Tu i teraz: literatura. Używaj, przeżywaj, doświadczaj
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

kategorie estetyczne
doświadczenie
zwrot afektywny
szok
użycia literatury
wstręt
zwrot etyczny
oczarowanie
wiedza
codzienność
neofenomenologia
poznanie
poststrukturalizm

Jak cytować

Marzec, L. (2017). Tu i teraz: literatura. Używaj, przeżywaj, doświadczaj. Forum Poetyki, (8-9), 184–195. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26784

Abstrakt

Artykuł omawia argumenty na rzecz znaczenia (albo jego braku) literatury w życiu społecznym i w wymiarze psychologicznym, które pojawiają się w publikacjach J.H. Millera, Pierre’a Bayarda, Michała Pawła Markowskiego, Ryszarda Koziołka i przede wszystkim Rity Felski (Użycia literatury), wskazując na najważniejsze prądy oraz trendy w teoretycznym namyśle nad literaturą w ostatnim ćwierćwieczu. Za szczególnie istotny kontakt przewartościowywania znaczeń literatury autorka artykułu uważa zwrot afektywny oraz namysł nad relacjami życia i literatury w kontekście dominacji innych, niż oparte na piśmie, (nowych) mediów. Bliska i krytyczna lektura Użyć literatury Rity Felski oparta jest na a) omówieniu teoretycznych inklinacji i problemów, które generują poszczególne kategorie estetyczne; b) przymierzaniu zaproponowanych przez amerykańską badaczkę kategorii estetycznych do interpretacji konkretnych utworów prozatorskich, lirycznych i eseistycznych Zofii Nałkowskiej, Ingi Iwasiów, Justyny Bargielskiej, Doroty Masłowskiej, Szczepana Twardocha, Andrzeja Ledera.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26784
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bargielska, Justyna. Obsoletki. Wołowiec: Wydawn. Czarne, 2010.

Bayard, Pierre, i Magdalena Kowalska. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.

Felski, Rita. Literatura w użyciu. Zredagowane przez Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.

Herbert, Zbigniew. „Epizod w bibliotece”. W Wiersze zebrane, 179. Kraków: Wydawnictwo a5, 2011.

Iłłakowiczówna, Kazimiera. „Dlaczego nie lubię książek”. W Niewczesne wynurzenia, 241. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

Iwasiów, Inga. Pięćdziesiątka. Warszawa: Wielka Litera, 2015.

Koziołek, Ryszard. Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2016.

Leder, Andrzej. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Markowski, Michał Paweł. Życie na miarę literatury: eseje. Kraków: Homini, 2009.

Miller, Joseph Hillis. O literaturze. Przetłumaczone przez Krzysztof Hoffmann. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.

Mitosek, Zofia. Poznanie (w) powieści: od Balzaka do Masłowskiej. Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2003.

Różycki, Tomasz. „Kryzys czytelnictwa”. W Litery, 94. Kraków: Wydawnictwo a5, 2016