O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień

Main Article Content

Abstrakt

Tekst przypomina historię badań „mikrologicznych” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 3 tomy zbiorowe Miniatury i mikrologii literackiej 2000-2003; Skala mikro w badaniach literackich (2005) i książkę redaktora cyklu A. Nawareckiego Mały Mickiewicz (2003) oraz monografie J. Ryby, B. Mytych, A. Kunce, W. Bojdy. W serii uczestniczyło 40 autorów, studia nad tym, co drobne, znikome i wzgardzone patronują mistrzowie „sztuki interpretacji” I. Opacki i Cz. Zgorzelski. Szkoła śląska porównywana jest z poznańską (E. Domańska, P. Czapliński), rozważa się jej innowacyjny charakter, zakorzenienie regionalne i prowincjonalne, początkowy impuls filologiczny („mikropoetyka” Baki) oraz konteksty historyczne, polityczne, religijne (teologia piccolo papieża Franciszka).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nawarecki, A. (2017). O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień. Forum Poetyki, (8-9), 6-15. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26771
Dział
Teorie
Biogram autora

Aleksander Nawarecki

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; badacz osobliwości, edytor i komentator poezji ks. Baki (Czarny karnawał, Wrocław 1991), autor prac o roślinach i zwierzętach w literaturze (Pokrzywa, Chorzów-Sosnowiec 1996), o przedmiotach (Parafernalia, Katowice 2014), esejów Mickiewiczowskich (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) i silezjologicznych (Lajerman, Gdańsk 2011). Współautor podręcznika Przeszłość to dziś (Warszawa 2003), redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000-2003) oraz Historycznego słownika terminów literackich (w przygotowaniu). | A professor and director of the Department of Literary Theory at Silesian University; a scholar of curiosities, editor of and commentator on the poetry of Józef Baka (Czarny karnawał [Black Carnival], Wrocław 1991), author of books on plants and animals in literature (Pokrzywa [Nettle], Chorzów-Sosnowiec 1996), on objects (Parafernalia [Paraphernalia], Katowice 2014), essays on Mickiewicz (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) and on Silesia (Lajerman [Organ-Grinder], Gdańsk 2011). He is the coauthor of the textbook Przeszłość to dziś (The Past is Today, Warszawa 2003), editor of the series Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000-2003) and of the book Historyczny słownik terminów literackich (Historical Dictionary of Literary Terms; in preparation).

Referencje

 1. Bachelard, Gaston. „Miniatura”. Przetłumaczone przez Katarzyna Mokry i Tomasz Markiewka. Literatura na Świecie. 1999 (1999): 153–87.
 2. Baka, Józef. Baka odrodzony: uwagi o śmierci niechybnéj wszystkim pospolitéj, wierszem wyraźone. Zredagowane przez Władysław Syrokomla. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985.
 3. Baka, Józef. Uwagi. Zredagowane przez Antoni Czyż, Aleksander Nawarecki, i Jan Lebenstein. Lublin: Wydawnictwo Test, 2000.
 4. Barthes, Roland. Mitologie. Przetłumaczone przez Adam Dziadek i Krzysztof Kłosiński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 5. Bednarz, Mieczysław. „Sekret osobowości św. Ignacego Loyoli”. W Pisma wybrane: komentarze. [T.] 2, przez Ignacy Loyola, 561–78. przetłumaczone przez Mieczysław Bednarz, Stefan Filipowicz, i Roman Skórka. Kaków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1968.
 6. Gontarz, Beata. „Dekonstruowanie Mickiewicza”. W Adam Mickiewicz: dwa wieki kultury polskiej, zredagowane przez Kazimierz Maciag i Marek Stanisz, 569–579. Rzeszów: Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
 7. Gralewicz-Wolny, Iwona, Beata Mytych, i Wydawnictwo. „Czarne krasnoludki. Zamiast wstępu… Z Aleksandrem Nawareckim rozmawiają Beata Mytych Forajter i Iwona Gralewicz-Wolny”. W Par coeur: twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze, 19–20. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 8. Grzywna-Wileczek, Anna. Świadectwa, ślady, znaki : lapidarium jako strategia formy. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010.
 9. Jacques Derrida. „Che cos’è la poesia”. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Literatura na Świecie, nr 11-12/1998 (b.d.): 155–61.
 10. Jochemczyk, Mariusz. Wobec tradycji: śląskie szkice oikologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
 11. Kaczmarek, Wojciech, i Aleksander Nawarecki, red. „Dumania w dzień odjazdu. O tonie elegijnym Czesława Zgorzelskiego”. W Polonista na katedrze - służba prawdzie: (kilka mysli o profesorze Czesławie Zgorzelskim), 49–59. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 12. Kadłubek, Zbigniew. Bezbronne myśli: eseje i inne pisma o Górnym Śląsku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 13. Markowski, Michał Paweł. „Miłe/Małe”. Tygodnik Powszechny, b.d., 44/2004 wydanie.
 14. Nawarecki, Aleksander. „Mikrologia, genologia, miniatura”. W Miniatura i mikrologia literacka. T. 1 T. 1. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 2000.
 15. Nawarecki, Aleksander. „Wstęp”. W Miniatura i mikrologia literacka. T. 2 T. 2. Katowice: Wydaw. UŚ, 2001.
 16. Sławek, Tadeusz, Ireneusz Opacki, i Aleksander Nawarecki, red. „Skarb w Srebrnym Jeziorze. O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego”. W Znajomym gościńcem: prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Katowice: Prace naukowe Uniwersytetu Śla̜skiego w Katowicach, 1993.
 17. Spadero, Antonio, i Jacek Poznański. „Ignacjańskie korzenie reformy Kościoła papieża Franciszka”. Posłaniec Serca Jezusowego, nr 8/2016 (b.d.).
 18. Staff, Leopold. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2013.
 19. Strycharz, Jan, i Andrzej Buchowski. „Innowacja i komercjalizacja wiedzy a nauki społeczne”. W Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy: jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, zredagowane przez Seweryn Rudnicki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013.
 20. Suszek, Ewelina. „Moda na małe?: innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej”. Postscriptum Polonistyczne : pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego., nr 1/2016 (2016): 179–91.
 21. „Wszystkie wystąpienia papieża Franciszka w Polsce”, 30 czerwiec 2017. www.deon.pl.
 22. Zawadzki, Andrzej. Obraz i ślad. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014