszawski, b.d.
  2. Brodziński, Kazimierz. „Złe i dobre”. Pamiętnik Warszawski, 1816.
  3. Krasicki, Ignacy. „Lwica i maciora”. W Bajki, 9. Wrocław, 1989.
  4. Królikowski, Józef Franciszek. „Uwagi nad iednozgłoskowym rymem”. Pamiętnik Warszawski, 1817.
  5. Okraszewski, Stanisław. „Panegiryk nowych a szczęśliwie wynalezionych rymów”. Pamiętnik Warszawski, 1816.
  6. Okraszewski, Stanisław. „Wspomnienia okolic Rzymu”. Pamietnik Warszawski, 1818