Trafność
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

fascynacja
koncepcjonizm
retoryka
trafność
koncept
użycie
forma
kruchość

Jak cytować

Ronge, G. (2017). Trafność. Forum Poetyki, (8-9), 150–159. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26781

Abstrakt

Hasło stara się wyjaśnić, jakie mechanizmy rządzą znanym każdemu czytelnikowi utworów literackich doznaniem szczególnego wstrząsu estetycznego wywołanego przez mały fragment utworu lub nawet pojedyncze zdanie. Po przedstawieniu kilku najogólniejszych, możliwych sposobów rozumienia kategorii trafności, autor przechodzi do rozważań na temat odcieni znaczeniowych, jakich może ona nabierać, w zależności od tego, czy traktowana jest jako immanentna cecha danej wypowiedzi literackiej, czy też jako jakość kształtująca się dopiero w procesie jej odbioru.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26781
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Aristoteles. „Retoryka”. W Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka, przetłumaczone przez Henryk Podbielski i Krzysztof, 192–96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Barthes, Roland, i Ariadna Lewańska. Przyjemność tekstu. Warszawa: Wydaw. KR, 1997.

Certeau, Michel de, i Katarzyna Thiel-Jańczuk. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Eichenbaum, Boris. „Jak jest zrobiony «Płaszcz» Gogola”. W Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór tekstów i opracowanie: Maria Renata Mayenowa, Zygmunt Saloni., zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Zygmunt Saloni, 491–513. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Głowiński, Michał. Ekspresja i empatia : studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997. https://www.worldcat.org/title/ekspresja-i-empatia-studia-o-modopolskiej-krytyce-literackiej/oclc/1014630802&referer=brief_results.

Ingarden, Roman. O Dziele literackim: Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przetłumaczone przez Maria Turowicz. Warszawa: PWN, 1960.

Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. Przetłumaczone przez Danuta Gierulanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Michał Głowiński. „Świadectwa i style odbioru”. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja 3, nr 21 (b.d.): 9–28.

Michałowska, Teresa, Barbara Otwinowska, i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, red. Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans, barok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2002