Mikrologia jako narzędzie pracy teoretyka literatury. Studium przypadku: Sługa boży Erskine Caldwella

Main Article Content

Małgorzata Dorna

Abstrakt

Celem tego eseju jest pokazanie sposobu wykorzystania narzędzi mikropoetyki do analizy konkretnego tekstu, opowieści Erskine Caldwella Sługa boży, stanowiącej specyficzny gatunek wypowiedzi literackiej, a także – wpływu The New Journalism na warsztat pisarza. Ważna jest tutaj niewielka objętość analizowanego utworu, przekonanie o roli przypadku, codziennego zdarzenia, styl kolokwialny, brak literackich odniesień i zapożyczeń, szczególny sposób przedstawienia bohaterów.  Cechą charakterystyczną prozy E. Caldwella jest także fakt udramatyzowania poszczególnych scen oraz podjęcie próby „teatralizacji” postaci.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dorna, M. (2017). Mikrologia jako narzędzie pracy teoretyka literatury. Studium przypadku: Sługa boży Erskine Caldwella. Forum Poetyki, (8-9), 136-149. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26780
Dział
Praktyki
Biogram autora

Małgorzata Dorna

(ur. 1954) – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie studentka II r. Filologicznych Dziennych Studiów Doktoranckich na tej samej uczelni (temat rozprawy doktorskiej, powstającej pod kierunkiem prof. Jana Ciechowicza: „Teatralizacja polskiego życia publicznego drugiej połowy XX i początków XXI wieku. Między spektaklem, widowiskiem, ceremonią i wiecem”). Z zamiłowania krytyk sztuki, teatrolog, nauczyciel. Liczne publikacje na łamach prasy kulturalnej Wybrzeża („Migotania”, „Autograf”, „Jednak Książki”) oraz na portalu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT Polska, stała współpraca z Galerią BWA w Pile. Zainteresowania: malarstwo sztalugowe, teoria literatury, możliwość wykorzystania warsztatu badacza literatury w praktyce krytyka sztuki, anglojęzyczna literatura południowych stanów Ameryki. | (1954) is an alumnus of the Faculty of Polish Philology at the University of Gdańsk and presently a second-year doctoral student at the same university (the topic of her doctoral thesis, to be written under the guidance of Prof. Jan Ciechowicz, is “The Theatricalization of Polish Public Life in the Late 20th and Early 21st Century. Between Play, Spectacle, Ceremony and Rally”). She is a passionate practitioner of art criticism, theatre studies and teaching. Her work has been published numerous times in the cultural magazine Wybrzeża (The Shore; pieces entitled “Migotania” [Flickers], “Autograf” [Autograph], “Jednak Książki” [Books, Still]) and on the website of the Polish branch of the International Association of Theatre Critics; she is a regular collaborator with at the BWA Gallery in Piła. Interests: easel painting, literary theory, opportunities to use the techniques of literary studies in the practice of art criticism, literature of the American South.

Referencje

 1. Brinkley, Douglas. „He Loved the South, but Painted Its Evils in Words”, 2 luty 2017.
 2. Broadwell, Elizabeth, i Ronald Wesley Hoag. „Erskine Caldwell, The Art of Fiction”. Udostępniono 31 styczeń 2017. https://www.theparisreview.org/interviews/3098/the-art-of-fiction-no-62-erskine-caldwell.
 3. Burzyńska, Anna, i Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX-tego wieku. Warszawa: Znak, 2006.
 4. Caldwell, Erskine. Sługa boży. Przetłumaczone przez Krzysztof Zarzecki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1977.
 5. Caldwell, Erskine, i Edwin T Arnold. Conversations with Erskine Caldwell. Jackson: Miss. : University Press of Mississippi, 1988.
 6. Capote, Truman. Z zimną krwią: prawdziwa opowieść o wielokrotnym morderstwie i jego konsekwencjach. Przetłumaczone przez Krzysztof Filip Rudolf. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media, 2004.
 7. Frukacz, Katarzyna. „Amerykańskie nowe dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne”. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, nr 5 (2015): 49–61.
 8. Garlej, Beata. „Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja”. Estetyka i Krytyka. 2014, nr 2 (2014): 111–28.
 9. Janion, Maria. Romantyzm, rewolucja, marksizm: colloquia gdańskie. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1972.
 10. Jeziorska-Haładyj, Joanna. Tekstowe wykładniki fikcji: na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2013.
 11. Lindberg, Stanley. The Stories of Erskine Caldwell. 2. Georgia – Athens – London: University of Georgia Press, 1996.
 12. Nawarecki, Aleksander. „Czarna mikrologia”. W Skala mikro w badaniach literackich, 9–25. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 2005.
 13. Sims, Norman. Literary Journalism in the Twentieth Century. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2008.
 14. Steinbeck, John. Grona gniewu. Przetłumaczone przez Alfred Liebfeld. Warszawa: Prószyński Media, 1956.
 15. Suszek, Ewelina. „Moda na małe?: innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej”. Postscriptum Polonistyczne : pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. 2016, nr 1 (2016): 179–91.
 16. Szydeł, Paweł. „Fikcja literacka oraz prawda w dziele literackim w polskich badaniach teoretycznoliterackich”. Udostępniono 27 styczeń 2017. http://kwartalnik-pobocza.pl/pob08/pasz4.html