Kulturowo, lokalnie. Kilka uwag o badaniu literatury polskiej po II wojnie światowej

Main Article Content

Jan Galant

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja dwu przykładowych sposobów pisania o literaturze okresu PRL i, w szerszym kontekście, dwu form uprawiania historii literatury jako takiej. Wskazując na podstawowe przesłanki istnienia współczesnej historii literatury (utrata neutralności języka badawczego, nieostrość granic przedmiotu badań literaturoznawczych, zmieniona sytuacja nauk humanistycznych), autor artykułu prezentuje formę studium jednego roku (a single year study) oraz badania inspirowane koncepcjami nowego regionalizmu. Dają one możliwość prześledzenia tematyki dotąd słabo obecnej w badaniach nad kulturą PRL (kultura lokalna, relacje między kulturą oficjalną i lokalną, trwałość podziałów porozbiorowych w kulturze powojennej) oraz przybliżenia powojennego doświadczenia poprzez wieloaspektową prezentację pojedynczego momentu w czasie (studium jednego roku).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Galant, J. (2017). Kulturowo, lokalnie. Kilka uwag o badaniu literatury polskiej po II wojnie światowej. Forum Poetyki, (10), 54-65. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26793
Dział
Teorie
Biogram autora

Jan Galant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii literatury i kultury polskiej XX wieku, zwłaszcza okresu PRL, oraz problematyki nowego regionalizmu. Opublikował książki: Marek Hłasko (Poznań 1996), Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych (Poznań 1999), Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze (Ostrów Wielkopolski 2007), Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października (Poznań 2010), redagował tomy zbiorowe: Powroty Iwaszkiewicza (Poznań 1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (Poznań 2010). Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (Poznań 2016). W latach 2014–2016 uczestniczył w cyklu konferencji w ramach grantu Nowy regionalizm w badaniach literackich. | Jan Galant – PhD, Professor at the Institute of Polish Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Galant’s interests include the history of literature and of twentieth-century Polish culture, with special emphasis on the socialist period and themes related to new regionalism. He has published the following books: Marek Hłasko (Poznań 1996), Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych (Poznań 1999), Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze (Ostrów Wielkopolski 2007), and Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października (Poznań 2010). He has edited the following anthologies: Powroty Iwaszkiewicza (Poznań 1999), PRL - świat (nie)przedstawiony (Poznań 2010) and Pokolenie “Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (Poznań 2016). From 2014 to 2016 he participated in a conference series organized as part of the grant project “New Regionalism in literary studies”.

Referencje

 1. Bolecki, Włodzimierz. „Literackie historie kultury”. W Kulturowa historia literatury, zredagowane przez Anna Łebkowska i Włodzimierz Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
 2. Budnik, Magdalena, Kamila Budrowska, Elżbieta Dąbrowicz, i Katarzyna Kościewicz, red. Kariera pisarza w PRL-u. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2014.
 3. Czapliński, Przemysław. Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
 4. Gumbrecht, Hans Ulrich. In 1926: living at the edge of time. London: Harvard University Press, 1997.
 5. Kłosiński, Krzysztof. „«O roku ów». Rokowania historii literatury”. W Kulturowa historia literatury, zredagowane przez Anna Łebkowska i Włodzimierz Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
 6. Kozubek, Małgorzata. „Jeden film z PRL-u. Maciej Drygas jako historyk kultury?” Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 16 (2013).
 7. Łebkowska, Anna. „Przyszłość literatury wpisana w jej historię (wiek XX i czasy współczesne)”. W Kulturowa historia literatury, zredagowane przez Anna Łebkowska i Włodzimierz Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
 8. Łukasiewicz, Jacek. „Jeden dzień w socrealizmie”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 1/2 (2000).
 9. Mikołajczak, Małgorzata. „Nie-miejsca pod arkadyjskim szyldem”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 3 (2013).
 10. Mikołajczak, Małgorzata. „Wstęp: Regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei)”. W Regionalizm literacki w Polsce: zarys historyczny i wybór źródeł, zredagowane przez Zbigniew Chojnowski i Małgorzata Mikołajczak. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
 11. Nowacki, Dariusz. „Widokówki z tamtego świata”. Znak 7 (2000).
 12. Nycz, Ryszard. „Możliwa historia literatury”. W Na pograniczach literatury, zredagowane przez Jarosław Fazan. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.
 13. Nycz, Ryszard. „PRL: pamięć podzielona, społeczeństwo przesiedlone”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 3 (2013).
 14. Udostępniono 14 lipiec 2017. http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674000551