Na falach, lądach, marginesach. O metaforach i możliwościach feministycznej historii literatury

Main Article Content

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania dotyczące wybranych metafor obecnych w feministycznych projektach historycznoliterackich. Autorka szkicu sformułowała pytania o znaczenia i – krytyczne, opisowe – możliwości związane z metaforyką fali, lądu i marginesu. W przypadku opisu literatury kobiet pytania te wyznaczają nie tylko podstawowe dylematy wynikające z prób konceptualizacji literatury kobiet w szerszych, syntetyzujących perspektywach, ale także pozwalają na wskazanie najważniejszych sposobów ujęć kobiecego pisarstwa w jego relacjach ze społeczno-politycznymi przemianami, pisarskimi i badawczymi biografiami, kanonem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Galant, A. (2017). Na falach, lądach, marginesach. O metaforach i możliwościach feministycznej historii literatury. Forum Poetyki, (10), 22-31. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26790
Dział
Teorie
Biogram autora

Arleta Galant

Dr hab., literaturoznawczyni, krytyczka literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka książek Prywatne, publiczne, autobiograficzne (2010), Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (2013), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (w druku). Współredaktorka kilku monografii dotyczących historii literatury kobiet m.in. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami (2011), Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura (2015), Kobieta, literatura, medycyna (2016). Autorka artykułów poświęconych polskiej prozie, tekstom autobiograficznym, narracjom miejskim i feministycznej krytyce literackiej. | A PhD in literary studies, a literary critic, and assistant professor at the Faculty of Twentieth and Twenty-First Century Literature at the Institute of Polish Studies and Cultural Studies at the University of Szczeciń. She is the author of the books Prywatne, publiczne, autobiograficzne ( 2010), Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (2013), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (in publication). She is the co-editor of several monographs on the history of women’s literature, including Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami (2011), Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura (2015), and Kobieta, literatura, medycyna (2016). She is the author of many articles on Polish prose, autobiographical texts, and masculine and feminist narratives in literary critique.

Referencje

 1. Benstock, Shari, Suzanne Ferriss, i Susanne Woods. A Handbook of Literary Feminisms. New York: Oxford University Press, 2002.
 2. Chołuj, Bożena. „Różnica między «women’s studies» i «gender studies»”. Katedra. 2001, nr 1 (2001): 26–33.
 3. Galant, Arleta. „«Ja» czyli «ty», «inny» czyli kto”. W Prywatne, publiczne, autobiograficzne: o dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
 4. Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne: o dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
 5. Garrison, Edna Kaeh. „Are We On a Wavelength Yet? On Feminist Oceanography, Radios and Third Wave Feminism”. W Different Wavelengths: Studies of the Contemporary Women’s Movement. New York–London: Routledge, 2005.
 6. Greenblatt, Stephen, i Krystyna Kujawińska-Courtney. Poetyka kulturowa: pisma wybrane. Kraków: Universitas, 2006.
 7. Iwasiów, Inga. „Cofnięcie czy cofka?” Pogranicza : szczeciński kwartalnik kulturalny. 2005 (2005): 56–62.
 8. Iwasiów, Inga. „Gatunki i konfesje w badaniach «gender»”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 1999, nr 6 (1999): 41–55.
 9. Iwasiów, Inga. Prywatne/publiczne: gatunki pisarstwa kobiecego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
 10. Kaliściak, Tomasz. Płeć pantofla: odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2017.
 11. Kłosińska, Krystyna. „Czytać na marginesie, pisać na marginesie”. Katedra 2001, nr 3 (2001): 137–62.
 12. Kłosińska, Krystyna. Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 2010.
 13. Kraskowska, Ewa. „Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: projekt syntezy”. Ruch Literacki (Kraków)., 2012, 137–54.
 14. Kraskowska, Ewa. „Z dziejów honoru (w powieści XIX i XX wieku)”. W Czytelnik jako kobieta: wokół literatury i teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
 15. Krukowska, Aleksandra. Kanon, kobieta, powieść: wokół twórczości Józefy Kisielnickiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 16. Majbroda, Katarzyna. Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku: tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy. Kraków: Universitas, 2012.
 17. Nicholson, Linda. „Feminism in «Waves»: Useful Metaphor or Not?” New Politics, nr 48 (2010). .
 18. Reddy, William M. „Przeciw konstruktywizmowi. Etnografia historyczna emocji”. W Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 19. Ritz, German. „Gatunek literacki a gender”. W Nić w labiryncie pożądania: gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002.
 20. Showalter, Elaine. „A Literature of Their Own”. W Feminist literary theory: a reader. New York u.a.: Blackwell, 2011.
 21. Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Charlotte Brontë to Doris Lessing. Princeton: University Press, 1977.
 22. Showalter, Elaine. „Krytyka feministyczna na bezdrożach”, Izabela Kalinowska-Blackwood (tłum.), i Ryszard Nycz (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 4, nr 5 (1993): 115–46.
 23. Świerkosz, Monika. W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014.
 24. Warkocki, Błażej. Homo niewiadomo: polska proza wobec odmienności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007