Trafność

Main Article Content

Gerard Ronge

Abstrakt

Hasło stara się wyjaśnić, jakie mechanizmy rządzą znanym każdemu czytelnikowi utworów literackich doznaniem szczególnego wstrząsu estetycznego wywołanego przez mały fragment utworu lub nawet pojedyncze zdanie. Po przedstawieniu kilku najogólniejszych, możliwych sposobów rozumienia kategorii trafności, autor przechodzi do rozważań na temat odcieni znaczeniowych, jakich może ona nabierać, w zależności od tego, czy traktowana jest jako immanentna cecha danej wypowiedzi literackiej, czy też jako jakość kształtująca się dopiero w procesie jej odbioru.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronge, G. (2017). Trafność. Forum Poetyki, (8-9), 150-159. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26781
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Gerard Ronge, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.|Gerard Ronge is a Ph.D. student at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is currently working on his project entitled “The category of newness in Polish contemporary literature: Originality after postmodernism,” for which he received the prestigious “Diamond Grant” from the Polish Ministry of Science and Higher Education. He is interested in literary theory and the philosophy of literature.

Referencje

  1. Aristoteles. „Retoryka”. W Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka, przetłumaczone przez Henryk Podbielski i Krzysztof, 192–96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  2. Barthes, Roland, i Ariadna Lewańska. Przyjemność tekstu. Warszawa: Wydaw. KR, 1997.
  3. Certeau, Michel de, i Katarzyna Thiel-Jańczuk. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
  4. Eichenbaum, Boris. „Jak jest zrobiony «Płaszcz» Gogola”. W Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór tekstów i opracowanie: Maria Renata Mayenowa, Zygmunt Saloni., zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Zygmunt Saloni, 491–513. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  5. Głowiński, Michał. Ekspresja i empatia : studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997. https://www.worldcat.org/title/ekspresja-i-empatia-studia-o-modopolskiej-krytyce-literackiej/oclc/1014630802&referer=brief_results.
  6. Ingarden, Roman. O Dziele literackim: Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przetłumaczone przez Maria Turowicz. Warszawa: PWN, 1960.
  7. Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. Przetłumaczone przez Danuta Gierulanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
  8. Michał Głowiński. „Świadectwa i style odbioru”. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja 3, nr 21 (b.d.): 9–28.
  9. Michałowska, Teresa, Barbara Otwinowska, i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, red. Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans, barok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2002