Wstydliwe pojęcia

Main Article Content

Marta Baron-Milian

Abstrakt

Tekst stanowi próbę analizy kluczowych założeń projektu teoretycznego Rity Felski, przedstawionego w książce Uses of Literature, przetłumaczonej na język polski jako Literatura w użyciu. Refleksje amerykańskiej badaczki, skoncentrowane wokół zagadnień estetyki odbioru i stanowiące polemikę z kluczową dla współczesnych badań literackich hermeneutyką podejrzeń oraz teorią krytyczną, zostają poddane interpretacji na podstawie czterech pojęć: rozpoznanie, oczarowanie, wiedza i szok. Stanowią one różne formy zaangażowania czytelnika w tekst oraz różne sposoby użycia, zastosowania literatury w akcie powszechnej, niespecjalistycznej lektury. Za jeden z najważniejszych elementów projektu Felski uznana zostaje tu próba przełamania elitarności badań literackich oraz ich wykluczającego względem czytelników nieprofesjonalnych charakteru.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baron-Milian, M. (2017). Wstydliwe pojęcia. Forum Poetyki, (8-9), 174-183. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26783
Dział
Krytyki
Biogram autora

Marta Baron-Milian, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, redaktorka Kwartalnika Literackiego „FA-art”, autorka monografii Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego oraz Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata, współredaktorka tomu Teoria nad-interpretacją?|Works in the I. Opacki Department of Contemporary Literature at the University of Silesia and is the editor of the literary quarterly FA-art and the author of the books Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego (The Burial of Burial. Archaeologist and Gravedigger in the Work of Jerzy Ficowski) and Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata (Wat + VAT. Connections Between Literature and Economics in the Work of Aleksandr Wat). She co-edited the book Teoria nad-interpretacją? (Theory through Overinterpretation?).

Referencje

  1. Compagnon, Antoine. Demon teorii: literatura a zdrowy rozsądek. Przetłumaczone przez Tomasz Stróżyński. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2010.
  2. Czapliński, Przemysław. „Manifest literacki jako tekst literaturoznawczy”. Pamiętnik Literacki, nr 1 (1992): 62–82.
  3. Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.
  4. Felski, Rita. The Limits of Critique. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
  5. Koziołek, Ryszard. Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2016