Antyczna filozofia i poezja: zły glina, dobry glina

Main Article Content

Paweł Wolski

Abstrakt

Autor omawia książkę Ancient philosophical poetics Malcolma Heatha, który stara się w niej przybliżyć czytelnikom zarówno akademickim, jak i spoza specjalistycznego kręgu poglądy filozofów na poezję. Czyniąc zastrzeżenie, że nie jest to rozprawa o tym, jak wyglądała teoria literatury w czasach starożytnej Grecji, ale o tym, jak filozofia spoglądała na poezję, Heath ukazuje poglądy filozofów na prawdę i dobro w poezji. Jakkolwiek najczęściej jest to pogląd o niższości poezji wobec filozofii (angielski badacz skupia się na filozofii Platona i platoników, choć także Arystotelesa), to autor Ancient philosophical poetics udowadnia ostatecznie, że np. słynne platońskie wezwanie do wygnania poetów z państwa jest w istocie wezwaniem do wnikliwego ich czytania. Autor omówienia jego książki ukazuje w związku z tym wywód Heatha jako przykład bardzo współczesnej, a jednocześnie nieanachronizującej postawy wobec antycznej filozofii i poetyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolski, P. (2017). Antyczna filozofia i poezja: zły glina, dobry glina. Forum Poetyki, (7), 98-103. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26765
Dział
Krytyki
Biogram autora

Paweł Wolski, Uniwersytet Szczeciński

Paweł Wolski – pracownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Universita’ degli Studi di Genova, 2014 Fulbright Visiting Professor na Brandeis University (USA), współredaktor czasopism naukowych „Autobiografia” oraz „Narracje o Zagładzie”, kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Storia della Storiografia”, „Pamiętniku Literackim”, „Porównaniach” oraz innych czasopismach polskich i zagranicznych. Autor przekładów z języka angielskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego. | Paweł Wolski, a member of the faculty at the Department of Theory and Anthropology of Literature in the Faculty of Philology at the University of Szczecin, he completed his PhD at the University Of Szczecin and also received a degree from Universita’ degli Studi di Genova. Wolski was the 2014 Fulbright Visiting Professor at Brandeis University (USA), and is co-editor of the scholarly periodicals Autobiografia and Narracje o Zagładzie. He is the head of the Polish Language and Culture School at the University of Szczecin. Journals in which he has published work include Teksty Drugie, Storia della Storiografia, Pamiętnik Literacki, Porównania and other Polish and foreign periodicals. His translations from English, French, Italian and German have also been published.

Referencje

  1. Culler, Jonathan. Literatura w teorii. Przetłumaczone przez Maciej Maryl i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013.
  2. Heath, Malcolm. Ancient Philosophical Poetics. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.
  3. Heath, Malcolm. Interpreting Classical Texts. London, 2002