Zagadnienia biografii literackiej Marii Jasińskiej

Main Article Content

Lucyna Marzec

Abstrakt

Artykuł omawia najważniejsze uwarunkowania przemian dwudziestowiecznej biografistyki, stawiając sobie za cel ukazanie ograniczeń i nowych ścieżek biografii, w odniesieniu do trzech obszarów: praktyki literackiej (na przykładzie Virginii Woolf i Juliana Barnesa), dydaktyki akademickiej (na przykładzie doświadczenia autorki tekstu) oraz jednej z klasycznych prac z zakresu biografistyki w literaturoznawstwie polskim: Zagadnień biografii literackiej Marii Jasińskiej z 1970 roku, która bliska jest refleksjom Philippe’a Lejeune’a na temat biograficznego paktu referencjalnego. Biografistyka, będąca od początku swojej historii dyskursem hybrydycznym, łączącym literackość, dokumentarność i (popularno)naukowość, w wieku dwudziestym z jednej strony rozwinęła się na skalę dotąd nieznaną (tendencja ta jest podtrzymana i w obiegu akademickim i popularnonaukowym; powstał też odrębny gatunek reportażu biograficznego), z drugiej strony stała się przedmiotem zainteresowania modernistycznych i postmodernistycznych twórców, traktujących konwencje i tradycje biografii jako asumpt do pytań o jej filozoficzne inklinacje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, L. (2017). Zagadnienia biografii literackiej Marii Jasińskiej. Forum Poetyki, (7), 86-97. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26764
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Lucyna Marzec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lucyna Marzec – adiunktka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM , redaktorka „Czasu Kultury”, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM. Publikuje artykuły z zakresu biografistyki, krytyki feministycznej i życia literackiego XX wieku; e-mail: lucyna.marzec@amu.edu.pl.|Lucyna Marzec – assistant professor at the Faculty of Polish and Classical Philology, editor of Czas Kultury, member of Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM (AMU Scientific Council for the Center of Research into Gender). Her research interests include biographical writing, feminist criticism, and the literary life of the 20th century. Conctact: lucyna.marzec@amu.edu.pl.

Referencje

  1. Barnes, Julian, i Adam Szymanowski. Papuga Flauberta. Warszawa, 1992.
  2. Barthes, Roland. Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przetłumaczone przez Jacek Trznadel. Warszawa, 2008.
  3. Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska. Przetłumaczone przez zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.
  4. Jasińska, Maria. Zagadnienie biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa, 1970.
  5. Lejeune, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii. Zredagowane przez Regina Lubas-Bartoszyńska. Kraków, 2001.
  6. Woolf, Virginia, Magdalena Heydel, i Roma Sendyka. „Jak czytać książki”. W Eseje wybrane. Kraków, 2015.
  7. Zia̜tek, Zygmunt. Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. Warszawa, 1999