Tu i teraz: literatura. Używaj, przeżywaj, doświadczaj

Main Article Content

Lucyna Marzec

Abstrakt

Artykuł omawia argumenty na rzecz znaczenia (albo jego braku) literatury w życiu społecznym i w wymiarze psychologicznym, które pojawiają się w publikacjach J.H. Millera, Pierre’a Bayarda, Michała Pawła Markowskiego, Ryszarda Koziołka i przede wszystkim Rity Felski (Użycia literatury), wskazując na najważniejsze prądy oraz trendy w teoretycznym namyśle nad literaturą w ostatnim ćwierćwieczu. Za szczególnie istotny kontakt przewartościowywania znaczeń literatury autorka artykułu uważa zwrot afektywny oraz namysł nad relacjami życia i literatury w kontekście dominacji innych, niż oparte na piśmie, (nowych) mediów. Bliska i krytyczna lektura Użyć literatury Rity Felski oparta jest na a) omówieniu teoretycznych inklinacji i problemów, które generują poszczególne kategorie estetyczne; b) przymierzaniu zaproponowanych przez amerykańską badaczkę kategorii estetycznych do interpretacji konkretnych utworów prozatorskich, lirycznych i eseistycznych Zofii Nałkowskiej, Ingi Iwasiów, Justyny Bargielskiej, Doroty Masłowskiej, Szczepana Twardocha, Andrzeja Ledera.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, L. (2017). Tu i teraz: literatura. Używaj, przeżywaj, doświadczaj. Forum Poetyki, (8-9), 184-195. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26784
Dział
Krytyki
Biogram autora

Lucyna Marzec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lucyna Marzec – adiunktka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM , redaktorka „Czasu Kultury”, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM. Publikuje artykuły z zakresu biografistyki, krytyki feministycznej i życia literackiego XX wieku; e-mail: lucyna.marzec@amu.edu.pl.|Lucyna Marzec – assistant professor at the Faculty of Polish and Classical Philology, editor of Czas Kultury, member of Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM (AMU Scientific Council for the Center of Research into Gender). Her research interests include biographical writing, feminist criticism, and the literary life of the 20th century. Conctact: lucyna.marzec@amu.edu.pl.

Referencje

 1. Bargielska, Justyna. Obsoletki. Wołowiec: Wydawn. Czarne, 2010.
 2. Bayard, Pierre, i Magdalena Kowalska. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.
 3. Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.
 4. Herbert, Zbigniew. „Epizod w bibliotece”. W Wiersze zebrane, 179. Kraków: Wydawnictwo a5, 2011.
 5. Iłłakowiczówna, Kazimiera. „Dlaczego nie lubię książek”. W Niewczesne wynurzenia, 241. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 6. Iwasiów, Inga. Pięćdziesiątka. Warszawa: Wielka Litera, 2015.
 7. Koziołek, Ryszard. Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2016.
 8. Leder, Andrzej. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
 9. Markowski, Michał Paweł. Życie na miarę literatury: eseje. Kraków: Homini, 2009.
 10. Miller, Joseph Hillis. O literaturze. Przetłumaczone przez Krzysztof Hoffmann. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
 11. Mitosek, Zofia. Poznanie (w) powieści: od Balzaka do Masłowskiej. Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2003.
 12. Różycki, Tomasz. „Kryzys czytelnictwa”. W Litery, 94. Kraków: Wydawnictwo a5, 2016