Mikropoetyka i jej konteksty
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

badania literackie
ponowoczesność
mikropoetyka
analiza
uważność

Jak cytować

Winiecka, E. (2017). Mikropoetyka i jej konteksty. Forum Poetyki, (8-9), 38–55. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26773

Abstrakt

Artykuł jest próbą umiejscowienia mikropoetyki na mapie współczesnych zjawisk kulturowych oraz w kontekście innych dziedzin nauki. Autorka traktuje mikropoetykę jako subiektywną, nastawioną na szczegółową analizę detalu quasi-metodę literaturoznawczych badań. Wskazuje na cechy łączące ją z tradycyjnymi badaniami filologicznymi, a także na to, co stanowi jej novum: jednorazowość strategii lekturowej, dostosowywanej do przedmiotu analizy, zindywidualizowane podejście do dzieła oraz samoświadomość badacza mikrologa, zdystansowanego wobec własnych sądów i świadomego ich sytuacyjności. Głównym wyznacznikiem mikrologii staje się w tym ujęciu uważność, omawiana tu również jako kategoria umocowana historycznie.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26773
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bachelard, Gaston. „Miniatura”. Przetłumaczone przez Katarzyna Mokry i Tomasz Markiewka. Literatura na Świecie., nr 9 (1999): 153–87.

Czapliński, Przemysław. Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polkiej. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2001.

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę. Przetłumaczone przez Anna Kunicka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014. https://www.worldcat.org/title/jak-czytac-literature/oclc/871742191&referer=brief_results.

Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Rajewska i Ewa Kraskowska. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.

Gajewska, Agnieszka. Zagłada i gwiazdy: przeszłość w prozie Stanisława Lema. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

Jakobson, Roman. „Une microscopie du dernier «Spleen» dans les Fleur du mal”. W Questions de poetique. Paris: SEUIL, 1973.

Nawarecki, Aleksander. Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. https://www.worldcat.org/title/miniatura-i-mikrologia-literacka-t-1/oclc/834138149&referer=brief_results.

Nawarecki, Aleksander. Miniatura i mikrologia literacka. T. 2 T. 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

Nawarecki, Aleksander. Miniatura i mikrologia literacka. T. 3 T. 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego, 2003.

Nawarecki, Aleksander. Parafernalia: o rzeczach i marzeniach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego, 2014.

Nawarecki, Aleksander. Skala mikro w badaniach literackich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego, 2005.

Richard, Jean-Pierre. „Microlectures I”. Poétique, 1979.

Richard, Jean-Pierre. „Microlectures II. Pages Paysages”. Poétique, 1984.

Suszek, Ewelina. „Moda na małe? : innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej”. Postscriptum Polonistyczne : pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego., nr 1 (2016): 179–91