Struktury w sieciach znaków. O próbie rekonstrukcji poetyki (kulturowej) poezji okresu pozytywizmu

Main Article Content

Abstrakt

Przedmiotem recenzji jest monografia Tadeusza Budrewicza pt. Wierszobranie (druga połowa XIX wieku) (Kraków 2016), stanowiąca przykład kulturowej interpretacji historycznoliterackiej, zorientowanej na (re)konstrukcję poetyk polskiej poezji drugiej połowy XIX wieku. Autor połączył kilka strategii egzegetycznych, udanie stosując metodę statystyczną oraz pewne kategorie geopoetyki. Poezja jawi się tu jako dynamiczny układ konwencji artystycznych, funkcjonujący w wielu kontekstach zewnętrznych i stymulowany przez różne obiegi literackie (w tym: obieg popularny). Z książki Budrewicza wyłania się złożony obraz etnokulturowy, w którym splatają się różnorodne wątki ideowe współtworzące polską świadomość kulturową drugiej połowy XIX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobieraj, T. (2017). Struktury w sieciach znaków. O próbie rekonstrukcji poetyki (kulturowej) poezji okresu pozytywizmu. Forum Poetyki, (7), 104-109. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26766
Dział
Krytyki
Biogram autora

Tomasz Sobieraj

Tomasz Sobieraj – profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, historyk literatury i kultury okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Ostatnie publikacje: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), edycja krytyczna Emancypantek Bolesława Prusa (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).|Tomasz Sobieraj – profesor at the Institute of Polish Philology at UAM, historian of literature and culture of positivism and Young Poland. His latest publications include: Stanisław Brzozowski. Przybliżenia (2016); Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2018), critical edition of Emancypantki by Bolesław Prus (vol. 1, 2015; vol. 2, 2017).

Referencje

  1. Budrewicz, Tadeusz. Wierszobranie: (druga połowa XIX wieku). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
  2. Moretti, Franco. „Wstęp”. W Wykresy, mapy, drzewa: abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, przetłumaczone przez Tomasz Bilczewski i Anna Kowalcze-Pawlik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016