Kontekst jest do bani

Main Article Content

Abstrakt

Niniejszy artykuł czerpie z  prac Bruno Latoura, aby zakwestionować konwencjonalne metody „historycyzacji” i „kontekstualizacji” dzieł sztuki. Zwyczajowo za kontekst uznaje się oryginalny kontekst historyczny, a akt historycyzacji tekstu polega na połączeniu go z innymi tekstami i zdarzeniami wewnątrz tego samego odcinka czasu. W artykule przekonuję, że takie podejście historystyczne nie jest w stanie wyjaśnić transtemporalnych ruchów tekstów, ich zdolności do rezonowania w różnych okresach i sposobów, na jakie do nas dzisiaj przemawiają. Co więcej, tradycyjne modele kontekstu i jego korelatów (społeczeństwa, władzy, ideologii, itp.) zwykle pomniejszają lub jawnie negują sprawczość dzieł sztuki. Co by się stało, gdybyśmy pomyśleli o owych dziełach jako pozaludzkich aktorach, którzy zmieniają aktualną sytuację, wprowadzając różnicę? Takie podejście wymaga od nas rozpoznania specyfiki dzieł sztuki oraz ich towarzyskości i światowości. Dzieła sztuki nie są heroicznymi aktorami zaangażowanymi w nieskończony sprzeciw, subwersję i opór; są raczej współzależnymi współaktorami zanurzonymi w sieć różnorodnych załączników i powiązań, które pozwalają im przetrwać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Felski, R. (2017). Kontekst jest do bani. Forum Poetyki, (8-9), 94-111. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26777
Dział
Przekłady
Biogram autora

Rita Felski

Zajmuje stanowisko William R. Kenan Jr. Professor of English na University of Virginia. Jest redaktorką New Literary History. W swych badaniach intensywnie zajmuje się teorią literatury i estetyką, modernizmem i postmodernizmem, teorią feministyczną i studiami kulturowymi. Jej najnowsze książki to Uses of Literature (2008; wyd. polskie Literatura w użyciu, 2016), The Limits of Critique (2015) oraz Critique and Postcritique (2017). Aktualnie pracuje nad książką o załącznikach (attachments) do dzieł sztuki. Zajmuje również stanowisko Niels Bohr Professor na University of Southern Denmark, gdzie kieruje projektem badawczym o „Literaturze w użyciu”. | Is William R. Kenan, Jr., Professor of English at the University of Virginia, and editor of New Literary History. Felski is a prominent scholar in the fields of aesthetics and literary theory, feminist theory, modernity and postmodernity, and cultural studies. She is the author of Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change (Harvard UP, 1989), The Gender of Modernity (Harvard UP, 1995), Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture (New York UP, 2000), Literature After Feminism (Chicago UP, 2003), and Uses of Literature (Blackwell, 2008). Her most recent book, The Limits of Critique (Chicago UP, 2015), is on the hermeneutics of suspicion as mood and method and has been widely reviewed. Felski is the editor of Rethinking Tragedy (Johns Hopkins, 2008) and co-editor of Comparison: Theories, Approaches, Uses (Johns Hopkins, 2013) and Critique and Postcritique (Duke UP 2017). She has also published articles in numerous essay collections and in such scholarly journals as PMLA, Signs, New Literary History, Modernism/Modernity, Cultural Critique, Theory, Culture and Society, and New Formations.

Referencje

 1. Benett, Tony. „Texts in History: The Determination of Readings and Their Texts”. The Journal of the Midwest Modern Language Association 18, nr 1 (1985): 1–16.
 2. Bennett, Tony, i Janet Woollacott. Bond and beyond: The Political Career of a Popular Hero. London: Macmillan Education, 1987.
 3. Bowen, John. „Time for Victorian Studies?” Journal of Victorian Culture, nr 2 (2009): 282–93.
 4. Bruns, Cristina Vischer. Why Literature? The Value of Literary Reading and What It Means for Teaching. New York: Bloomsbury Academic, 2011.
 5. Cohen, Ed. „Confessions of a Pseudo-Victorianist, or How I Fell Ass-Backwards and Landed in a Period (A Screed)”. Victorian Literature and Culture 27, nr 2 (1999): 487–94.
 6. Cohen, Jeffrey Jerome. Medieval Identity Machines. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
 7. Dinshaw, Carolyn. „Theorizing Queer Temporalities: A Roundtable Discussion”. GLQ, nr 2–3 (2007): 177–95.
 8. Eduardo De La Fuente. „The Artwork Made Me Do It: Introduction to the New Sociology of Art”. Thesis Eleven 103, nr 1 (2010): 3–9.
 9. Felski, Rita. „Suspicious Minds”. Poetics Today, nr 2 (2011): 215–34.
 10. Fleissner, Jennifer. „Is Feminism a Historicism?” Tulsa Studies in Women’s Literature 21, nr 1 (2002): 45–66.
 11. Gell, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 2013.
 12. Goldberg, Jonathan. „Queering History”. PMLA, nr 5 (2005): 1608–17.
 13. Goodlad, Lauren. „Trollopian «Foreign Policy»: Rootedness and Cosmopolitanism in the Mid-Victorian Global Imaginary”. PMLA 124, nr 2 (2009): 437–54.
 14. Grady, Hugh, i Terence Hawkes. Presentist Shakespeares. London; New York: Routledge, 2007.
 15. Grossberg, Lawrence. Bringing It All Back Home Essays on Cultural Studies. Durham, NC: Duke University Press, 1997.
 16. Harris, Jonathan Gil. Untimely Matter in the Time of Shakespeare. Philadelphia, Pa.; Oxford: University of Pennsylvania Press : Oxford Creative Marketing [distributor, 2011.
 17. Karl Heinz Bohrer, Sean Nye, i Rita Felski. „The Tragic: A Question of Art, Not Philosophy of History”. New Literary History New Literary History 41, nr 1 (2010): 35–51.
 18. Latour, Bruno. Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej. Przetłumaczone przez Maciej Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2011.
 19. Latour, Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przetłumaczone przez Krzysztof Abriszewski i Aleksandra Derra. Kraków: Universitas, 2010.
 20. Moretti, Franco. „The Slaughterhouse of Literature”. Modern Language Quarterly 61, nr 1 (2000): 207–28.
 21. Summit, J, i D Wallace. „Rethinking Periodization”. The Journal of Medieval and Early Modern Studies. 37, nr 3 (2007): 447–52.
 22. Wai Chee Dimock. „A Theory of Resonance”. PMLA 112, nr 5 (1997): 1060–71