„Patrzeć ciemności. Ubyć”: od mikropoetyki do mikropolityki i z powrotem (o metodzie)

Main Article Content

Jakub Skurtys

Abstrakt

Szkic podejmuje próbę uzupełnienia „mikrologicznej” perspektywy śląskiej szkoły Aleksandra Nawareckiego o nieobecne w niej źródłowo impulsy polityczne i patronat dwóch pominiętych dotąd „mikrologów”: Michela Foucaulta i Gilles’a Deleuze’a. Opowiadając się przeciwko zdyscyplinowaniu i scjentyzmowi metody close reading, proponuje rozpatrywać badacza w kategoriach mikronauty, sam proces lektury zaś jako zanurzanie się w tekście, śledzenie drobnych napięć i przepływów znaczeń. Jest równocześnie próbą filozoficznego przeczytania poematu Nie Konrada Góry jako rozprawy o metodyce widzenia, (nie)zawinionej ślepocie i politycznej wielości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skurtys, J. (2017). „Patrzeć ciemności. Ubyć”: od mikropoetyki do mikropolityki i z powrotem (o metodzie). Forum Poetyki, (8-9), 16-37. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26772
Dział
Teorie
Biogram autora

Jakub Skurtys, Uniwersytet Wrocławski

Ur. w 1989 r., doktorant w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, krytyk. Interesuje się literaturą awangardową, poezją najnowszą oraz relacjami ekonomii i literatury. Pracuje nad rozprawą o twórczości Adama Ważyka. | Born in 1989, is a doctoral candidate in the Department of the History of Polish Literature After 1918 at the University of Wrocław, and a literary critic. He is interested in avant-garde literature and recent poetry as well as connections between economics and literature. He is currently at work on a study of the works of Adam Ważyk.

Referencje

 1. Afeltowicz, Łukasz. Laboratoria w działaniu: innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2011.
 2. Afeltowicz, Łukasz. Modele, artefakty, kolektywy: praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 3. Agamben, Giorgio. Nagość. Przetłumaczone przez Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: W.A.B., 2010.
 4. Banasiak, Bogdan. „Michel Foucault – Mikrofizyka władzy”. Literatura na Świecie, nr 6 (1988): 330–38.
 5. Barthes, Roland. Przyjemność tekstu. Przetłumaczone przez Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydaw. KR, 1997.
 6. Berardi, Franco. And: Phenomenology of the End : Sensibility and Connective Mutation. Cambridge, Massachusetts: South Pasadena, 2015.
 7. Berardi, Franco. The Uprising: On Poetry and Finance. Los Angeles: Semiotext(e), 2012.
 8. Blanchot, Maurice. „Spojrzenie Orfeusza”. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Literatura na Świecie. 1996, nr 10 (1996): 35–42.
 9. Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. 1. wyd. Warszawa: PIW, 1992.
 10. Certeau, Michel de. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Przetłumaczone przez Katarzyna Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 11. Czapliński, Przemysław. Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.
 12. Czapliński, Przemysław. Resztki nowoczesności: dwa studia o literaturze i życiu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.
 13. Damon, Maria. Postliterary America: From Bagel Shop Jazz to Micropoetries. Iowa City (Iowa): University of Iowa Press, 2011.
 14. Deleuze, Gilles. Krytyka i klinika. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak i Paweł Pieniążek. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2016.
 15. Deleuze, Gilles. Negocjacje: 1972-1990. Przetłumaczone przez Michał Herer. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007.
 16. Deleuze, Gilles, i Félix Guattari. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Przetłumaczone przez Robert Hurley i Mark Seem. Minnesota: University of Minnesota Press, 1983.
 17. Deleuze, Gilles, i Félix Guattari. Tysiąc plateau. Zredagowane przez Joanna Bednarek. Przetłumaczone przez Michał Herer. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.
 18. Deleuze, Gilles, i Claire Parnet. Dialogues. Przetłumaczone przez Hugh Tomlinson. New York: Columbia University Press, 1987.
 19. Denzin, Norman K, Yvonna S Lincoln, i Kathleen Stewart, red. „Cultural Poiesis: The Generativity of Emergent Things”. W Handbook of Qualitative Research, 1015–30. Thousand Oaks: Sage, 2002.
 20. Domańska, Ewa. Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
 21. Domańska, Ewa, i Mirosław Loba. „Wprowadzenie”. W French theory w Polsce, zredagowane przez Ewa Domańska, 7–20. Poznań: Wyd. Poznanskie, 2010.
 22. Foucault, Michel, i Gilles Deleuze. „Intelektualiści a władza (rozmowa między Michelem Foucault a Gilles’em Deluze’em)”. Przetłumaczone przez Sławomir Magala. Miesięcznik Literacki, nr 11 (1985): 174–75.
 23. Góra, Konrad. Nie. Stronie Śląskie; Wrocław: Biuro Literackie, 2016.
 24. Góra, Konrad. Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem. Wrocław: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, 2008.
 25. Góra, Konrad, i Dawid Mateusz. „Jeszcze nikt nie oślepł od odwracania wzroku”. Udostępniono 30 styczeń 2017. http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/jeszcze-nikt-nie-oslepl-od-odwracania-wzroku/.
 26. Herer, Michał. „Bartleby i jego bracia albo o politycznej sztuce odmowy”. Udostępniono 30 styczeń 2017. http://machinamysli.org/tag/bartleby/.
 27. Kunz, Tomasz. „Poetyka w świetle kulturoznawstwa”. Forum Poetyki, nr 1 (2015): 6–15.
 28. Lyotard, Jean-François. „Wzniosłość i awangarda”. Przetłumaczone przez Marek Bieńczyk. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 1996, nr 2/3 (1996): 173–89.
 29. Markowski, Michał Paweł, i Ryszard Nycz, red. Kulturowej teorii literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: TAiWPN Universitas, 2006.
 30. Michałowski, Piotr. Miniatura poetycka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.
 31. Momro, Jakub. Widmontologie nowoczesności genezy. Warszawa: IBL PAN Wydawnictwo, 2014.
 32. Nawarecki, Aleksander. Mały Mickiewicz: studia mikrologiczne. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
 33. Nawarecki, Aleksander. , red. Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
 34. Nawarecki, Aleksander. , red. Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 2001.
 35. Nawarecki, Aleksander. , red. Miniatura i mikrologia literacka. T. 3. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 2003.
 36. Nawarecki, Aleksander. Rzeczy i marzenia: studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. Katowice: Śląsk, 1993.
 37. Nycz, Ryszard. „W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium : tradycje, hipotezy, propozycje”. Teksty Drugie, nr 1–2 (2013): 105–24.
 38. Sławek, Tadeusz. U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001.
 39. Sulima, Roch. Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 40. Suszek, Ewelina. „Moda na małe?: innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej”. Postscriptum Polonistyczne 2016, nr 1 (2016): 179–91.
 41. Swoboda, Tomasz. Historie oka: Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2010.
 42. Unkiewicz, Tadeusz. Podróże mikrologiczne profesora Rembowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1962.
 43. Żychliński, Arkadiusz. Laboratorium antropofikcji: dociekania filologiczne. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Instytut badań literackich ; Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014